Projekt Europa OFM – Sagraditi franjevačku kuću u Europi

UNIJA MANJE BRAĆE EUROPE (UFME)

X. skupština UFME, koja je održana u Lisabonu 0d 17.- 22. listopada 2011. godine, razmatrala je neke vidove koji se odnose na projekt Europa što ga je zahtijevao Generalni kapitul 2009. Prihvaćene su odluke koje je odobrila prethodna Skupština iz Bruxellesa 2010. godine; njih je doradilo posebno povjerenstvo i predstavljene su kao Radni predložak (Instrumentum laboris). Živa želja da se založimo u izgradnji zajedničke europske kuće kao kuće mira i kao znaka mira, sada se izražava na poseban način u slijedećim putovima i zadacima.

1. Učiniti osjetljivim svu braću za “Projekt Europa OFM”

Stalno vijeće UFME neka ustanovi Operativno tajništvo koje će se posebno brinuti za web stranicu i da posluži za veću komunikaciju sa konferencijama i provincijama, određujući raspoložive osobe za taj cilj.

Što se tiče dokumenata UFME dovoljno ih je podijeliti u tri službena jezika, prepuštajući konferencijama i provincijama prijevod na druge jezike.

2. Promicati “nove evangelizatorske prisutnosti” u Europi

Neka provincijalni ministri podupiru rast mreže nove evangelizatorske prisutnosti, koju usklađuje Generalni tajnik za misije i evangelizaciju i ostvare odgovarajuće raspoznavanje kod braće koja traže da sudjeluju u tim bratstvima, neka dopuste onima za koje smatraju da su prikladni.

Takva bratstva neka imaju europsku otvorenost u duhu suradnje između konferencija koje tvore UFME.

3. Misijska formacija braće i laika

Potvrđuje se odluka iz Bruxellesa 2010. godine o formaciji braće za misije. Što se tiče formacije laika lakše je ostvariva na razini međuprovincijskoj ili konferencije.

4. Surađivati sa bratstvom tijekom Hoda za Santiago di Compostela

Smatramo važnim suradnju braće UFME sa bratstvom Hoda za Santiago.

Braća provincije iz Santiaga neka nastoje zadržati stabilnu jezgru toga bratstva i neka upoznaju cijelu UFME sa svojim planom bratskog života.

5. Podržati i periodično organizirati European Franciscan Meeting

Potvrđuje se vrijednost inicijative koju treba ostvarivati orijentacijski svake 3 godine, vodeći računa da se ne poklapa s drugim sličnim pothvatima.

Mladu braću iz Povjerenstva neka prati Savjet UFME.

6. Franjevačka prisutnost pri Europskim ustanovama u Bruxellesu

Važno je da započeti projekt za stvaranje odnosa sa europskim ustanovama bude na franjevački način i u suradnji s našim bratstvom u Bruxellesu.

7. Podupirati franjevačku prisutnost u Ukrajini

Neka se ustanovi posebni fond kod Generalnog tajništva za misije i evangelizaciju u suradnji s FMO u Beču. Neka se pošalje Konferencijama službeno saopćenje u tom pogledu (Generalni Ministar ili Definitori Europske konferencije) s posebnim naznakama o cilju i potrebama. Financirani projekti neka budu podložni provjeri i prethodnoj potvrdi Generalnog definitorija i providnom (trasparentnom) polaganju računa Generalnom definitoriju i Skupštini UFME.

8. Razvijati refleksije i odluke za franjevačku prisutnost među seliocima

Tajništvo UFME neka sakupi podatke o već postojećim iskustvima i, putem web stranice, neka s time upozna provincije.

Neka se pojednostavni i razjasni u nekim točkama dokument GPIC, tako da se više raširi među braćom.

9. Razvijati poznavanje jezika za potporu međunarodnosti

Svjesni smo važnosti učenja jezika; zadovoljni smo prihvatom što ga pružaju provincije u cilju učenja jezika, smatramo da tako treba nastaviti.

Neka UFME promiče i usklađuje različite zahtjeve i ponude prihvata.

10. Povremeno franjevačko hodočašće u Lourdes

Podržava se inicijativa hodočašća za 2012. godinu. Neka bude barem jedan dan življen zajedno i neka na vrijeme budu obznanjeni programi i druge korisne informacije za pripremu i pratnju hodočasnika.

11. Prihvatiti i slaviti “Duh Asiza”

Veoma je važno nastaviti na započetom putu, vrednovati u zajedništvu s mjesnim crkvama što rade povjerenstva za ekumenski, međureligijski i međukulturalni dijalog unutar konferencija, saopćavati ostvarene pothvate i dijeliti raspoložive materijale (preko web stranice UFME) za takve susrete.

12. Druge obveze

a. Za iduće skupštine UFME poticati i iskustvene susrete, polazeći od samog života Provincije ili značajnog iskustva.

b. Smatramo važnim da provincije pokazuju posebnu pozornost za našu prisutnost u sveučilišnim gradovima, da ondje mognu razvijati kulturalni pastoral, pastoral mladih i pastoral zvanja.

c. Skupština traži od Stalnoga vijeća da pregleda Statute što se tiče sudjelovanja svih jedinica na Skupštini i da predstavi druge eventualne promjene na idućoj skupštini UFME.

Lisabon, 22. listopada 2011.