Molitve Gospi Sinjskoj u različitim prigodama

Molitva za posvetu župe

Dobra naša Majko, Čudotvorna Gospe Sinjska, od srca ti zahvaljujemo za bezbrojne darove i milosti kojima stoljećima obasipaš svoje vjerne štovatelje. Molimo te, milostiva naša Majko, da i nas i sve članove naše župe štitiš i pomažeš. Najprije te molimo za ustrajnost u vjeri, da vjerski život u našoj župi napreduje, da živimo sukladno svom krštenju i drugim sakramentima. Preporučujemo ti bračne parove, djecu i roditelje, djedove i bake. Posvećujemo ti vjerne i nevjerne, dobre i zločeste, jer Otac Nebeski daje da sunce njegovo grije pravedne i nepravedne i kiša njegova pada dobrima i zločestima. Posvećujemo ti svoja srca i duše, misli i osjećaje, riječi i djela, sve svoje dobre namjere i želje, sav svoj rad i svaki trenutak svoga života. Prikazujemo ti danas svoju posebnu molitvu (u tišini neka svatko prikaže posebnu nakanu). Isprosi blagoslov svima nama. Udijeli nam blagodat obiteljskoga, župnog i društvenog zajedništva kao predokus zajedništva s tobom u Kraljevstu tvoga Sina, koji s Ocem i Duhom Svetim vlada po sve vijeke vjekova. Čudotvorna Gospe Sinjska, moli za nas. Amen.

 

Opća molitva

Okrunjena Djevo božanske ljepote, Čudotvorna Gospe Sinjska, Majko sve dobrote! Utječem se tebi, svojoj nebeskoj Zaštitnici i Majci. Usmjeri me putem Božje volje. Zaštiti mene i sve za koje te molim od svakoga zla, od utjecaja zloga duha i čuvaj me od grijeha. Obdari mi dušu nebeskim mirom. Neka me prati tvoj zagovor i tvoj dragi i blagi pogled s tvoje svete Slike uvijek, a osobito na času moje smrti. Hvala ti, Gospe Sinjska. Amen.

 

Opća molitva (duži obrazac)

Okrunjena Djevo božanske ljepote, Čudotvorna Gospe Sinjska, Majko sve dobrote. Odabirem te za svoju Nebesku Kraljicu, Zaštitnicu i Majku. Usmjeri putove moga života, života moje obitelji, moga naroda i svih ljudi putem Božje volje. Isprosi mi milost da tražim najprije Kraljevstvo Božje i pravednost njegovu te da vjerujem da će mi Otac Nebeski sve ostalo darovati. Svojom majčinskom ljubavlju zaštiti me od svih zala i oslobodi od svake vrste ovisnosti i ropstva. Neka Tvoj Sin, naš Gospodin Isus Krist, izvede sve ljude iz robovanja grijehu, bogatstvu, alkoholu, drogi, neradu, neredu i drugim porocima. Čudotvorna Gospe Sinjska, daj mi čvrstu vjeru da s Isusom Kristom, svojim Spasiteljem, mogu pobijediti svako zlo samo čineći dobro. Hvala ti, sveta Bogorodice, za uzor vjere u Oca Nebeskoga, za uzor nasljedovanja tvoga Sina Isusa Krista, za uzor predanosti vodstvu Duha Svetoga. Hvala ti za sve milosti koje po tvom majčinskom zagovoru primam od Oca Nebeskoga. Daruj mi milost da trajno zahvaljujem za dar života i da se radujem vječnom životu s tobom. Neka moja odanost i zahvalnost tebi sja poput zlata na tvojoj kruni. Obdari mi dušu nebeskim mirom. Obdari mirom moju obitelj, sve obitelji i našu domovinu. Podari mir cijelom svijetu. Neka me prati tvoj dragi i blagi majčinski pogled s tvoje svete Slike. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen.

