Liturgija časova

4. listopada

SVETI NAŠ OTAC FRANJO

đakon, utemeljitelj triju redova

Svetkovina

Rođen je u Asizu godine 1182. Nakon lakomislene mladosti obratio se odrekao očinskih dobara – i čvrsto prionuo uz Boga. Prigrlio je siromaštvo i provodio evanđeoski život propovijedajući svima Božju ljubav. Svoje je sljedbenike odgajao davši im odlične uredbe, koje je Sveta Stolica odobrila. Pokrenuo je također i red redovnica i pokornika koji žive u svijetu i započeo propovijedati nevjernicima. Umro je 1226. godine.

I. VEČERNJA

Himan

Već noćni mrak je prekrio
Prostranu zemlju čitavu
Kad krajnji dan se bližio
Ocu što čas je znao svoj.

O divne duha čvrstine
I tvrde vjere muža tog,
O žarke li mu ljubavi,
Što sažiže ga plamenom!

Uzdišuć plaču sinovi
Skupljeni oko Oca svog:
»Pastiru, zašto bolesno
sad svoje stado ostavljaš?«

A on, u nebo zagledan,
Podigne blagu desnicu
I reče: »Bog će milošću
Za vas se brižno skrbiti.

Čuvajte duh od zablude
Nek bude grijeh vam daleko
Od kuće, neka jedino
Sjaji se krepost u srcu.«

To rekav, duh mu tijelo
Napusti te se pridruži,
Ko sjajna zvijezda četama
Blaženih, medu oblake.

Sva slava Ocu i Sinu
I Tješitelju presvetom;
On neka slavom vječitom
Nadari nas u vjekove. Amen!

Ps 112 (111)

Ant. 1. Franjo, čovjek sasvim katolički i apostolski, poslan je da pripremi ljude na radosnu vijest mira.

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost njegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutat će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Ant. 1. Franjo, čovjek sasvim katolički i apostolski, poslan je da pripremi ljude na radosnu vijest mira.

Ps 147. Obnova Jeruzalema

Ant. 2. Za svog je života podupro Božji dom i u svoje vrijeme učvrstio hram.

Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu (Otk 21, 9).

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.
On sipa grŕd kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Ant. 2. Za svog je života podupro Božji dom i u svoje vrijeme učvrstio hram.

Ps 142 (141). Ti si mi utočište

Ant. 3. Izvedi iz tamnice dušu moju: čekaju me pravednici dok me nagradiš.

Sve je to ispunjeno u vrijeme Gospodinove muke (sv. Hilarije).

Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku, *
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, *
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim *
potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se nadesno i pogledam: *
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,*
nitko za život moj ne mari.

K tebi, Gospodine, vapijem:
govorim: ti si mi utočište, *
ti si dio moj u zemlji živih.
Poslušaj moje vapaje, *
jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih, *
jer od mene oni su moćniji.

Izvedi iz tamnice dušu moju, *
da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupit pravednici *
zbog dobra što si ga iskazao meni.

Ant. 3. Izvedi iz tamnice dušu moju: čekaju me pravednici dok me nagradiš.

Kratko čitanje Rim 8, 10-11

Ako je Krist u vama, vaše je tijelo mrtvo zbog grijeha a vaš duh živi jer ste opravdani. Pa ako u vama boravi Duh onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih, on će oživjeti i vaša smrtna tijela svojim Duhom, koji je u vama.

Otpjev

R. Franjo, siromašan i ponizan, * ulazi bogat u nebo.

O. Časte ga nebeskim himnima. * Ulazi bogat. Slava Ocu. Franjo.

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Franjo se sasvim podložio svome Stvoritelju pa je zapovijedao stvorenjima služeći se njima na slavu Tvorca.

Molbenica

Molimo Boga Oca, izvora svake svetosti, da nas po primjerima i zagovoru blaženog Oca Franje dovede do sveta života pa mu recimo:

Tebe molimo, čuj nas.

