Nova knjiga fra Marijana Vugdelije

Iz tiska je izišla nova knjiga prof. dr. sc. fra Marijana Vugdelije pod naslovom PSALMI: 1 – 24. NJIHOVO PORIJEKLO I ZNAČENJE.

To je prvi svezak planiranog komentara cijele Knjige psalama čemu je autor, kako sam kaže, odlučio posvetiti „posljednju dionicu svoga života“. Fra Marijan je umirovljeni dugogodišnji profesor Svetog pisma, najprije na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj (od 1981.), a od 1999. do umirovljenja 2016. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Autor je poznat akademskoj i široj javnosti po svojim brojnim znanstvenim člancima s područja biblijske egzegeze i teologije, a posebno po opsežnim komentarima Blaženstava i Govora na Gori iz Evanđelja po Mateju.

Ovaj prvi svezak komentara psalama plod je intenzivnoga trogodišnjeg rada koji autor posvećuje svetom Jeronimu Dalmatincu o 1600. obljetnici njegova preminuća. Budući da se radi o prvom svesku, prvi dio knjige sadrži Predgovor i Uvodni dio, a oboje su zapravo opširan uvod u Knjigu psalama, s tim da se u Predgovoru govori općenito o psalmima, njihovoj trajnoj vrijednosti, molitvenom karakteru i daju se temeljne smjernice za ispravno čitanje i tumačenje psalama, dok se u Uvodnom dijelu govori o posebnim temama povezanima s psalmima. U ostatku ovoga prvog sveska fra Marijan je preveo s hebrejskoga izvornika te protumačio prva dvadeset i četiri psalma, a u budućim svescima očekujemo komentare ostalih psalama čitavoga biblijskog psaltira.

Uvaženi profesor Svetog pisma na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu dr. sc. Anto Popović u svojoj recenziji ovako se izrazio o fra Marijanovoj knjizi:

 “Knjiga Marijana Vugdelije, Psalmi: 1 – 24. Njihovo porijeklo i značenje istinsko je obogaćenje biblijske literature na hrvatskom jeziku. U narednim desetljećima knjiga dr. Marijana Vugdelije zacijelo će biti nezaobilazno i dragocjeno referencijalno djelo za svako ozbiljnije istraživanje psalama i Psaltira. Autoru čestitam na knjizi koja sadrži obilje egzegetsko-teoloških informacija i duhovno poticajnih razmišljanja, a čitateljima ovu knjigu prof. Marijana Vugdelije preporučam kao korisno pomagalo za bolje upoznavanje neiscrpno bogate poruke Knjige psalama”.

Pridružujemo se recenzentovim čestitkama i želimo fra Marijanu dobro zdravlje i snagu da s Božjom pomoću dovrši ovo vrijedno započeto djelo komentara svih stotinu i pedeset biblijskih psalama.