Povijesna vrela i pomoćne znanosti

U nakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. fra Vicko Kapitanović objavio je knjigu „Povijesna vrela i pomoćne znanosti“. Knjiga je prvenstveno zamišljena kao pripomoć razumijevanju povijesnih vrela.

O knjizi su napisali:

Rad je rađen korektno, vrlo stručnim stilom, znanstveno-stručnom metodom, na temelju izvornih podataka i relevantne literature te biranim pismenim stilom. Autor svoju studiju temelji ponajviše na dosadašnjoj relevantnoj literaturi iz pomoćnih povijesnih znanosti, ali se na dosta mjesta jasno može vidjeti rezultate autorovih osobnih arhivskih i znanstvenih istraživanja. U studiju je uložen ogroman trud i znanje. Ovo je u hrvatskoj historiografiji prva studija koja obrađuje najveći broj pomoćnih povijesnih znanosti. Predložena će studija izvrsno poslužiti studentima i postdiplomcima povijesnih znanosti, ali i istraživačima povijesnih izvora.

dr. sc. Milko Brković, znanstveni savjetnik 

.

[…] valja svakako reći da ovako koncipirano i temeljito napisano rukopisno djelo zaslužuje iznimnu pozornost čija će vrijednost, kad se objelodani, biti od velike koristi ne samo povjesničarima ili studentima povijesti nego općenito i intelektualcima, a posebice našoj historiografiji kojoj je upravo nedostajao jedan tako cjelovit udžbenik.

dr. sc. Ante Gulin, zaslužni znanstvenik 

.

[…] udžbenik pridonosi ne samo hrvatskoj historiografiji, posebno studiju povijesti, nego i nacionalnoj kulturi u cjelini, jer je zahvaljujući svojoj preglednosti i praktičnosti pogodan u čitavom nizu humanističkih disciplina koje se naslanjaju na pomoćne povijesne znanosti. U literarnom smislu nudi pregledno i privlačno štivo […] pisano relavantno i znanstveno, a istodobno dovoljno popularno za širu javnost koju privlači stilom, ilustracijama, povijesnim pregledom i praktičnim rješenjima.

prof. dr. sc. Josip Vrandečić