Oče sveti, ti si slugu svoga Franju učinio savršenim sljedbenikom svoga Sina: učini da i mi idemo njegovim stopama i vjerno opslužujemo Kristovo evanđelje.

Oče sveti, upravi noge naše na put mira koji nam je naš Otac Franjo pokazao: da u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći iskrena srca živimo.

Oče sveti, ti raspršuješ ohole a ponizne uzvisuješ: daj da serafskog Oca slijedimo u poniznosti.

Oče sveti, ti si slugu svoga Franju obilježio svetim znakovima muke svoga Sina: nauči nas da se uvijek veselo ponosimo križem Gospodina našega Isusa Krista.

Oče sveti, ti si na molitve blaženog Oca Franje grešnicima udijelio oproštenje: dobrostivo pokaži našoj pokojnoj braći svjetlo svoga lica.

Oče naš . . .

Molitva

Bože, ti si serafskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniznosti bude živa slika Kristova. Daj da pođemo njegovim putem, nasljedujemo tvoga Sina i s tobom se sjedinimo u radosnoj ljubavi. Po Gospodinu.

Pozivnik

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Kralju, koji uzvisuje ponizne.

SLUŽBA ČITANJA

Himan

Franjo je cvatuć milošću
Postao uzor poniznih,
Radostan u raj ulazi,
Dionik sreće blaženih.

Oholost tijela podloži
Zakonu Božjem srcem svim,
Svladavši sebe, svlada svijet,
Grijeh svlada djelom junačkim.

Zasadi braći vinograd
Na polju siromaštine,
Životom svojim pokaza
Put do nebeske baštine.

Na vječno blago primami
Velike čete ubožnih,
Govorom djela pozva njih
Uživat slasti blaženih.

Životom sjao, naukom,
zablista divnim čudima;
Ko voda drugim koristi
Svijetleći svima pucima.

U dvorac kralja najvećeg
Gojence, Oče, smjesti ti,
Kristove sluge privedi
Spasenja luci, štiti ih.

U Duhu sad zazovimo
Po Kristu Oca svojega:
O moćna sveta Trojice,
Pomozi svojim slugama. Amen!

PSALMODJIA

Psalam 1

Ant. 1. Bog je dao te sam zaboravio na očinski dom i učinio me rodnim u zemlji mog siromaštva.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, †
ne staje na putu grešničkom, *
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,

već uživa u Zakonu Gospodnjem, *
o Zakonu njegovu misli dan i noć.
On je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica, *
što u svoje vrijeme plod donosi;

lišće mu nikad ne vene, *
sve što radi dobrim urodi.
Nisu takvi opaki, ne nisu takvi! *
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.

Stoga se opaki neće održati na sudu, *
ni grešnici u zajednici pravednih.
Jer Gospodin zna put pravednih, *
a propast će pu opakih.
Ant. 1. Bog je dao te sam zaboravio na očinski dom i učinio me rodnim u zemlji mog siromaštva.

Ps 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).
Ant. 2. Većim je blagom od bogatstva svijeta smatrao porugu Kristova križa.

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.
Ant. 2. Većim je blagom od bogatstva svijeta smatrao porugu Kristova križa.

Ps 16 (15). Gospodin – moja baština

Bog ga uskrisi, oslobodivši ga grozote smrti (Dj 2, 24).
Ant. 3. Umro sam svijetu i moj je život sakriven s Kristom u Bogu.

Čuvaj me, Bože, * jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar, *
nema mi blaženstva bez tebe! «
Svetima na zemlji, odličnim ljudima *
sva naklonost moja!
Gomilaju patnje svoje *
koji slijede bogove tuđe.
Ja ljevanicâ njihovih nalijevat neću, *
ime im spominjat neću usnama.

Gospodin mi je baština i čaša: *
ti u ruci držiš moju sudbinu.
Na divnu zemlju padoše mi konopi, *
vrlo mi je mila moja baština.
Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje, *
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima: *
jer mi je zdesna da ne posrnem.
Stog mi se raduje srce i kliče duša, *
pa i tijelo mi spokojno počiva.

Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju *
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga, *
sebi zdesna blaženstvo vječno.
Ant. 3. Umro sam svijetu i moj je život sakriven s Kristom u Bogu.

R. Obilježio si, Gospodine, slugu svoga Franju.

O. Znakovima našeg otkupljenja.

Prvo čitanje
Iz knjige Sirahove

Kao blistavo sunce, tako je sjao u hramu Božjemu

Evo onoga koji je za svoga života popravio Dom i u svoje vrijeme učvrstio hram. Brinuo se za narod, oslobodio ga od propasti i utvrdio grad. Kako li krasan bijaše okružen gomilom ljudi!

Kao zvijezda Danica među oblacima i kao mjesec pun i kao blistavo sunce, tako je on stajao u hramu Božjem. Kao sjena duga na blistavim oblacima; kao ruže u proljetne dane, kao grana tamjanova za žara ljetnoga i kao plamen i kad u kadionici; kao vrt od kovana zlata, optočen mnogovrsnim dragim kamenjem; kao maslina puna plodova i kao čempres što se diže u oblake, takav je on bio, kad bi na se metnuo divne haljine i kad bi se uspinjao na sveti žrtvenik.

Okružen vijencem braće svoje: kao mladi cedar libanonski okruživahu ga kao grane palmove. Podigao bi ruke svoje nad svim zborom sinova Izraelovih, da blagoslov Gospodnji svojim ustima izusti i prodici se njegovim imenom. I ponovio bi svoju molitvu, želeći pokazati snagu Božju.

A sada blagoslovite Boga svemira, koji čini s nama po milosti svojoj; neka nam dadne radosno srce i podari mir našem vremenu na vijeke vjekova.

Pouku mudrosti i znanosti zapisao je u knjigu i izlio mudrost svojega srca. Blago čovjeku koji o ovom razmišlja i primajući to k srcu postaje mudar. Bude li postupao prema tome, u svemu će biti moćan, jer je svjetlost Gospodnja njegov put.

R. Moj govor iznoje propovijedanje nisu bili uvjerljivim riječima mudrosti nego očitovanjem Duha i snage.

O. Nisam htio medu vama znati što drugo osim Isusa Krista i to raspetoga. * Nego očitovanjem.

Drugo čitanje

Iz Pisma sv. Franje Asiškog svim vjernicima

Blagoslovljeni koji ljube Gospodina i čine ono što piše u Evanđelju

Budući da sam sluga sviju, dužan sam da svima služim i da svima uputim miomirisne riječi svoga Gospodina, da vam iznesem riječi našega Gospodina Isusa Krista, koji je Riječ Očeva, i riječ Duha Svetoga, koje su duh i život. Iako je bio nada sve bogat, on je, sa svojom blaženom Majkom, odlučio izabrati siromaštvo. Stavio je svoju volju u volju Očevu rekavši: Oče, neka bude volja tvoja; ne kako ja, nego kako ti hoćeš. Volja je Očeva bila da njegov blagoslovljeni i slavni Sin, kojeg nam je on dao i koji se za nas rodio, prinese sebe kao žrtvu i dar na žrtveniku križa p’rolivši vlastitu krv. To on, po kojem je sve stvoreno, nije učinio za sebe, nego za naše grijehe, ostavljajući nam primjer da idemo njegovim stopama.On hoće da se svi spasimo po njemu i da ga primamo čistim srcem i neokaljanim tijelom.

Kako su sretni i blagoslovljeni oni koji ljube Gospodina i koji čine onako kako sam Gospodin u Evanđelju kaže: Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom a bližnjega svoga kao sebe samoga. Ljubimo dakle Boga i štujmo ga čista srca i čiste pameti, jer on to nada sve traži: Pravi klanjaoci klanjat će se Ocu u duhu i istini. Upućujmo mu hvale i molitve danju i noću jer treba da uvijek molimo i da u tome ne sustajemo.

Treba također da postimo i da se uzdržavamo od mana i grijeha, od suvišnog jela i pića, i moramo biti katolički.