 

Osobna posvetna molitva

O slavna, zauvijek blagoslovljena Čudotvorna Gospe Sinjska! Premda nedostojan/a, obraćam se tebi, svojoj Nebeskoj Majci i Zaštitnici. Gledam tvoju svetu Sliku i molim te, radi ljubavi prema svome božanskome Sinu, pogledaj na me, dijete svoje, i u mojim me nevoljama pomozi. Pod svoje me okrilje primi, od paklenog neprijatelja brani, od napasti grijeha čuvaj, na kajanje potakni i na ispovijed ohrabri. Učini da zahvalno prihvatim oproštenje Oca Nebeskoga i sretno živim u milosti Božjoj sjedinjen/a s tvojim božanskim Sinom u Duhu Svetomu. Budi mi Majka i Zaštitnica vazda, a osobito na času moje smrti. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Luka 1,38; Luka 18,17; Luka 18,29-30.

 

Molitva za zdravlje

Čudotvorna Gospe Sinjska, Majko milosti i ljubavi, pogledaj na me u mojoj nevolji. Tebi je znano koliko me muči bolest… Ova mi bolest tijelo iscrpljuje, duh i dušu uznemiruje i sputava u vršenju dužnosti. Oduzima mi radost životu i užitak u slavljenju Boga. Neka me tvoj ljubljeni Sin, po tvom majčinskom zagovoru, oslobodi od ove bolesti i povrati mi zdravlje duše i tijela, ako je to volja Oca Nebeskoga. A ja ti, Majko, obećavam da ću te cijeloga života zahvalno častiti na slavu Božju. Svoju ću zahvalnost iskazivati boljim kršćanskim životom i savjesnijim vršenjem svojih dužnosti. Ti koja nikoga u nevoljama ne odbijaš, pogledaj na me, Majko od milosti. Isprosi mi strpljivost u bolesti i predanost Božjoj volji, koju želim prihvatiti i vršiti u svemu. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Sirah 34,17; Sirah 38,9; Matej 5,25-34; Matej 8,5-13; Ivan 11,4; Luka 18,35-43.

 

Molitva za životnog suputnika

Čudotvorna Gospe Sinjska, obraćam se tebi i sv. Josipu, da svojim zagovorom potakneš Božju providnost da nađem i prihvatim svoju životnu suputnicu/svoga životnoga suputnika. Neka me Duh Sveti obdari mudrošću da mogu razaznati Božju volju. Izmoli mi milost ljubavi da budem spreman/a na žrtvu zajedničkog života te da u radosti, sreći i u svim tegobama zahvaljujem Tebi i trajno slavim Boga: Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Pjesma nad pjesmama 1,13-3,3; Tobija 7,17; Tobija 8,5-8, 1 Korinćanima 13.

 

Molitva za bračnoga druga

Gospe Sinjska, obećao/la sam da ću svom životnom drugu biti vjeran/a u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti i da ću ga/je ljubiti i poštivati u sve dane života svoga. Pred tvojom svetom Slikom obnavljam to svoje obećanje. Molim te, poslušna Službenice Božja, da budem poslušan/a Božjoj volji. Isprosi mi milost da breme zajedničkoga života prigrlim kao što je Krist prigrlio svoj križ za moje spasenje. Snagom muke tvoga Sina neka se sva naša nerazumijevanja, naše međusobne rane, naše zajedljivosti i svi naši grijesi pretvore u Božji blagoslov. A ti nas, Gospe Sinjska, prati svojom brižnom ljubavlju. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Pjesma nad pjesmama 4,1-15, Pjesma nad pjesmama 5,10-16, Pjesma nad pjesmama 6,3.8,6-7a; Izreke 31,10-31; Matej 18,21-22; 19,4-6; Efežanima 5,15-33.

 

Molitva za dijete

Gospe Sinjska, tvome majčinskom zagovoru prikazujem (navedi ime djece za koju moliš). Moli svoga Božanskog Sina Isusa, koga si na svojim grudima dojila, čijim si prvim koracima upravljala, koga si u Božji hram vodila, komu si svu svoju majčinsku brigu posvećivala. Moli ga, naša Nebeska Majko, da blagoslovi (navedi ime djece za koje moliš). Štiti ga/je/ih i brani od svih đavolskih i ljudskih zasjeda. Neka ga/je/ih svojim svetim rukama zagrli i blagoslovi tvoj Sin koji je posebno volio djecu i na njih nam ukazao kao znak nedužnosti, jednostavnosti i malenosti. Daj da napreduje/u u tvojoj milosti i ljubavi, da tebe i Boga upoznaju i ljube, da živi/e po Božjoj volji i postigne/u vječno spasenje u Trojedinomu Bogu: Ocu i Sinu i Duhom Svetomu. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Luka 2,48; Luka 7,11-17; Luka 15,11-32; Luka 18,16; Matej 2,22-40; Efežanima 6,1-4, 3 Ivanova 4.

