PROMINA

Župa sv. Mihovila
Šibenska biskupija

Župni ured
Promina
22303 Oklaj
tel: 022/ 881-306

Župnik: fra Marko Duran


Župa Promina, koja se prostire u istoimenoj općini Šibensko-kninske županije,  sastoji se od više sela: Oklaja, Razvođa, Lukara, Suknovca, Matasa, Marasovina, Ljubotića, Puljana, Selina, Nečvena, Čitluka, Poda, Mratova i Bogetića.

Središte župe preneseno je 1690. god. u Oklaj-Kulu. Župa je od XVIII. st. pripadala Skradinskoj, od 1830. god. Šibenskoj biskupiji.

Župne matice od god. 1777. čuvaju se u HAZ-u (R. k. 929) ali starije, od god. 1696., koje su iz samostanskog arhiva na Visovcu vraćene u župu, zapalili su srpski agresori  u vrijeme Domovinskog rata.

Župna crkva sv. Mihovila arkanđela u Oklaju izgrađena je 1784. godine. Zvonik uz nju podignut je 1794.-98. godine. Crkva je 1880. god. produžena polukružnom apsidom. Više puta je obnavljana, osobito 1973. godine.

Crkva je pod državnom zaštitom (24/117-70, reg. br. 418).

U Domovinskom ratu crkvu su devastirali i oštetili pobunjeni Srbi. Obnovljena  je 1996. godine.

Oko crkve je groblje.

Crkva “Gospe Čatrnjske” (Porođenje Marijino – Mala Gospa) u Lukaru izgrađena je 1797. god. na temeljima stare župne crkve.  Zvonik je podignut s istočne strane crkve 1934.-1937. godine.

Crkva je pod državnom zaštitom (24/116-70, reg. br. 416).

Oko crkve je groblje koje je 1996. god. prošireno i opasano kamenim zidom. Uz južnu stranu groblja podignuta je mrtvačnica.

U Domovinskom ratu oštećen je zvonik i odnesena dva zvona. Popravljen je god. 1996. godine.

Crkva sv. Martina u Mratovu spominje se 1412. godine. Od nje je sačuvana današnja sakristija s bogato ukrašenim zvonikom na preslicu s dva zvona. Uza nju je g. 1841. izgrađena nova crkva u obliku oktogona.

Crkva je pod državnom zaštitom (24/116-70, reg. br. 417).

Oko crkve je staro groblje.

Crkva je u Domovinskom ratu zapaljena. Obnovljena je 2002./03.godine.

Crkva Svih Svetih u Razvođu  izgrađena je najvjerojatnije na temeljima stare grobljanske crkve. Na vrhu pročelja je betonski zvonik na preslicu s dva zvona.

U Domovinskom ratu crkva je zapaljena. Obnovljena je i blagoslovljena na blagdan Svih Svetih 1996. godine. 

Crkva Svetog Duha u Matasima izgrađena je 1975. god., prema nacrtu ing. D. Perinića. Na vrhu pročelja je  betonski zvonik na preslicu s dva zvona.

U Domovinskom ratu crkva je bila devastirana. Obnovljena je 2003. godine.

Uz župnu kuću je kapela sv. Roka izgrađena 1860. god. na temeljima starije od koje je ostao zvonik na preslicu. U Domovinskom ratu zapalili su je pobunjeni Srbi. Nakon rata je obnovljena. 

Župna kuća je izgrađena 1979. godine. U Domovinskom ratu je zapaljena. Obnovljena je 1996.  godine.

U Razvođu je pravoslavna crkva sv. Nediljice.

U župi je jedna osnovna škola. 

Iz ove župe potječu 3 svećenika i 5 redovnica.

Od. g. 2006. 2 puta godišnje izlazi župni list „Promina“.

Župa pripada Kninskom dekanatu Šibenske biskupije.

Patron župe ujedno je i Dan općine.

U župi: oko 410 obitelji, oko 1050 vjernika (g. 1939.: 6912 + 550 vjernika, g. 1965.: 1060 obitelji, 5500 vjernika, g. 1978.: 840 obitelji, 2200 vjernika).


Župski list