Treba da često posjećujemo crkve. Treba da poštivamo klerike, čak i ako su grešnici, ne samo zbog njih samih, nego zbog njihove službe i jer nam oni pružaju presveto tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista, što ga žrtvuju na oltaru, primaju ga i drugima ga dijele. Budimo svi tvrdo uvjereni da se nitko ne može spasiti osim po krvi Gospodina našega Isusa Krista i po svetim riječima Gospodnjim, koje klerici propovijedaju, navješćuju i drugima dijele. Na posebni način redovnici, koji su se odrekli svijeta, dužni su još više i još veće vršiti, ali ni ovo ne smiju propustiti.

Moramo ljubiti svoje neprijatelje i dobro” činiti onima koji nas mrze. Moramo izvršavati zapovijedi i savjete Gospodina našega Isusa Krista. Moramo se odreći sebe i upregnuti svoja tijela u jaram služenja i svete poslušnosti, kao što je svaki Gospodinu obećao. Ne smijemo biti mudri i razboriti po tijelu nego radije biti priprosti, ponizni i čisti.

Nikad ne smijemo željeti da budemo iznad drugih nego radije moramo biti sluge i podložni svakoj ljudskoj ustanovi poradi Boga. A na svima koji to budu činili i koji ustraju do kraja počivat će duh Gospodnji i u njima će prebivati i stanovati; oni će biti sinovi nebeskog Oca, čija djela oni čine; oni su zaručnici i zaručnice, braća i sestre i majke Gospodina našega Isusa Krista. Ljubavlju, koja je Bog, molim i zaklinjem sve vas do kojih dopre ovo pismo, ja brat Franjo, vaš manji sluga, da ove miomirisne riječi Gospodina našega Isusa Krista ponizno i s ljubavlju primite, da ih dragovoljno vršite i potpuno opslužujete. A sve one koji ih dragovoljno prime i shvate, te ako u njima ustraju do kraja, neka blagoslovi Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.

Otpjev Jer 11, 4; Mt 11,29; 1Kor 11,1

R. Čujte glas moj i činite sve što vam naređujem * i naći ćete pokoj dušama svojim.

O. Nasljedujte mene kao što i ja nasljedujem Krista. * I naći ćete.

Himan Tebe Boga hvalimo.

Molitva

Bože, ti si serafskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniznosti bude živa slika Kristova. Daj da pođemo njegovim putem, nasljedujemo tvoga Sina i s tobom se sjedinimo u radosnoj ljubavi. Po Gospodinu.

JUTARNJA

Himan

Ti Red si manjih sazdao,
O Franjo, daj nam zakone
Što ti ih dade vršiti
I vjerno tebe slijediti.

Naučimo se od tebe,
Ubogo, skromno živjeti,
I kako da mi, ubogi,
Na prezir svijetu budemo.

Po zemlji dok si hodio
Žarko si Krista ljubio,
Nek tvoja ljubav i nama
Zapali oganj u srcu.

Kristove rane, što su ti
Ubilježene u tijelo,
Daj revno nam promatrati
Iu srcu ih nositi.

Učini da svim silama
O spasu braće radimo,
Da teški trud nas ne plaši
Pogibelj da nas ne straši.

Podijeli Trojstvo blaženo
Da zapovijedi Oca svog
Marljivo ovdje vršimo
I sretno k tebi dođemo. Amen!

PSALMODIJA

Ps 63 (62), 2-9. Čežnja za Bogom

Ant. 1. On je bio savršeni pravednik i u vrijeme gnjeva postade obnovitelj.

Boga traži tko odbacuje djela tame.

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Ant. 1. On je bio savršeni pravednik i u vrijeme gnjeva postade obnovitelj.

Hvalospjev (Dn 3,57-88.56). Slavospjev stvorenja Bogu

Ant. 2. Uvijek hvale Božje njegove usne govore: poziva zvijezde, vjetrove, ptice i druge stvorove, da hvale Tvorca svojega.

Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)
Ant. 2. Uvijek hvale Božje njegove usne govore: poziva zvijezde, vjetrove, ptice i druge stvorove, da hvale Tvorca svojega.