 

Molitva onih koji imaju djecu ili ukućane s poteškoćama u razvoju

Bože, ti si nas sve stvorio iz ljubavi i svoju ljubav ne uskraćuješ nikomu od nas. Često ne razumijem tvoju božansku ljubav. Ne razumijem zašto moj/moja….. ima tako teške zdravstvene poteškoće. Znam da si mi odgovor dao u križu svoga Sina Isusa Krista. Znam i vjerujem da razumiješ i moj vapaj koji upućujem zajedno s njim: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” Molim te, Oče Nebeski, obdari me milošću vjere koja ne mora sve znati, kojoj je dovoljno povjerenje da nas ti sve vodiš različitim putovima, ali istom cilju – zajedništvu. Gospe draga, po tvom su se zagovoru dogodila brojna čudesa. Izmoli mi dar poniznosti i predanja volji Oca Nebeskoga i vodstvu Duha Svetoga i u služenju po tvomu i Isusovu primjeru i čudo izliječenja moga/moje….. na slavu Bogu. Hvala ti, Čudotvorna Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 142; Mt 19,13-15; Ivan 9,1-5.

 

Molitva onih (i za one) koji su prerano izgubili svoje najmilije

Gospe draga, tebi je prorok Šimun već na prikazanju Isusa u hramu najavio da će ti mač boli probosti srce. Bol toga proročanstva nosila si za cijeloga Isusova života i djelovanja a pogotovu za njegove muke i smrti. Povjerenje u Oca Nebeskoga koji je Isusa uskrisio od mrtvih učinilo te je utjehom žalosnih. Gospe od sedam žalosti, tebi prikazujem svoju bol i žalost zbog prerane smrti moga/moje… (Tvome zagovoru preporučujem svoga/svoju… koji pate zbog prerane smrti svoga/ svoje…) Gospe draga, daj da mi tvoje suze pokrenu suze utjehe, nade i vjere u nerazdvojni i vječni život gdje Bog briše svaku suzu s naših očiju. (Gospe draga, neka im tvoje suze pokrenu suze utjehe, nade i vjere u vječni život). Izmoli mi, Gospe draga, milost da u vjeri znam i osjećam da je moj/moja… živ/a i da želi da i ja živim preostali dio svoga života na slavu Bogu i u službi svoga života i života drugih. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 117; 1 Korinćanima 15,18-22; 15, 53-58; 2 Korinćanima 1,8b-11; 2 Korinćanima 4,7-18; Ivan 5,24; Ivan 11,25; Luka 7,11-17.

 

Molitva za pokojne

Djevice Marijo, bez grijeha istočnoga začeta, dušom i tijelom na nebo uznesena, molim te da isprosiš milost da uđe u zajedništvo s Bogom – Ocem, Sinom i Duhom Svetim, moj/moja preminuli/ preminula… Neka mu/joj tvoj Sin Isus Krist zaslugom svoje muke i slavom svoga uskrsnuća udijeli oproštenje svih grijeha ako mu/joj još bilo što priječi zajedništvo s Bogom. Hvala ti, Čudotvorna Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 25; Psalam 51; Psalam 130; Matej 11,28; Ivan 11,1-44; Ivan 14,1-6; Rimljanima 8,38- 39; Filipljanima 3,20-21.

 

Molitva u stresnim prilikama

Gospe Sinjska, toliko sam zbunjen/a i uznemiren/a da ne znam ni tebi izreći pravo stanje 40 svoje duše i tijela. Osjećam se gonjen/a svakodnevnim obvezama kako bih ostvario/la zacrtane ciljeve. Priznajem, Gospe, te ciljeve nisam stvarao/la ni s tobom ni s Bogom. Sad sam izbezumljen/a tjeskobnim brigama. Gospe draga, izmoli mi mudrost Duha Svetoga da razaznam što mi je činiti. Izmoli mi milost da do moga srca dopru Isusove riječi: “Ne bojte se! Ja sam s vama!” Osnaži mi povjerenje u Oca Nebeskoga da mogu hrabro reći: “Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si, Bože, sa mnom.” Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 18; 23; 27; 62; 116; 121; Mk 6,45-52; Ivan 16,32-33; Filipljanima 4,6-7.

