Plina – Stablina: 33 vrijedna stećka prebačena na novu lokaciju

U srijedu 5. lipnja 2024. prebačena su 33 odbačena stećaka s Obličevca na mnogo prikladniji lokalitet ispred župne kuće i kapele sv. Paškala „kod Kule“ u Plini.

Opširnije