Ps 149. Pobjednička pjesma svetaca

Ant. 3. Gospodin je visoko uzdignuo ponizna i uzvisio ga sve do nakraj zemlje.

Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda (Hezihije).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim! Aleluja!
Ant. 3. Gospodin je visoko uzdignuo ponizna i uzvisio ga sve do nakraj zemlje.

Kratko čitanje Gal 1, 15-16.24

Svidjelo se Bogu, koji me je izdvojio i pozvao svojom milošću, da u meni objavi Sina svoga, da ga propovijedam među poganima. Oni su zbog mene slavili Gospodina.

Otpjev

R. Srce moje i moje tijelo * kliču Bogu živomu.

O. Duša mi čezne i gine za dvorima Gospodnjim.

Kliču. Slava Ocu. Srce moje.

Evanđeoski hvalospjev

Ant. S radošću je bio dionik u Kristovim patnjama pa sada, kad se objavila njegova slava, klikće od radosti.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Molbenica

Ponizno zamolimo Krista Gospodina, koji je izgradio Crkvu svojom krvlju i pozvao nas da slijedimo Franjine stope, i recimo:

Sačuvaj nas, Gospodine, u svojoj svetoj službi.

Ti si došao objaviti radosnu vijest siromasima, pouči nas da riječju i djelom tvoje kraljevstvo nadaleko širimo: i uspješno ga medu ljudima obnovimo.

Ti si svjetlo naroda i učitelj svetosti, daj nam da čvrsto prianjamo uz pravu vjeru: i tvoje ime naviještamo sve do nakraj zemlje.

Ti si naredio svojim učenicima da najviše čuvaju ljubav: daj nam da nastojimo svima činiti dobro. Mudrosti vječnog Oca, rasvijetli naš um: da ostvarujemo istinu u ljubavi i uvijek mislimo ono što je istinito i sveto.

Kriste Spasitelju, koji si se udostojao raditi svojim rukama, upravljaj djelo naših ruku: da svi, videći naša dobra djela, slave Boga Oca.

Oče naš . . .

Molitva

Bože, ti si serafskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniznosti bude živa slika Kristova. Daj da pođemo njegovim putem, nasljedujemo tvoga Sina i s tobom se sjedinimo u radosnoj ljubavi. Po Gospodinu.

Srednji čas

Običnim danom uzima se odgovarajuća dopunska psalmodija, a nedjeljom od nedjelje l. tjedna.

Treći čas

Ant. Učinio sam se slugom sviju, da ih što više pridobijem za Krista.

Kratko čitanje

Što mi je bilo prednost, smatrao sam radi Krista štetnim. Štoviše, sve smatram štetnim radi odlične spoznaje Krista Isusa, moga Gospodina. Radi njega sam sve žrtvovao i sve smatram blatom da Krista dobijem.

R. Nijedno stvorenje nije me moglo rastaviti od ljubavi Božje.

O. Koja je u Kristu Isusu.

Šesti čas

Ant. Blago siromasima duhom, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.

Kratko čitanje Mt 6,19-21

Ne skupljajte sebi blago na zemlji, gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga. Skupljajte sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne izgriza, gdje lopovi ne prokopavaju zidove i ne kradu ga. Jer gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

R. A ja sam prosjak i siromah.

O. Gospodin se brine za mene.

Deveti čas

Ant. Mene je dohvatio Krist Isus da upoznam njega i imadnem udio u njegovim patnjama prihvativši oblik njegove smrti.

Kratko čitanje Gal 2,19-20

Uz Krista sam pribijen na križ. Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Ukoliko sad živim tjelesnim životom, živim po vjeri u Sina Božjega, koji me je ljub i predao se za mene.

R. Postali smo jedno smrću sličnom Kristovoj.

O. Bit ćemo jedno i uskrsnućem sličnim njegovu.

II. VEČERNJA

HIMAN

Franjo je cvatuć milošću
Postao uzor poniznih,
Radostan u raj ulazi,
Dionik sreće blaženih.

