Molitve – liturgijska čitanja – predslovlje

Ulazna pjesma

Radujmo se svi u Gospodinu,
slaveći blagdan na čast blaženoga oca Franje.
Njegovoj se svetkovini raduju anđeli
i slave Sina Božjega.

..

Zborna

Bože, ti si serafskom ocu Franji dao
da u siromaštvu i poniz­nosti
bude živa slika Kristova.
Daj da pođemo njegovim putem,
nasljedujemo tvoga Sina
i s tobom se udružimo u radosnoj lju­bavi.
Po Gospodinu.

..

PRVO ČITANJE

»Franjo kao sunce obasjava Hram Svevišnjega.«

Čitanje Knjige Sirahove 50, 1. 3-7
Evo onoga koji je za svoga života popravio Dom,
u svoje je vri­jeme učvrstio Hram.
U njegovo je vrijeme vodeno spremište iskopano,
jezero poput mora golemo.
U brizi da narod izbavi od propasti,
utvrdio je grad protiv opsade.
Kako li krasan bijaše, okružen mnoštvom ljudi,
kad bi izašao iza zastora Doma?
Kao zvijezda Danica među oblacima,
i kao mjesec pun;
kao sunce koje obasjava Hram Svevišnjega.
Riječ Gospodnja.

..

PRIPJEVNI PSALAM 16 (15), 1-2a i 5. 7-8.11

Ti si, Gospodine, baština moja!

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj Gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš sudbinu moju.

***

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima,
jer mi je zdesna da ne posrnem.

***

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

..

DRUGO ČITANJE

»Meni je svijet raspet i ja svijetu.«

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima 6, 14-18
Braćo!
Bože sačuvaj da bih se ja ičim ponosio
osim križem Gospodina našega Isusa Krista
po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu.
Uistinu, niti je što obrezanje, niti neobrezanje,
nego – novo stvorenje.
A na sve koji se ovoga pravila budu držali,
i na sveg Izraela Božjega – mir i milosrđe!
Ubuduće neka mi nitko ne dodijava,
jer ja na svom tijelu biljege Isusove nosim.
Milost Gospodina našega Isusa Krista
s duhom vašim, braćo! Amen.
Riječ Gospodnja.

..

ALELUJA

Siromašni i ponizni Franjo u nebo bogat ulazi, veličaju ga pjesme nebeske.

EVANĐELJE

»Sakrio si ovo od mudrih i umnih, a objavio malenima.«

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 11, 25 – 30
U ono vrijeme reče Isus:
»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si ovo sakrio od mudrih i umnih,
i objavio male­nima.
Da, Oče, tako se tebi svidjelo.
Sve je meni predao Otac moj,
i nitko ne pozna Sina doli Otac,
niti tko pozna Oca doli Sin
i onaj kome Sin hoće objaviti.
Dođite k meni, svi vi, izmoreni i opterećeni,
i ja ću vas odmo­riti.
Uzmite jaram moj na sebe,
učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca,
i naći ćete spokoj dušama svojim.
Uistinu, ja­ram je moj sladak,
i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.

Darovna

Prinosimo ti, Gospodine, ove svoje darove.
Daj da njima do­stojno proslavimo otajstvo križa
što ga je sveti otac Franjo
či­tava života odano prihvaćao.
Po Kristu.

..

PREDSLOVLJE

R. Gospodin s vama.
O. I s duhom tvojim.
R. Gore srca.
O. Imamo kod Gospodina.
R. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
O. Dostojno je i pravedno.
Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno,
da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi,
Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože:
Tvojim je darom sluga tvoj Franjo
stupao putovima uzvišenog siromaštva i poniznosti
i postigao vrhunac evanđeoskog savršenstva.
Njega si zapalio serafskim žarom
te se neizrecivo radovao u svim djelima tvojih ruku;
označio si ga svetim ranama
i u njemu nam dao sliku raspetoga Isusa, našega Gospodina.
Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli,
klanjaju se gospodstva i dršću vlasti.
Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini
zajedničkim klicanjem slave.
Daj, molimo, s njima i naše glase primi
dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Svet…

..

Pričesna pjesma Usp. 1 Pt 4, 13

Radovao se kao zajedničar Kristovih patnja,
i sada o objavlje­nju njegove slave radosno kliče.

..

Popričesna

Gospodine, nasitili smo se na ovoj otajstvenoj gozbi.
Daj nam nasljedovati
dobrotu i apostolsku revnost svetog oca Franje da,
zahvaćeni tvojom ljubavlju,
služimo spasenju svih ljudi.
Po Kristu.