 

Molitva u tjeskobi

“Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!” – vapio je tvoj Sin, Gospe, raspet na križu. Njegov osjećaj tjeskobne ostavljenosti na križu razdirao je i tvoje majčinsko srce. Gospe Sinjska, ti dobro čuješ i moj vapaj s križa moga života. Poznata ti je i tjeskoba koja me obuzima zbog mojih dragih koji nose svoje životne križeve. Gospe moja, zajedno s Kristom prihvatila si križ kao volju Očevu za spasenje ljudi. Daj mi s Kristom moliti: “Ako je moguće, Oče, neka me mimoiđe ova tjeskoba, ali neka bude volja tvoja a ne moja.” Isprosi mi, Gospe, vjeru, da sam i ja i svi moji u Očevoj ruci i da naši putovi križa vode putom Kristova križa koji završava uskrsnućem. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 4; 18; 25; 31; 116; 121; 139; Filipljanima 4,4-5, Ivan 8,12; 14,1-4.

 

Molitva kad si u materijalnoj neimaštini

Gospe draga, zajedno sa sv. Josipom skrbila si i za tjelesne potrebe svoga Sina. Bili ste siromasi, ali vas je Bog obogatio Isusom. On je osiromašio sebe da bi sve nas obogatio Bogom. Na kraju je ostao i bez odjeće. Oduzeli su mu i tjelesni život. Gospe Sinjska, isprosi mi milost da svoje materijalno siromaštvo podnosim vjerom u Kristovo obećanje blaženstva siromasima, obespravljenima i progonjenima. Izmoli mi snagu Duha Svetoga da se svim svojim snagama zauzimam za pravednost i primjereno blagostanje sebi, svojima i svim ljudima. Majko Boga Velikoga, otvori mi oči da upoznam da je siromaštvo bilo majka brojnih velikih ljudi te da se svoga siromaštva ne stidim. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 18; Matej 6,26-34; Marko 11,22-25; Luka 2,1-20; Luka 10,38-42; Luka 21,1-4; Filipljanima 4,12-13.

 

Molitva za oslobođenje od sljepoće za potrebe drugih

Gospe draga, kad si prihvatila da budeš Majka našega Spasitelja, Isusa Krista, Sina Božjega, učinila si najviše što čovjek za čovjeka može učiniti. On je rekao da je došao ne da bude služen već da služi i život svoj dade za nas. Poučio me je da sve što učinim za druge u Isusovo ime, činim za Njega. Po tome će me on prepoznati i otvoriti mi vrata kraljevstva Božjega. Gospe draga, Majko Isusova i Majko moja, ti najbolje prepoznaješ svoga Sina u svima nama, a najbliži ti je u potrebnima. Tvoje majčinsko srce pati u patničkim tijelima i dušama naše braće i sestara širom svijeta, u siromasima, obespravljenima, zlostavljanima, ponižavanima, prezrenima, odbačenima, bolesnicima, nemoćnima. Neka me tvoje majčinsko srce potakne na svesrdnu pomoć braći i sestrama u potrebama. Neka mi sebičnost ne zaslijepi oči da prepoznam Isusa u onima kojima je potrebna moja pomoć. Majko ljubavi, daj mi da to s ljubavlju radim i vjerujem da će mi Otac Nebeski za ta djela stostruko uzvratiti. Hvala ti, Čudotvorna Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Matej 7,12; Matej 7,21-27, Matej 25,31-46; Matej 22,34-40; Luka 3,10-14; Luka 10,25-28; Luka 10,29-37; Jakovljeva 2,14-20.

