MIRLOVIĆ

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Šibenska biskupija

Župni ured
Mirlović Zagora
22323 Unešić
Tel. 022/869 800

Župnik: fra Jakov Begonja


Župa pripada općini Unešiću (Mirlović, Ostrogašica, Podumci, Donje Planjane) i Drnišu (Pakovo Selo, Pokrovnik, Radonić ) Šibensko-kninske županije. Današnje selo Mirlović, prema fra P. Bačiću, dobilo je ime po muslimanskom begu Miriloviću. Prigodom osnutka biskupije g. 1298. spominje se na tom području župa Pokrovnik koju su sačinjavala  sela: Pokrovnik, Banjica, Zaharina; Zamelica i Radićani. Na Copićevim oranicama bilo je starohrvatsko groblje. U XVI st. taj su kraj napadale turske čete u svojim prodorima prema Šibeniku. Tako se zna da su 1543 godine popalile Pokrovnik  a župa je g. 1564. prestala postojati. Muslimani su nakon osvajanja doveli novo stanovništvo te se selo neko vrijeme zvalo Ugarci. Nakon turskog povlačenja franjevci su doveli novo stanovništvo dijelom iz Hercegovine i osnovali župu sa sjedištem u Mirloviću. Župa je do g. 1856. obuhvaćala i Unešić. Pripadala je visovačkom samostanu i šibenskoj biskupiji.

Danšnjoj župi Mirlović pripadaju sela: Mirlović, Pakovo Selo, Pokrovnik, Radonić, Ostrogašica, Podumci i Donje Planjane. Župa pripada samostanu svetog Lovre u Šibeniku.

Stare župne matice od g. 1698. do 1785. pohranjene su u arhivu franjevačkog samostana na Visovcu. (Knj.108-115).

Župna crkva Uznesenja Marijina u Mirloviću sagrađena je u XVII st. s spominje je šibenski biskup I.D. Caligari 1712. godine.  KASNIJE JE PROŠIRENA. Najrije joj jen iza svetišta dograđena sakrsitija, a 1911. sa straana dvije kapele tako da je dobila tlocrt u obliku latinskog križa. Uz glavno pročelje s južne strane sagrađen je četvrtast i toranj.Crkva je obnovljena 1768. godine a  g. 1911. proširena s dvije kapele sa strane velikog oltara. Na pročelju uz vrata su dva prozorčića i iznad njih veliki kameni prozor i jedan manji pri vrhu. Uz crkvu je zvonik s tri zvona. Veliki oltar je od mramora (1916.) a u lađi su dva mramorna oltara sv. Jakova apostola i sve. Ante Padovanskoga. God. 1999. crkva je obnovljena: postavljen je novi krov sa izolacijom, zidovi su povezani  betonskim cerklažem, otkopani su temelji i naliven trotoar.

Oko crkve je groblje koje je ozidano domaćim kamenom. Uz grobni zid je desetak stećaka koji su otkopani u blizini crkve i groblja.

Crkva svetog Mihovila arhanđela u Pokrovniku podignuta je na istaknutom  brežuljku. Crkva se spominje 1298. i 1452. godine kad je služila kao župna. Više puta je pregrađivana i dograđivana. God. 1690. je popravljena. Na pročelju su dva prozorčića uz vrata. Na okviru jednog prozora je uklesan reljef s dvije ruke koje drže križ a na drugom je uklesana godina 1705., vjerojatno kad se crkva popravljala. Iznad ulaznih vrata je luneta a na vrhu mali zvonik na preslicu s jednim zvonom. Na pročelju je još jedna uklesana još jedna godina – 1774. Crkva je unutra presvođena. Prezbiterij je obnovljen g. 1907.-1910. Veliki oltar je drveni (1904.) U crkvi ima staro raspelo. Crkva je popravljena i uz nju je sagrađen zvonik 1988. godine. God. 1999.  postavljen  je mramorni oltar  i drvena menza. Pod je popločan mramorom. Zvonik je neznatno preuređen i malo podignut s većim otvorima zbog bolje čujnosti zvona.

Oko crkve je  groblje na kojem se nalazi  jedan stećek.

Crkva sv. Franje Asiškoga u Pakovu Selu je vrlo stara Više je puta popravljana a posvećena g. 1889. Pročelje je obično s okruglim prozorčićem na sredini. Crkva je presvođena. Oltar je od drveta i kamena s kipom sv. Franje Asiškoga. Krov crkve je obnovljen 1975. godine. Crkvica je do g. 1980. služila kao kapelica. Te godine je dograđena crkvica a kapelica je ostala za prezbiterij. God. 1999. crkvica je produžena za 2,5 m i napravljen kor. Postavljen je betonski serklaž i nova konstrukcija krova sa hidro i termo izolacijom. Crkva nanovo ožbukana i postavljen novi mramorni pod.  Podignut je mramorni oltar i tabernakul.  Na oltaru  je veliki kip Sveca is Asiza. Postavljena je drvena menza 2000. godine. Uz crkvu je sagrađen novi zvonik visok 15 metara. U PAKOVU SELU  JE DO KRAJA 19. ST. POSTOJALA KAPELA. KAD JE SAGRAĐENA NOVA CRKVA, ONA JE POSTALA NJEZINA APSIDA. Nad glavnim pročeljem ima malu preslicu koja je vjerojatno preuzeta sa stare kapele.

Radovi u svim trima crkvama su izvedeni prema naputcima Zavoda za kulturu i nacionalnu zaštitu iz Zagreba i županijskog zavoda iz Splita i Šibenika.

Oko crkve je groblje.

U župi su kapele: sv. Kate u Donjim Burićima, obnovljena 2005. godine, sv. Ante u Podumbima Maretići, svetog Ante i Gospe Lurdske u Pokrovniku.

Župna kuća je sagrađena 1858. godine kod župne crkve Uznesenja Bl. Dj. Marije. Kuća je bila više puta popravljana. Godine 1975. uz kuću je napravljena vjeronaučna dvorana. Od 1997. do 1999. godine kuća je temeljito obnovljena. Stavljene su nove betonske deke i novi krov. Između crkve, župne kuće i škole napravljeno je asfaltno igralište.

Stara kuća na kat, bivša konjušnica, temeljito je obnovljena od 2002.-2004. godine. Na katu je zbirka  starih predmeta iz područja Zagore. Oko kućnog dvorišta podignut je 2001.- 2002. godine kameni zid dužine 150 m i visine 1,5 m. 

U župi ima 19 članova FSR-a.

Iz župe su četiri svećenika franjevca, četiri časne sestre reda svetog Dominika, jedan sjemeništarac u Franjevačkom sjemeništu u Sinju.

U župi su četiri područne škole: u Mirloviću, Pakovu Selu, Pokrovniku i Radoniću.

Župa  pripada Drniškom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 470 obitelji, 1300 vjernika (. g. 1939.: 3563 + 230 vjernika, g. 1965.