PRGOMET-LABIN

Župa sv. Stjepana
Šibenska biskupija

Župni ured
Put Mate Motike 18
21201 Prgomet
Mob. 098 187 4205

Župnik: fra Ante Vukušić (poslužuje iz Šibenika)

www.zupaprgometlabin.wordpress.com


Župa se prostire u općini Prgometu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Selo Prgomet je, kako piše Pavao Andreis, u XIII. st. ispravom kralja Bele IV. i potvrdom Žigmunda g. 1409. dobila trogirska obitelj Andreis. Kasnije su zemlje podijeljene među druge obitelji a dio su dobile i redovnice sv. Petra. Selo je pripadalo Trogirskoj biskupiji do 1830. god. a od tada Šibenskoj.

U XVIII. st. župa je obuhvaćala Suhi Dolac, Labin, Radošić i Trolokve. God. 1760. odijelilo se selo Prapatnica od Ljubitovice i pripojeno je Prgometu. Jednako se Radošić g. 1881. otcijepio i postao samostalna župa. Danas su u župi sela: Prgomet, Prapatnica, Labin i Opor. Prapatnicu, međutim, poslužuje župnik iz Bristivice. Prgomet je ujedno i sjedište općine.

Župna crkva sv. Stjepana na groblju u Prgometu bila je izgradena još u starini ali je, kako svjedoči Pavao Andreis, bila u XVII. st. “otrcana uspomena”. Ona je oko polovice XVIII. st. proširena, na žalost, loše, kako tvrdi trogirski biskup Didak Manola u spisu vizitacije g. 1756. Crkva nije imala zvonika te je zvono visjelo pred vratima na gredama. Imala je srebrni kalež, kožnati antependij i šćavet. Nova crkva je podignuta g. 1863. To je jednobrodna građevina s izduženim prezbiterijem i polukružnom apsidom građena u tradiciji kasnobaroknih crkava Zagore. Odlikuje je jednostavno kameno pročelje sa središnjim ulazom flankiranim četvrtastim prozorima i trodijelnom preslicom za tri zvona na vrhu zabata. Nad bočnim prozorima ugrađena je starija profilacija s polukružnim jastukom. Nad vratima je natpisna ploča s tekstom o gradnji crkve: „OTAC POS. FRANE ŽUNIĆ ŽUPNIK RODOM IZ SUOGA DOCA SAGRADI UVU CERKVU 1863.“ U osi natpisa je rozeta, iznad nje uzidan križ, a u podanku preslice kružni prozor s cvjetnim ukrasom. U unutrašnjosti crkve je uz zapadni zid betonsko pjevalište na masivnim stupovima. U interijeru se ističe glavni oltar od drveta koji dijeli svetište od apside. Tri niše na oltaru krase kipovi sv. Stjepana, sv. Mihovila i sv. Nikole (tirolski). Iza kipa sv. Stjepana je oltarna pala iz XVIII. st. s prikazom Kamenovanja sv. Stjepana i Bogorodice s Djetetom. s apliciranim zavjetnim krunama. Na oltaru je drveno svetohranište oblikovano u rokoko maniri. Na bočnom sjevernom oltaru kip je Bezgrješnog začeća Bl. Dj. Marije a na južnom drveno raspelo. Od inventara crkve ističu se još dvije grafike postavljene uz trijumfalni luk: Srce Marijino i Srce Isusovo te slika Bogorodice s Djetetom nekog lokalnog autora. Od obrednih predmeta sačuvan je srebrni križ s kraja XVI. ili početkom XVII. st. sa čvorom ukrašenim glavicama anđela.

Oko crkve je groblje na kojem je sačuvano nekoliko ukrašenih stećaka i križeva što ukazuje na kasnosrednjovjekovnu nekropolu koja se zasigurno prostirala oko gotičke crkve.

Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Splitu g. 2006. stavilo je crkvu sv. Stjepana i groblje u Prgometu pod preventivnu zaštitu kao kulturno dobro.

Godine 1997. sagrađena je u Prgometu kapela sv. Franje Asiškoga.

Crkva sv. Silvestra, pape u Labinu izgrađena je, kako stoji uklesano iznad vrata, g. 1870. mjesto starije koja je izgorjela u požaru. Vanjski je izgled crkve isti kao i u Prgometu. I ona ima okruglu presvođenu apsidu. Veliki oltar je mramorni. Na njemu je slika sv. Silvestra s Gospom od Karmela. U crkvi je kip Gospe od Karmela (tirolski rad) i mala Gospina slika obložena košuljicom te slike – kopije sv. Jeronima i sv. Josipa. Na zidu je drveno staro raspelo.

Crkva sv. Tome apostola u Prapatnici sagrađena je g. 1891. na temeljima stare od koje je ostala apsida. Izgled joj je sličan kao i kod drugih dviju crkava te župe. Veliki oltar u apsidi je od mramora i na njemu je slika Uznesenja Marijina (XIX. st.). U lađi su dva drvena oltara. Jedan je Gospe od Zdravlja sa slikom domaćeg majstora, punom srebrnih darova. Drugi je sv. Tome apostola sa Svečevom slikom, domaći rad (XVIII. st.). U niši je kip sv. Roka a ima i kip sv. Ante te staro drveno raspelo. Crkva je obnovljena g. 1963., temeljito s oltarima i kipovima g. 1998. God. 2000. izgrađen je novi oltar sa slikom Uznesenja Marijina. Poslužuje je župnik iz Bristivice.

Ispred crkve je g. 1996. postavljen kip Kraljice mira u spomen palim braniteljima Domovine, a sa sjeverne je strane crkve izgrađena mrtvačnica.

Oko crkve je groblje.

Crkvica sv. Ante Padovanskog u Oporu obnavljana je 1963. i 1998. god., a 1999. nabavljen je kip sv. Ivana apostola. U Oporu danas više nitko ne stanuje.

Župna kuća bila je prvotno u Prgometu, izgrađena g. 1895. na temeljima stare, ali je u Drugom svjetskom ratu srušena. God. 1963. kupljena je kuća, prizemnica, u Labinu, koja je obnovljena 1998. godine.

Stare župne matice su propale.

Na području župe djeluje jedna područna škola u Prgometu.

Iz župe su 1 svećenik i 1 redovnica.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 148 obitelji, 375 vjernika (g. 1939.: 1840 + 48 vjernika, g. 1965.: 350 obitelji, 1500 vjernika, 1979.: 250 obitelji, 800 vjernika).