Molitva vjernika

Predsjedatelj:

Predraga braćo i sestre, dok se u ovome svetom slavlju spominjemo blaženoga Serafskoga Oca i zahvaljujemo za velika čudesa što ih je Gospodin izveo po njemu, s pouzdanjem iznesimo pred njega svoje potrebe i potrebe cijeloga svijeta te jednoglasno zamolimo:

Po zagovoru svetoga Franje, usliši nas, Gospodine!

Gospodine, ti nam objavljuješ da vjerodostojno življenje evanđelja obnavlja Crkvu u njezinoj blizini čovjeku i u jasnoći gledanja tvoga lica. Vodi i danas svoju Crkvu putem evanđelja kako bi svim ljudima mogla naviještati Istinu koja je u tebi i sve ljude okupljati u jednu obitelj tvojih spašenika, molimo te.
Gospodine, ti svim ljudima u Crkvi daješ vlastito poslanje. Čuvaj u duhu evanđeoskoga služenja pastire Crkve – papu Benedikta, (nad)biskupa našega N., sve biskupe,i svećenike da pastirskom mudrošću prepoznaju dar svakoga poslanja i budu mudri čuvari zajedništva u Crkvi, molimo te.
Gospodine, milosne početke Franjevačkoga reda i svoj poziv na služenje sveti je Franjo stavio u službu sveopćega poslanja Crkve. Prodahni žarom svoga Duha sve članove velike franjevačke obitelji da i danas budu osjetljivi na potrebe Crkve te po »nasljedovanju stopa Gospodinovih« budu živi ures tvojoj Crkvi, molimo te.
Gospodine, ti si Crkvu u našemu narodu obnavljao i u vjernosti čuvao po apostolskom djelovanju i redovničkom posvećenju mnogih zajednica koje slijede Franjino pravilo života. Vrati našoj franjevačkoj zajednici provijncije Presvetog Otkupitelja evanđeoski zanos i obdari je novim članovima te budu pronositelji tvoje ljubavi među svim siromašnima i zaboravljenima, molimo te.
Gospodine, ti si franjevačku obitelj uresio braćom i sestrama koji živeći u svijetu slijede duh franjevačke malenosti. Neka njihova prisutnost u svijetu izgrađuje naše društvo u istinskoj pravednosti i svesrdnoj zauzetosti za kršćansko lice našega naroda, molimo te.
Gospodine, povjeravamo ti svu pokojnu braću i sestre, osobito one koji su nas zadužili svojim nesebičnim darivanjem i primjerom života. Njihovo služenje nagradi vječnošću gledanja tvoga lica, molimo te.

Predsjedatelj slavlja:
Svevišnji Gospodine, ti si jedini svet i tebi jedinom pripada naša hvala. Primi našu zahvalu za dar poslanja u tvojoj Crkvi; usliši nam smjerne molitve i čuvaj nas vjerne u nasljedovanju evanđelja tvoga Sina Isusa Krista, koji živi i kraljuje u vi jeke vjekova.Svi: Amen.