PALANKA

ROĐENJE BDM
Gospićko-senjska biskupija


Palanka je naselje u općini Gračacu Zadarske županije, smješteno u dolini rijeke Zrmanje. Prema Općem shematizmu Katoličke crkve u jugoslaviji iz 1939. god. uoči II. svjetskog rata u selu je živjelo 125 Hrvata katolika. Četnici su ih za vrijeme Drugoga svjetskog rata ili pobili ili rastjerali tako da je župa do danas ostala bez župljana. Prije Domovinskog rata u Palanci su živjele samo dvije sestre katolkinje. Jedna je umrla, a druga je završila u staračkom domu u Kninu. U posljednje vrijeme u Palanku se doselila jedna tročlana katolička obitelj.

Župna crkva Rođenju Bl. Dj. Marije sagrađena je oko 1830. god. u istoimenoj župi koja je osnovana 1807. godine. Pred sami Domovinski rat crkva je obnovljena, postavljen je betonski krov, kameni zvonik i vrata.

U Domovinskom ratu crkva je potpuno devastirana. Početkom 2007. god. učinjene su predradnje za skoru obnovu crkve.

Oko crkve je groblje.

Župa pripada Gospićkom dekanatu Gospićko-senjske biskupije.

U župi: 1 katolička obitelj, 3 člana (g. 1939.: 118 + 7 vjernika).