OFS: Održana 1. sjednica Područnog vijeća Splitsko-dubrovačkoga područnog Bratstva OFS-a

Sjednica Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ održana je, uz pridržavanje epidemioloških mjera koje su trenutno na snazi, u subotu 10. travnja 2021. u Sinju. Dnevni red sjednice započeo je u 8,00 sati slavljem svete mise na kojoj su sudjelovali članovi Područnog vijeća i kao domaćini članovi Mjesnog bratstva OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“.

Misu je predslavio fra Ante Čovo, OFM, gvardijan i duhovni asistent. Koncelebrirao je fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata.

Poslije mise u 8,30 sati bila je molitva Gospine krunice koju je predmolila Mara Filipović Grčić, OFS, mjesna ministra.

Gvardijan fra Ante Čovo pozdravio je sve prisutne i zaželio dobar rad članovima Područnog vijeća. Za vrijeme rada sjednice Područno vijeće OFS-a posjetio je i fra Joško Kodžoman, OFM, bivši provincijal i aktualni ravnatelj Franjevačkog sjemeništa u Sinju. Fra Joško je zahvalio članovima Područnog vijeća za ljudsko-kršćansko i franjevačko svjedočenje unutar franjevačke obitelji, u svojim obiteljima te u svijetu gdje žive i rade. OFS je veliko bogatstvo, kako za franjevačku obitelj i Crkvu, tako i za naše društvo, istaknuo je fra Joško.

Radni dio sjednice započeo je u 9,30 sati u samostanskoj dvorani.

Mila Šuto, OFS, područna ministra, na početku je pozdravila sve nazočne i zazvala pomoć Uskrsnuloga i zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske za plodonosan rad sjednice Područnog vijeća OFS-a.

Duhovni nagovor „Život u bratstvu: dar zavjetovanja, dar mjesnog bratstva, dar sadašnjeg trenutka“, održao je fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata. Potom je Jelena Šepček, OFS, područna tajnica, pročitala zapisnik 2. sjednice Područnog vijeća koja je održana 27. listopada 2020. u Zmijavcima.

Potom su predočena izvješća ovim slijedom:

– Izvješće o radu Područnog bratstva OFS-a od 27. listopada 2020. do 10. travnja 2021. i Kalendar aktivnosti OFS-a za 2021. godinu na nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini, Mila Šuto, OFS, područna ministra;

– Izvješće o projektu ‘CRO Laudato si’, Maja Duspara, OFS, područna povjerenica za socijalni nauk Crkve;

– Izvješće o radu Konferencije područnih duhovnih asistenata, fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije;

– Blagajničko izvješće od 27. listopada 2020. do 10. travnja 2021. godine, Jasna Šabić, OFS, područna blagajnica;

– Izvješće područnoga karitativnog djelovanja i „Kumstvo na Banovini“, Suzana Fiorenini, OFS, zamjenica nacionalne ministre i povjerenica za karitativno djelovanje;

– Izvješće o područnoj Frami, Pero Mihaljević, OFS, područni povjerenik za Framu;

– Projekt za obitelj, Goran Luketa, OFS, međunarodni vijećnik i nacionalni povjerenik za obitelj.

Nakon podnesenih izvješća razvila se konstruktivna i plodna rasprava. Zaključno, članovi Područnog vijeća OFS-a usuglasili su se kako je, povrh pandemije (COVID-19) i svakovrsnih epidemioloških mjera, OFS na svoj specifičan način djelovao, djeluje te će djelovati, kako na međunarodnoj i nacionalnoj, tako i na područnoj i mjesnoj razini prema svojim zadanim programima.

Na kraju sjednice područna ministra Mila Šuto zahvalila je Bogu i Gospi Sinjskoj, domaćinima franjevcima u Sinju, na čelu s gvardijanom fra Antom i članovima OFS-a mjesnog bratstva „Čudotvorna Gospa Sinjska“, na čelu s Marom Filipović Grčić, mjesnom ministrom za ljudsko-kršćansku i franjevačku solidarnost i ljubav te za dar bratstva i uzajamno bratsko zajedništvo.