 

Molitva u svakoj potrebi

O slavna Čudotvorna Gospe Sinjska! Mnogima koji su se molili pred tvojom svetom Slikom udijelila si brojne milosti. Ukrasi na tvojoj svetoj Slici dokazi su tvoga čudotvornog zagovora. Pun/a pouzdanja i ja molim pred tvojom svetom Slikom: pomozi mi u mojoj nevolji (spomenuti nakanu). Znam da nisam zavrijedio/la milost, ali se uzdam u beskonačnu ljubav tvoga Sina koji me svojom ljubavlju učinio dostojnim/nom ljubavi Oca Nebeskoga. Uvjeren/a u tvoju neizmjernu majčinsku ljubav, utječem se tvome čudotvornom zagovoru. Pomozi mi u ovoj potrebi, tebi najbolje poznatoj. Isprosi mi pomoć od Boga. Neka me zahvalnost za tvoju dobrotu potakne da budem vjeran/a Bogu, da živim prema evanđelju Tvoga Sina i dopustim da me vodi Duh Sveti. O Majko, reci Bogu samo jednu riječ za mene i on će Te uslišati. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 4; Psalam 5,1-4; Psalam 13,6; Psalam 18,2-3; Izaija 43,1-5a; Matej 8,5-13; Luka 1,38; 2Korinćanima 6,1-10.

 

Molitva za oslobođenje od oholosti

Gospe draga, ponizna službenice Božja, u tvojoj poniznosti Bog ti je iskazao najveću milost – učinio te Bogorodicom. U zahvali Bogu za tu milost poučila si nas da Bog uzvisuje neznatne, gladne napunja dobrima a raspršuje oholice, silnicima oduzima silu, drskim bogatašima stvara osjećaj praznine. Učiteljice poniznosti u vjeri, primi me u svoju školu poniznosti. Pouči me, Gospe draga, poniznosti života, ponajprije poniznosti u vjeri da se ne predstavljam kao veliki vjernik koji zaslužuje Božju milost već da ponizno prihvatim da sam od Boga primio sve što jesam, što umijem i što imam. Molim te, Majko, da nikoga ne smatram nevrijednim Božje ljubavi, da ne mislim da je itko pred Bogom manje vrijedan od mene zbog svojih grijeha, mana, sposobnosti, izgleda, ugleda ili imanja. Zaštiti me od oholosti života koja me udaljava i od Boga i od ljudi. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Joel 2,13; Psalam 115,1; 131; 139; Luka 11,37-52; 1 Korinćanima 13, Fil 2,6.

 

Molitva za oslobođenje od mržnje

Majko Isusa Krista, tebe je bolno pogađalo zlo mržnje prema tvome Sinu. On je patio što se ljudi zarobljeni mržnjom nisu dali i ne daju osloboditi. Sada s ljubavlju čeka da prihvate njegovu ponudu slobode. Ljubio je one koji su ga progonili i dobro činio onima koji su ga mrzili. Želio je i želi sve spasiti. Gospe Sinjska, izmoli mi milost da se moja mržnja prema onima koji mi čine zlo pretvori u sućut s njima. Doista, oni su vrijedni sućuti bilo da znaju ili ne znaju što čine. Zlo je uvijek zlo. Daj da zajedno s tobom molim za njihovo obraćenje i vječno spasenje. Sačuvaj me da iz osjećaja mržnje ne počinim nijedno zlodjelo. Naprotiv, daj da se čineći dobro oslobodim i samog osjećaja mržnje. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Sirah 28,3-4; Psalam 13; 133; Matej 5,21-23.38-48; Galaćanima 5,13-26.

 

Molitva za oslobođenje od navike proklinjanja

Bože, ti svoj blagoslov nikomu ne uskraćuješ. Nas pozivaš da blagoslivljamo a ne proklinjemo. A ja sam, Bože moj, upao u ogavnu naviku proklinjanja. Opravdavam se ponekad time da to što govorim ne mislim. No, ako i ne misleći prolijevam otrov prokletstva, on svejedno otrovno djeluje. Kad me samoga snađe prokletstvo, zapomažem i pred ljudima i pred Tobom. Osobito je pogubno i ubojito proklinjanje djece. Njima je teško shvatiti da ne mislimo što govorimo i ne želimo da se dogodi. Njih proklinjanje uvijek pogađa. Gospe draga, izmoli mi milost da opaku naviku proklinjanja zamijenim neprestanim zazivanjem Božjega blagoslova na sve i svakoga. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 24,1-6, Matej 5,33-37; 7,12.

