Nova knjiga u izdanju Službe Božje

Doc. dr. dr. sc. Ivan Macut i dr. sc. Dinko Aračić preveli su Ispovijest vjere (1528.) Martina Luthera i napisali opširnu uvodnu studiju u djelo. Knjiga sadrži 136 stranica, a recenzenti su: izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević (Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik – Sveučilišta u Zagrebu) i doc. dr. sc. Emanuel Petrov (Katolički bogoslovni fakultet – Sveučilišta u Splitu). Knjigu je izdala Služba Božja. Knjiga sadrži: I. Uvodna studija: Uvod; 1. Ukratko o životu i djelu Martina Luthera; 2. Okolnosti nastanka djela; 3. Uvod u bolje razumijevanje djela. II. Bekenntnis M. Luthers (1528.); III. Ispovijest vjere Martina Luthera (1528.); Kazalo imena; Bibliografija; O autorima; Recenzije djela.

Iz recenzija:

„Posebna je vrijednost ovog spisa u tome što na jednome mjestu te u jednom kratkom tekstu do izražaja dolazi ne samo Lutherova polemička oštrina (i inače karakteristična za teološke tekstove i komunikaciju Lutherova vremena), već i ekumenska širina Lutherove teologije. Tako će svaki onaj koji imalo poznaje teologiju, a osobito ekumensku problematiku, čitajući ovaj tekst, morati uočiti koliko su Lutherovi stavovi o pojedinim kontroverznim pitanjima onoga vremena (a dijelom i danas) – kao što je, primjerice, shvaćanje potrebe i značenja ispovijedi, uloge Marije i svetaca, odnosa prema slikama/ikonama i dr. – s ekumenskoga gledišta puno širi nego što je to slučaj s kasnijim reformatorima, koji su, puno više, nego sam Luther, imali potrebu, kao i njihovi sugovornici na katoličkoj strani, ocrtati oštre granice između protestantskog i katoličkog identiteta. Upravo stoga ne treba se čuditi što je u suvremenim ekumenskim razgovorima baš Lutherov teološki opus privukao pozornost te što je ekumenski potencijal Lutherova opusa postao zanimljiv i protestantima i rimokatolicima“.

                                                           Izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević

„Jasnoća i jednostavnost prikaza pružaju i prosječnom čitatelju temeljne pojmove o Reformaciji i njezinu credu, te tako otvaraju i potiču put ekumenskog dijaloga. Uz ekskluzivni hrvatski prijevod, uvodna studija sustavno u naslovima i sadržaju, referira jasnim i čitljivim stilom ključne okolnosti i smjernice za razumijevanje izvornog Lutherova teksta, prvi put na hrvatskom jeziku. Upravo zato, ovo djelo predstavlja jedan od boljih poticaja ekumenskom dijalogu s reformatorskom Crkvom, osobito među radovima dostupnim na hrvatskom jeziku. Neosporivo je da će katoličkom čitatelju pomoći nadvladati percepciju negativne konotacije i otpora prema reformaciji, te naglasiti bitnu karakteristiku Crkve – da bude jedna“.

                                                           Doc. dr. sc. Emanuel Petrov