Iz Govora pape Benedikta XVI. prigodom 25. obljetnice „Duh Asiza“

Sveti je Otac u pratnji kardinala Bertonea, državnoga tajnika, i dobrim dijelom Rimske kurije, te predsjednikom Talijanske biskupske konferencije Angelom Bangnascom danas u osam sati vlakom krenuo iz Vatikana prema Asizu, gdje su se pod geslom „hodočasnici istine, hodočasnici mira“ okupili predstavnici raznih religija, svijeta kulture i nevjernika na promišljanje i molitvu za mir.

U svome je govoru u bazilici Svete Marije od Anđela Benedikt XVI. podsjetio na prvi molitveni skup u Asizu, kada su predstavnici velikih svjetskih religija prije 25 godina zajedno molili za mir u svijetu, te se zapitao o današnjem stanju mira. Podsjetio je na pad Berlinskoga zida, rekavši da je želja naroda da budu slobodni bila jača od arsenala nasilja. Što se dogodilo nakon pada Berlinskoga zida? Nažalost, ne možemo tvrditi da su zavladali sloboda i mir, jer se još vode ratovi, a nasilje je također obilježje našega svijeta – ustvrdio je Benedikt XVI.

Sloboda je dragocjeno blago, ali slobodni je svijet bez smjernica, mnogi slobodu krivo shvaćaju, misle da su slobodni i u nasilništvu. Nesloga se očituje u novim i zastrašujućim oblicima, stoga se borba za mir mora odnositi na sve. Papa je ustvrdio da postoje dva posvema oprečna oblika nasilja i nesloge, s jedne strane je terorizam koji opravdava svaki oblik nasilja. Znamo da se terorizam često opravdava religijom, u tom slučaju religija nije u službi mira, nego je u službi nasilja – kazao je Benedikt XVI.

Kritičari religije tvrde, počevši od prosvjetiteljstva, da je religija glavni uzrok nasilja i stoga su poticali neprijateljstvo prema religiji. Tvrdnja da religija potiče nasilje mora nas kao vjernike vrlo zabrinjavati. Predstavnici su religija, sabrani u Asizu 1986. godine, kanili reći, a mi također potvrđujemo da nasilje ne pripada pravoj naravi religije, nego je njezino izopačivanje i pridonosi njezinu uništenju. Neki pak na to odgovaraju primjedbom: tko određuje pravu narav religije, ili postoji li zajednička narav religije. S tim se upitima moramo suočiti ako se kanimo suprotstaviti vjerskom nasilju – upozorio je Sveti Otac i dodao:

U tome kontekstu valja istaknuti temeljnu ulogu međureligijskog dijaloga, koju ovaj susret mora ponovno istaknuti. Kao kršćanin želio bih reći da su se i kršćani ponekad služili nasiljem. Priznajemo to i sram nas je. Ali je sasvim jasno da je to bila zloporaba kršćanske vjere, u razvidnoj oprečnosti s njezinom naravi. Bog u kojega kršćani vjeruju Stvoritelj je i Otac svih ljudi, stoga su sve osobe braća i sestre i pripadaju jednoj obitelji. Nama je Kristov križ znak Boga koji je umjesto nasilja s drugima trpio i za druge život dao. Njegov je ime „Bog ljubavi i mira. Stoga je zadaća svih koji imaju nekakvu odgovornost za kršćansku vjeru stalno je pročišćavati da doista u svijetu bude Božji čimbenik mira – ustvrdio je Benedikt XVI.

Drugi pak oblik nasilja sasvim je oprečan prvom, uzrok mu je pak u odsutnosti Boga, njegovu nijekanju i slijedom toga gubitku čovječnosti. Neprijatelji religije u njoj dakle vide glavni uzrok nasilja i žele da ona nestane. Ali odbacivanje je Boga proizvelo bezgranično nasilje, jer čovjek nad sobom ne priznaje ni pravo ni sudca, on je mjera za sve. Koncentracijski logori jasno govore o posljedicama odbacivanja Boga – kazao je Papa i dodao:

Ovdje ne želim spominjati državni ateizam, radije govorim o urušavanju ljudskosti što je utjecalo na promjenu duhovnog ozračja. Klanjanje novcu, vlasti i imetku pokazalo se kao protu-religija u kojoj čovjek ne znači ništa, samo je osobni probitak važan. Želja se za srećom izrodila u neobuzdanu i neljudsku požudu koja se očituje u prevlasti raznovrsnih oblika droge. Droga je izvor bogatstva za velike a veliki je zavodnik mnogih u kojima ubija dušu i tijelo. Nasilje je postalo normalno, mir bezvrijedan, a u nedostatku mira čovjek uništava samog sebe – istaknuo je Papa.

Odstranjivanje Boga dovelo je do nazatka čovjeka i humanizma. A gdje je Bog? Poznajemo li ga i možemo li ga ponovno očitovati čovječanstvu da se ostvari pravi mir? Uz vjernike i nevjernike u svijetu postoje i osobe koje nemaju dar vjere ali žude za istinom. One ne niječu Božju opstojnost. One trpe zbog Božje odsutnosti, a tražeći istinu na putu su prema Bogu, hodočasnici su istine i mira. Takve se obraćaju i vjernicima i nevjernicima, a ateiste potiču na sumnju i lišavaju ih njihove sigurnosti da Bog ne postoji, potiču ih na traženje istine te da ne gube nadu u opstojnost istine – rekao je Sveti Otac te se obratio pristašama drugih religija da ne svojataju Boga i da se ne osjećaju ovlaštenima na nasilje protiv drugih.

Mnogi ljudi traže istinu, traže pravoga Boga, čija je slika u religijama, zbog same vjerske prakse, često zatamnjena. Da oni ne mogu naći Boga ovisi i o vjernicima koji su izobličili sliku Božju. Njihovo traženje i nutarnja borba potiču vjernike da pročišćavaju svoju vjeru, kako bi Bog – pravi Bog – bio dostupan. Upravo sam stoga na ovaj skup namjerno pozvao i njihove predstavnike, da budemo zajedno na putu traženja istine, u odlučnom zauzimanju za ljudsko dostojanstvo i za mir protiv svake vrste nasilja. Svim vama velim da Katolička crkva neće odustati od borbe protiv nasilja i od zauzimanja za mir. Neka nas nosi zajednička želja da budemo „hodočasnici istine, hodočasnici mira“ – zaključio je Benedikt XVI.

Na završetku današnjega molitvenog skupa u Asizu za svečanu obnovu ‘Zajedničkog zauzimanja za mir u svijetu’ Sveti je Otac zahvalio prisutnima i od njih se oprostio riječima.

Cijenjeni gosti, dragi prijatelji, na završetku ovoga značajnog dana želim svima zahvaliti. Iskrena hvala svima koji su omogućili ovaj današnji susret. Još jednom zahvalimo onima koji su nas ugostili, gradu Asizu, biskupijskoj zajednici s njezinim biskupom, sinovima svetoga Franje, koji čuvaju dragocjenu duhovnu baštinu Asiškog siromaška. Hvala i mnogobrojnim mladima koji su hodočastili od Svete Marije od Anđela svjedočeći da se među novim naraštajima mnogi zauzimaju za nadvladavanje nasilja i podjela te da žele biti promicatelji pravde i mira – istaknuo je Benedikt XVI.
Radio Vatikan