 

Molitva za oslobođenje od zavisti

Gospe draga, Majko naša, vjerujem da sam tvoje voljeno dijete, da sam voljeno dijete Oca Nebeskoga, da me ni ti ni on u svojoj ljubavi ni s kim ne uspoređujete. Gospe Sinjska, daj da se oslobodim napasti uspoređivanja s drugima koja me uvodi u zavist. Ne dopusti, Majko, da mi zavist oduzme radost djeteta Božjega. Sve što jesam i što drugi jesu, sve što imam i sve što drugi imaju samo je dar Oca Nebeskoga. Oslobodi me od slijepe zavisti i njezinih posljedica. Izmoli mi milost da potičem dobro u svima. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 37; Psalam 131; Matej 20,1-16; Galaćanima 5,13-26.

 

Molitva za oslobođenje od navike laganja

Bože moj, istina mi je često bolna, mučna i čini mi se nemogućom. Svoje laži nazivam malim, bijelim, nedužnim, nužnim lažima. Opravdavam ih složenošću životnih okolnosti. Mreža laži oko mene se sve čvršće plete tankim svilenim nitima. Ne znam više što je moj „da“ a što „ne“. Isus je sotonu nazvao ocem laži. Nasreću, On je odbio napastovanja sotone i pobijedio ga istinom svoga života. Još više, Isus je Istina. Gospe Sinjska, povedi me putem Isusa Krista, putem Istine da bih mogao osjetiti blaženstvo istine svoga života i čitavu vječnost provesti s Isusom koji je sama Istina, pravi Put i punina Života. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 15; Luka 8,16-18; Ivan 8,32; 1 Ivanova 3,18-24.

 

Molitva za oslobođenje od navike ogovaranja

Milosrdni Isuse, često se zateknem u govoru o drugima. Poslije toga se osjećam ružno, nečisto, prazno, mrzovoljno. Moje riječi drugi prepričavaju, a ja prepričavam njihove. Ogovaranje nas izobličuje. A Ti si nas pozvao da svoju ljubav prema drugima izjednačimo s ljubavlju prema samima sebi. Kako li sam slijep, Isuse, kad ne vidim da je drugi moje ogledalo. Učiš me da u svakoj riječi koju kažem o drugome mogu prepoznati ili upoznati sebe, ili jedan dio sebe – onaj koji precjenjujem ili podcjenjujem. Potreba za ogovaranjem (podcjenjivanjem, precjenjivanjem i procjenjivanjem) prestaje s prihvaćanjem tvoga poziva: Ne sudite da ne budete osuđeni! Gospe draga, koja si ogledalo svih kreposti, isprosi mi milost da se oslobodim ružne navike ogovaranja i potpuno prihvatim Isusovu volju da ne sudim. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 15; 133; Mt 7,1-5; Luka 8,16-18; Filipljanima 4,8.

 

Molitva za oslobođenje od zle ljutnje

Draga Gospe, opterećuje me moja česta ljutnja. Zbog ljutnje na druge, ljutim se i sam/a na sebe. Znam da nas Sveto pismo uči da se možemo srditi, ali da u srdžbi ne činimo zlo (Ef 4,26). Isus 50 se ljutio, ali nije griješio. Isprosi mi, Gospe, milost da u ljutnji ne počinim zlo, da se u sukobima ne borim protiv drugih, već za bolje odnose, da kroz sukobe i ljutnju bolje upoznam sebe i druge ljude; da shvatim da je pravi uzrok mojoj ljutnji u meni a da su drugi često samo povod, da upoznam prave uzroke i njih otklonim. Djevice blaga, neka me tvoj Sin oslobodi spona srdžbe i ljutnje i sačuva od zla koje bih mogao/la učiniti u srdžbi i ljutnji. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Sirah 28,3-4; Psalam 37; Matej 5,21- 23.38-48; Matej 18,21-22; Marko 11,15-19; Efežanima 4,26.

