Pobožnost sv. Franji

Bože, da bi rasplamsao naša srca ognjem svoje ljubavi, ti si na tijelu blaženog Oca Franje čudesno utisnuo znakove muke svoga Sina. Njegovim zagovorom daj da, po sudjelovanju u smrti istoga Sina tvoga, zavrijedimo udio i u njegovu uskrsnuću. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

..

1. Sv. Franjo, ti si bio tako raspaljen vatrom božanske ljubavi

te si često plakao zbog toga što ljudi ne ljube Boga:

molim te, isprosi mi milost da Boga ljubim nada sve,

a bližnjega kao sama sebe. Amen.

Slava Ocu…

.

2. Sv. Franjo, ti si iz ljubavi prema Bogu

pravo vrednovao zemaljska dobra i u siromaštvu služio Bogu:

molim te, isprosi mi milost da se ne priljubim uz dobra ovoga svijeta,

nego da uvijek težim za neprolaznim nebeskim dobrima. Amen.

Slava Ocu…

.

3. Sv. Franjo, ti si provodio život u oštroj pokori i brižno skrbio da sačuvaš

neokaljanu svoju čistoću, te si tako zavrijedio da od Majke Božje

na svoje ruke primiš samoga Sina Božjega:

molim te, isprosi i meni tu anđeosku krepost

da Bogu čista srca služim i tako u raj dođem. Amen.

Slava Ocu …

.

4. Sv. Franjo, ti si u poniznosti sebe nazivao najvećim grešnikom:

radi blaženstva i slave, koju si zbog svoje poniznosti u nebu postigao,

molim te, isprosi mi od Boga milost da sebe dobro upoznam

i u poniznosti Bogu služim. Amen.

Slava Ocu …

.

5. Sv. Franjo, ti si danju i noću plačući razmišljao o muci svoga Gospodina,

te si bio dostojan da na svome tijelu nosiš njegove Rane:

molim te, isprosi mi milost da veselo i strpljivo podnosim

sve teškoće zemaljskog života, kako bih zaslužio

da se s tobom veselim u nebu. Amen.

Slava Ocu …

.

R. Moli za nas, sveti Franjo.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.

Bože, ti si serafskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniznosti bude živa slika Kristova. Daj da pođemo njegovim putem, nasljedujemo tvoga Sina i s tobom se udružimo u radosnoj ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.