U sklopu područne sjednice OFS-a bio je Agape. Doprinos za Agape priskrbili su gvardijan i duhovni asistent fra Ante Čovo te članovi OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“, a sve su pripremile gospođe Snježana Vidurinović i Ivona Breko, vrijedne kuharice koje kuhaju fratrima u samostanu.


Život u bratstvu OFS-a

Dar zavjetovanja

Bog svakom od nas, kao što je jednom svetom Franji, povjerava zadatak – poziv. Time nam ukazuje povjerenje te progovara da mu je svatko od nas potreban kako bi izgradio svoje kraljevstvo, upravo onako kao što je trebao proroke, Mariju, apostole. Upoznati vlastiti poziv znači iskusiti Božje milosrđe. To zorno vidimo iz života svetog Franje koji je, nakon što mu je s križa Raspeti uputio poziv, “bio ispunjen tolikom radošću i nije se mogao susprezati” (usp. 1 Čel 3) premda je taj poziv zahtijevao napor i žrtvu.

Svaki oblik života u Crkvi, pa tako i onaj franjevački, temelji se na krštenju, odnosno na onome što smo po sakramentu krštenja postali. To je naš temeljni poziv koji nam Gospodin upućuje – biti cjelovit kršćanin. Kršćani ne možemo biti sami za sebe. Samo nas drugi može učiniti kršćanima. A taj “drugi” koji nas čini kršćanima, koji nam daje dar vjere, prvenstveno je zajednica vjernika, Crkva. Od Crkve dobivamo vjeru. Ako ne dopustimo toj zajednici da nas oblikuje, ne postajemo kršćanima.

Svjesni toga, na dan zavjetovanja pred okupljenim bratstvom i pred drugom braćom i sestrama u Kristu, obnavljamo svoja krsna obećanja te slobodno izjavljujemo kako ćemo prigrliti evanđeoski oblik života koji se nadahnjuje na primjeru i riječima svetoga Franje, a koji se nalazi u Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda. Trajno zavjetovanje jest slobodni čin koji označava našu osobnu i trajnu odluku nasljedovanja Gospodina i življenja evanđelja u bratstvu. Zavjetovanjem se baš svatko pojedinačno “ucjepljuje”, “utjelovljuje” u Franjevački svjetovni red. Postajemo neodvojivi dio iste duhovne obitelji.

Mnogi će reći da je sva bit Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda sadržana u čl. 4. koji kaže: „Pravilo i život svjetovnih franjevaca jest ovo: opsluživati evanđelje Gospodina našega Isusa Krista slijedeći primjer sv. Franje Asiškog, koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svoga života u odnosu prema Bogu i ljudima“. Tu je rečeno sve.

Potaknuti evanđeljem i snagom koje ono ima mi sami osjećamo poziv da uvijek iznova započinjemo i da neprestano obnavljamo svoje zavjete te nastavljamo svoje nutarnje obraćenje kako bismo se suobličili Kristu i kako bismo se s Njime predali u službu Ocu i braći. Na tom putu trajnog obraćenja ustrajnost je Božji dar, a bratstvo i Pravilo OFS-a pomoć. Pozvani smo Pravilo polako iščitavati, crpiti iz njegovoga preobilnog bogatstva i malo po malo provoditi ga u život.

Dar mjesnog bratstva

Pravilo nas poučava da mjesno bratstvo „postaje osnovnom stanicom cijeloga Reda i vidljivim znakom Crkve koja je zajednica ljubavi. Ono mora biti povlašteno mjesto gdje će se razvijati osjećaj crkvenosti, njegovati franjevačka zvanja i pokretati apostolski život njezinih članova“ (Pravilo OFS-a, čl.22).

Upućeni poziv nam je dakako poziv u svijetu i za svijet, ali s naglaskom na bratsko zajedništvo. Naime, karakteristika franjevačke duhovnosti jest bratstvo. Ako se ne događa susret u bratstvu s braćom i sestrama, nešto se bitno ispušta i nije moguće potpuno ostvarivati ovaj poziv. Kroz zavjete postajemo dar i zadatak ostalim članovima bratstva. Upućeni smo jedni na druge te smo odgovorni jedni za druge. Postoji iskušenje da sudimo svoje bratstvo „izvana“. Oduprijeti nam se tome kroz sudjelovanje u životu bratstva i bolje upoznavanje braće i sestara. Sudjelovanjem u životu bratstva neprestano ćemo otkrivati njegovu vrijednost te ubirati plodove koje svaki njegov član daje na raspolaganje. Prihvatiti drugoga kao brata nije lako jer se tu ne radi o nekom romantičnom sveopćem bratstvu, nego se radi o stvarnom suživotu s drugima i onda kada nam ti drugi predstavljaju teret.

