NEVEST

Župa Svete Marije
Šibenska biskupija

Župni ured
Nevest
22323 Unešić
Tel. 022/860 829 ili 022/860 800

Župnik: fra Jozo Jukić


Nevest je naselje u općini Unešiću Šibensko-kninske županije. Prvi put se spominje u buli pape Klementa IV g 1266. godine. Selo je pripadalo župi Sitno, a skupa s Koprnom, Partenićem i Unešićem pripadalo je trogirskoj biskupiji. Kad je ustanovljena šibenska biskupija (1298.) pripalo je šibenskoj biskupiji. Župa Sitno je prestala  oko g. 1470. i nešto kasnije g. 1478. pripala je Pokrovniku. Godine 1492. Nevest je postao samostalna župa s crkvom Svete Marije. Turci su zauzeli selo i okolni kraj 1560. godine. Nakon oslobođenja od turske vlasti g. 1686. stvorilo se široko župno područje koje je obuhvaćalo: Divojeviće, Kladnjice, Čvrljevo, Visoku, Sratok (Bogdanovići), Vinovo i Sitno. Župa je pripadala sinjskom samostanu sve do 1966. godine. God. 1730. osnovana je nova župa Čvrljevo s dijelom Utora, Vinova, Kladnjica i Divojevića. U Visokoj je osnovan dekanat 1757. god., a župa se sastojala od sela: Sratoka, Sitnoga, Nevesta, Cere i Utora. Nevest se odijelio od Visoke i postao samostalna župa kojoj su još pripadala sela Cera, Utore i Vinovo. Visoka kao dekanat je imala  sela Sitno i Sratok. Nakon Drugoga svjetskog rata Nevest i Visoka su se opet spojili u jednu župu od koje se odijelio Sratok (Bogdanovići).

Stare župne matice od XVII. st. nisu sačuvane. Koje su sačuvane čuvaju se u HAZ-u (M. k. 1838; knjiga vjenčanja iz Sitnog Gornjeg  1825.-1867.).

Župna crkva Marijina Očišćenja u Nevestu sagrađena je oko g. 1700. vjerojatno na temeljima stare crkve koju su podigli obitelj Lučić iz Trogira. Crkva je kasnije dograđivana i nevješto proširivana.Vrata na pročelju imaju sa strane dva prozorčića, istaknutu nadstrešnicu i iznad kameni križ, a povrh križa 6-latičnu rozetu. Na vrhu je zvonik na preslicu s tri zvona. Crkva je jednostavna pačetvorina, a apsida je na volat. God. 1927. crkva je pokrivena ciglom. Pročelje je obnovljeno  1968. godine. God. 1986. stavljena je betonska ploča i nova krovna konstrukcija, stavljena su nova vrata i prozori te novi betonski kor. God. 1988. kupljene su  orgulje  i u crkvu je postavljen razglas.  God. 1994. stavljen je novi mramorni pod u crkvu, a g. 1996. uvedena je voda te postavljena nova mramorna preslica.  Iste god. elektrificirana su zvona. God. 1997. napravljen je nogostup s južne i zapadne strane crkve, a g. 1998. izgrađen je ogradni kameni zid sa zapadne strane groblje. U crvi je 2000. god. postavljen novi Križni put te napravljen reljefni triptih Prikazanja Gospodinova u hramu, 2003. god kupljena su nova crkvena zvona.

Glavni oltar drveni sa slikom Marijina Uznesenja zamijenjen je mramornim 1917. godine. Na trijumfalnom je luku barokna Gospina slika okrunjena 1929. god., te slika svetog Petra i Pavla, domaći rad.

U lađi je niša s kipom svetog Ante. Na zidu vise dva drvena raspela. G. 1978. unutrašnjost crkve je uređena po novim liturgijskim propisima.

Oko crkve je groblje na kojem se nalaze ukrasni stećci iz 1757. godine. U groblju je kapela sv. Marije Magdalene koja služi kao mrtvačnica.

Crkva Svih Svetih u Visokoj podignuta je na uzvisini prema nekim podacima 1686. godine. God. 1757. spominje se da ima zvono a u  crkvi da ima srebrni kalež i piksida kao i šćavet. Obnovljena je 1881. god., nešto prije, 60-ih godina, sagrađen je zvonik s dva zvona. Na pročelju je okrugli prozor iznad vrata. God. 1999. crkva je obnovljena: postavljen je novi mramorni pod, uređena sakristija, postavljene spiralne stepenice za novi kor. God. 2000. asfaltiran je pristup crkvi oko groblja. Podignut je novi zvonik obložen segetskim kamenom, izvršeni su iskopi oko crkve i napravljen potporni kameni zid i trotoar. God. 2001. napravljena je  nova metalna konstrukcija zvona i elektrificirana zvona te promijenjen krov na crkvi. God. 2002. postavljen je novi križni put, a g.  2003. nabavljene su nove hrastove klupe,. God. 2004. nanovo je fugirana fasada crkve i napravljen nogostup oko nje. Uređeno je parkiralište. God. 2005. postavljena  su na crkvu troja hrastova vrata.

Veliki mramorni oltar podignut je 1902.-1903.  Na njemu je  slika Svih Svetih. Umjesto dotrajalih drvenih oltara u crkvenoj lađi postavljeni su mramorni oltari Uznesenja Marijina i sv. Ivana Krstitelja. Na zidu je barokna Gospina slika. Crkvu je g. 1935. dekorirao J. Podlovski. Na zidu su i dva drvena raspela.

Oko crkve je groblje.

Na brdu Kulica postavljen je g. 1995. veliki drveni križ (visok 6 m) na spomen dolaska sv. oca pape Ivana Pavla II. u Hrvatsku. Kod križa se slavi sv. misa svake godine na uskrsni ponedjeljak.

Župna stara kuća u Visokoj i kod nje kapela Sedam žalosti Bl. Dj. Marije zapaljene su u Drugom svjetskom ratu. Kamenje je pokradeno a od onoga što je ostalo iskoristilo se za potporni zid oko crkve. Župnik stoji u Nevestu u kući koja je sagrađena g. 1881.  uz staru kuću. Iza Drugoga svjetskog rata u kući je bila škola, pa krčma te zadruga do 1962. godine. Popravljena je 1964. godine.

Župa ime ova sela: Donje Utore, Cera, Visoka i Nevest.

Iz župe  su dva dijecezanska svećenika, jedan postulant u  Imotskom i jedna redovnica (Utori).

Djeca od I. do VIII. razreda idu u školu u Unešić.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U župi: 146 obitelji, 277 vjernika ( g. 1939.: 1252 + 4 vjernika, 1979.: 270 obitelji: 1000 vjernika).

Literatura: Fra Vicko Kapitanović, Nevest, Split 1992.