 

Molitva za oslobođenje od navike psovanja

Stvoritelju svega svijeta, zagadili smo zrak koji udišemo, vodu koju pijemo, tlo koje nas hrani. Jednako je tako zagađen zrak naše duše i tkivo našega duha mnoštvom ružnih riječi i svakojakih psovki. Oprosti mi, Bože, što tvoje ime, ime tvoga Sina Isusa Krista, Blažene Djevice Marije i tvojih svetih izgovaram nedolično. Znam da time blatim svoje lice, trujem svoju dušu i duše drugih, osobito djece. Ispraznim osjećam i svoje opetovano traženje oproštenja a još ispraznijim svoje opravdavanje. Jednostavno nemam razloga ni za kakvu psovku i ničim je ne mogu opravdati. Gospe draga, Djevice prečista i blaga, oslobodi me od odvratne navike psovke. Učini, ponizna službenice Božja, da zajedno s tobom neprestano veličam sveto Ime Božje. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Levitski zakonik 22,32; Mudrost 1,11; Psalam 8,1; Psalam 130; Nehemija 9,5; Malahija 3,16; Matej, ¸12,36-37; Djela apostolska 2,21; Djela apostolska 4,12; Filipljanima 2,9.

 

Molitva za oslobođenje od duha bludnosti

Isus nas je poučio da su naša tijela hram Duha Svetoga, Božje svetište. Bog blagoslivlja dragocjeno blago naše spolnosti. Na nama je da njegujemo sklad tijela i duše kako blagoslovljeno blago naše spolnosti ne bi postalo ponorom prokletstva, kako ne bi unijelo razdor u naše biće a druge pretvorilo u objekt naše požude. Isus je rekao da griješimo kad požudno pogledamo, tj. kad svoje misli i osjećaje vezane uz svoju spolnost upotrijebimo da postignemo nezakonitu nasladu. Dakle, nije rekao da su sami naši osjećaji i misli zlo, već naš ≪pogled≫, tj. ono što ovisi o našoj volji. Potrebna nam je mudrost razlučivanja osjećaja od voljnih čina da nas sotona ne bi uveo u nezdravi osjećaj krivnje zbog samih osjećaja i misli. Oni sami po sebi nisu zlo ni grijeh, ako ih ne usmjeravamo na zla djela. Gospe draga, koja si sve svoje misli i osjećaje predala vodstvu Duha Svetoga, izmoli mi milost da njegujem svoje misli i osjećaje u skladu s Božjom voljom, da Božjom pomoću upravljam svojom spolnošću, a ne ona sa mnom, kako bi moja spolnost donosila plodove života, mira i zahvalnosti. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Mt 6,22-23; Luka 11,34-36; Ivan 8,1-11, Rimljanima 8,5-6; 1 Korinćanima 6,12-14; 1 Solunjanima 4,3-4.

 

Molitva za oslobođenje od osjećaja krivnje

“Duh je spreman, ali je tijelo slabo” – upozorio nas je Isus. Unatoč svoj našoj dobroj volji, griješimo, ne uspijevamo, učinimo zlo. Savjest nam predbacuje. Rodi se osjećaj krivnje. Kajemo se i od Boga tražimo oproštenje. Bog nam ne uskraćuje svoju milost oproštenja. Ali i poslije primanja oproštenja u sakramentu ispovijedi, mnoge izjeda i progoni osjećaj krivnje. Neke taj osjećaj izbezumljuje. Kršćanski gledano, kad smo jednom grijeh ispovjedili, osjećaju krivnje pred Bogom nema mjesta. Umjesto osjećaja krivnje, Bog očekuje ljubav, tj. dobra djela. Bogu je stalo do odnosa s nama u ljubavi a ne na osnovama krivnje. Bog želi da prihvatimo oproštenje i oprostimo sami sebi. Utočište grješnika, Gospe draga, izmoli mi milost razlikovanja između zdravoga i nezdravog osjećaja krivnje. Neka Duh Sveti, Branitelj, odagna napastovanje sotone koji me zavodi na pomisao da nisam dostojan/na oproštenja, da nisam vrijedan/ na Božje ljubavi. Tako me uvlači u pakao osjećaja krivnje. Djevice Bezgrješna, uvedi me u raj radosti i zahvalnosti Bogu za oproštenje, u raj njegove ljubavi. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 32; Luka 7,36-50; Rimljanima 5,6; Galaćanima 5,1; 1 Ivanova 3,18-24.