Jednostavan, prav i ponizan,
On, mira ljupki gojitelj,
Svjetlo je što svijetli, gori,
U zemnoj krhkoj posudi.

U gruboj sretan odjeći
On Duhom Svetim izgara,
Hladnoću žarom savlada
Noseći rane Kristove.

Ubog i gol on izdahnu,
U nebo bogat ulazi;
Kreposti dijeli darove,
A liječi rane bolnima.

Nas, o slavni Oče ubogih,
Učini duhom siromašnim;
Od vječne smrti spašene –
Sa svetima biti izmoli nam.

Nek bude Ocu, Sinu i Duhu
Slava, hvala i svaka čast;
A sveca ovog zagovor –
Vječnu radost donese nam. Amen.

PSALMODIJA

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Ant. 1. Ne htjedoh među vama ništa drugo znati os Isusa Krista i to raspetoga.

Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.
Ant. 1. Ne htjedoh među vama ništa drugo znati os Isusa Krista i to raspetoga.

Ps 146 (145). Blaženi koji se uzdaju u Gospodina.

Ant. 2. Postao sam mu sličan u smrti da upoznam njega i snagu njegova uskrsnuća.

Hvalimo Gospodina u svom životu, to jest svojim ponašanjem (Arnobije)

Hvali, dušo moja, Gospodina! †
Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
u čovječjeg sina od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, †
u zemlju svoju on se vraća, *
i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onome kome je pomoćnik Bog Jakovljev, *
kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka, †
potlačenima vraća pravicu, *
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice, †
sirote i udovice podupire, *
a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Ant. 2. Postao sam mu sličan u smrti da upoznam njega i snagu njegova uskrsnuća.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Ant. 3. Gospodin će biti vječno svjetlo i tvoj će Bog biti tvoja slava.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Ant. 3. Gospodin će biti vječno svjetlo i tvoj će Bog biti tvoja slava.

Kratko čitanje Gal 6, 14.17-18

Daleko bilo od mene da se ičim ponosim osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kome je meni svijet raspet, a ja svijetu. Ja naime nosim na svom tijelu biljege Gospodnje. Braćo, neka milost Gospodina našega Isusa Krista bude s vašim duhom. Amen.

Otpjev

R. Slava je tvoja velika, Gospodine, * u spasenju tvome.

O. Učinit ćeš ga blagoslovom za vijeke vjekova. * U spasenju. Slava Ocu. Slava je.

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Bog ga je milostivo pogledao i podigao ga iz njegove bijede i uzvisio glavu njegovu; mnogi su se njemu divili i hvalili Gospodina.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Ant. Bog ga je milostivo pogledao i podigao ga iz njegove bijede i uzvisio glavu njegovu; mnogi su se njemu divili i hvalili Gospodina.

Molbenica

Molimo Boga Oca, izvora svake svetosti, da nas po primjerima i zagovoru blaženog Oca Franje dovede do sveta života pa mu recimo:

Tebe molimo, čuj nas.

Oče sveti, ti si slugu svoga Franju učinio savršenim sljedbenikom svoga Sina: učini da i mi idemo njegovim stopama i vjerno opslužujemo Kristovo evanđelje.

Oče sveti, upravi noge naše na put mira koji nam je naš Otac Franjo pokazao: da u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći iskrena srca živimo.

Oče sveti, ti raspršuješ ohole a ponizne uzvisuješ: daj da serafskog Oca slijedimo u poniznosti.

Oče sveti, ti si slugu svoga Franju obilježio svetim znakovima muke svoga Sina: nauči nas da se uvijek veselo ponosimo križem Gospodina našega Isusa Krista.

Oče sveti, ti si na molitve blaženog Oca Franje grešnicima udijelio oproštenje: dobrostivo pokaži našoj pokojnoj braći svjetlo svoga lica.

Oče naš . . .

Molitva

Bože, ti si serafskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniznosti bude živa slika Kristova. Daj da pođemo njegovim putem, nasljedujemo tvoga Sina i s tobom se sjedinimo u radosnoj ljubavi. Po Gospodinu.