Poslani evangelizirati u župi u bratstvu i malenosti

Poslani evangelizirati u župi u bratstvu i malenosti

Priredilo: Generalno tajništvo za evangelizaciju

Nakladnik: Južnoslavenska konferencija provincijalnih ministara OFM, Kaptol 9, Zagreb

Rim-Zagreb 2009.

Poslani evagelizirati u župi u bratstvu i malenosti – pdf

SADRŽAJ

PREDGOVOR

UVOD

1. ŽUPA DIO BOŽJEGA NARODA

Župa u Crkvi
Neki izazovi
Socijalno-kulturološki i religijski kontekst
Crkveni kontekst
Odluke za obnovu župe

2. MANJA BRAĆA I ŽUPA

U svjetlu povijesti
U svijetlu posebnih prilika
U svjetlu zakonodavstva Reda

3. FRANJEVAČKE KARAKTERISTIKE ŽUPNOG PASTORALA

Svjedoci i služitelji Riječi (martvria)
Bratstvo i Riječ
Bratstvo u službi Riječi
Sa svim stvorenjima klanjatelji u duhu i istini (liturgia)
Euharistijsko bratstvo
Bratstvo evangelizira liturgijom
Znakovi i čimbenici zajedništva (koinonia)
Bratstvo – svjedok zajedništva
Bratstvo u službi zajedništva
Zadovoljni među siromasima i mirotvorcima (diaconia)
Bratstvo – svjedok malenosti
Bratstvo koje služi usred svijeta
Poslani cijelom svijetu (missio)
Bratstvo živi poslanje.
Misionarsko bratstvo izgrađuje misionarsku župu