Izbor ovakvog života u životnoj povezanosti s braćom i sestrama u konačnici je odgovor na poziv na svetost.

Dar sadašnjeg trenutka

Sadašnjost je jedini trenutak u kojem zaista jesmo. Sveti Franjo želi da braća svojim životom budu novi odgovor Bogu na sve njegove pozive po znakovima vremena u sadašnjem trenutku. On uči da znakove vremena može otkriti samo onaj koji duhom molitve u sebi ima “Duha Gospodnjega i njegovo sveto djelovanje”. Stoga nikada ne smijemo zaboraviti na važnost molitve i osobnog odnosa s Gospodinom.

Sveti Franjo želi da njegova braća i sestre ne ljube nekom općenitom, romantičnom ljubavlju, nego da budu prožeti i nošeni konkretnom ljubavlju koja se odnosi ponajprije na najbliže da bi onda zahvatila cijeli svijet. “I gdje god braća jesu ili se susretnu, neka se međusobno jedan prema drugome pokažu domaćima. I neka bez straha jedan drugomu očituju svoju potrebu; jer, ako majka hrani i ljubi svoga tjelesnoga sina, koliko brižljivije mora svaki ljubiti i hraniti svoga duhovnog brata?” (PPr 6,7-8 )

Na konkretnu ljubav poziva nas i Pravilo kada kaže: „ (…) neka vjerno ispunjavaju dužnosti svoga vlastitog staleža u raznolikim životnim okolnostima.“ (Pravilo OFS-a, čl. 10) U sadašnjem trenutku i ovim životnim okolnostima prepoznavati nam je našu dužnost.

Prvenstveno onu u našim obiteljima koje su „kućna Crkva“, Crkva u malom. Prepoznavati nam je naše dužnosti u našoj okolini. Prepoznavati nam je naše dužnosti u ovim životnim okolnostima prema našem bratstvu u kojem ima braće i sestara koji su stariji ili nemoćni, braće i sestara koji su osamljeni, onih koji su u tjeskobi zbog nastalih okolnosti, svih onih koji su osobito u ovim trenutcima potrebni naše pomoći. Ljubav je domišljata te pronalazi brojne načine na koje drugome iskazati brigu i blizinu.

Završna molitva

Gospodine, hvala Ti što si me pozvao u Franjevački svjetovni red. Obnovi u meni gorljivost i spremnost koju sam imao na početku svog puta. Daj da u Tvojoj Riječi i Pravilu uvijek iznova pronalazim nadahnuće za izazove svakodnevnog života.

Gospodine, hvala Ti za moje bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda. Otkrivaj mi uvijek iznova ljepotu suživota s braćom i sestrama. Pomozi mi iskusiti da su drugi meni dar od Tebe i da sam ja drugima tvoj dar. Pouči me da u zajedništvu s drugima od ovog svijeta činim lijepo mjesto za život.

Molim Te blagoslovi svu braću, sestre i duhovnog asistenta koje mi daruješ. Ti znaš koje su njihove potrebe. Osposobi i mene za ljubav i dobrotu. Pomozi mi da drugima mogu biti ohrabrenje, nada i podrška. Često i sam u životu klonem. U takvim trenutcima podrška drugih puno mi znači. Hvala Ti što mi u mojim krizama pomažeš. Amen!

_______________

Usp. Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkog svjetovnoga reda (OFS), Nacionalno vijeće, Povjerenstvo za formaciju, Nacionalni kongres OFS-a i Frame (2021.): „Produbljivanje i življenje franjevačkog identiteta OFS-a“. Pripremna tema: „Život u Bratstvu“ (Zagreb, 30. ožujka 2020.)