 

Molitva za discipliniran život

Bog je stvorio našu dušu koja želi neograničenu slobodu i mogućnosti. Ali našoj ljudskoj narav nije moguće neograničeno. To je ostvarivo samo u Neograničenom, u Bogu. Zato nas te neograničene potrebe upućuju na Boga i nemirno je naše srce dok se ne smiri u Bogu. Prihvaćanje svojih ograničenih mogućnosti znači poštivanje znakova koji vode do Boga, do ispunjenja potrebe našeg duha za neograničenim. Sotonska je napast htjeti biti kao Bog – svemogući, sveznajući, neograničeni. Bože moj, obdari me slobodom duha Isusa Krista koji je prihvatio sve naše ljudske ograničenosti. Gospe draga, isprosi mi mudrost da u svom životu odmjereno rasporedim vrijeme za rad, odmor i molitvu, za svoje obveze prema sebi i drugima. Daj mi ustrajnost u radu i molitvi, okrepu u odmoru, spremnost na davanje, primanje i odricanje, ponizno zadovoljstvo učinjenim i blagoslov mira. Neka moj život postaje sve skladnija pjesma slave Bogu. Hvala ti, Gospe Sinjska! Amen. Možete još pročitati: Psalam 19; Izreke 3,1-6; 1 Korinćanima 13; Efežanima 5,8-10.14; Galaćanima 5,13-6,10; Tit 3,14.

 

Molitva za obraćenje hrvatskoga naroda

Gospe naša, pred tvojom su Slikom, tvojim zagovorom naši pretci u obrani Sinja 1715. godine izmolili od Boga dar slobode. Brojni su njihovi potomci ostali zahvalni tebi i Bogu za čudesnu obranu. Nažalost, među našim sunarodnjacima, krštenim u ime Isusa Krista, velik je broj onih koji se smatraju Kristovim učenicima, ali ne slijede njegov nauk ni volju Oca Nebeskoga. Svojim riječima obeščašćuju tvoje ime, ime Božje, ime Isusa Krista i Božjih svetaca. Čine različita bezakonja i nepravde. Uhvaćeni su u različite mreže robovanja nutarnjim i vanjskim porocima. Molim te, Majko naša, izmoli mi milost trajnog obraćanja kako bih mogao/la moliti za obraćenje svojih sunarodnjaka i cijeloga svijeta da raste broj onih koji će ljubiti Boga svom dušom svojom, svim umom svojim, svim srcem svojim, a bližnjega svoga kao samoga sebe. Hvala ti, Gospe Sinjska. Amen. Možete još pročitati: Psalam 127,1-2; Matej 6,5-15; Matej 15,7-9; Matej 21,28-32; Matej 21,42-43; Luka 13,2-5; Luka 13,6-9; Luka 15,4-7; Luka 19, 41-44.

 

Molitva za one za koje nitko ne moli i za one koji ne mole

Gospe draga, ti si svoj život izručila u ruke Bogu, Gospodaru života. Tako je čitav tvoj život bio molitva – trajna veza s Bogom. Molim te da isprosiš milost onima koji ne mole i onima koji misle da ne znaju moliti da dožive susret s Gospodarom svoga života, s Bogom i da molitvom njeguju svoj odnos s Bogom. Molim te, naša Nebeska Majko, za sve one za koje nitko ne moli, posebno za duše u čistilištu. Ti im budi posrednica božanskih milosti. A mene, Majko, pouči svojom majčinskom ljubavlju da pronađem primjeren način kako bih pomogao onima koji traže Boga da ga nađu. Hvala ti, Čudotvorna Gospe Sinjska. Amen. Možete još pročitati: Matej 7,1-11; Marko 11,22-25; Luka 11,1-13; Ivan 16,23-24; 1 Solunjanima 3,9-10.

 

Zahvala za primljenu milost

Hvala ti, Čudotvorna Gospe Sinjska, što si rado uslišala moju molitvu. Dobra moja Nebeska Majko, vjerovao/la sam da me ne ćeš odbiti. Vjerovao/la sam da će po tvome majčinskom zagovoru tvoj Sin Isus učiniti što je najbolje za mene. Riječima ne mogu izraziti svoju zahvalnost tebi, svojoj milosrdnoj Zagovornici i Zaštitnici, ali ti znadeš da sam ti svim srcem i svom dušom zahvalan/ na. Preporučujem se tvomu majčinskomu zagovoru. Čudotvorna Gospe Sinjska, s tobom i po tebi neprestano ću zahvaljivati i slaviti Boga sve do časa svoje smrti! Amen. Možete još pročitati: Psalam 100; 138; Luka 1,46-55.