PRUGOVO

SV. ANTE PADOVANSKI
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured Prugovo
21231 KLIS
Tel.: 021/253-053

Župnik: Fra Miro Modrić


Župa Prugovo pripada općini Klisu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Područje župe pripadalo je u srednjem vijeku Klisu ili Zminu (Muć), ali se o tom najstarijem razdoblju malo zna. Prugovo se prvi pu spominje 1379. god. u popisu sela Kliškog kotara. Turci su taj kraj zauzeli g. 1516. i u njemu ostali do g. 1685. kada je kraj napučilo novo stanovništvo koje su doveli franjevci iz Bosne i Hercegovine. Uzima se da je župa osnovana 1690. godine. Župne kuće nije bilo a jedan franjevac uz Prugovo je posluživao Konjsko i Gizdavac. Za župu su se brinuli franjevci iz Sinja, a potom, nakon osnivanja samostana na Dobromu, iz Splita. Zbog nestašice svećenstva u Provinciji, župom  su upravljali dijecezanski svećenici 1758., 1793.-1795. i 1815.-1883. godine.  Neko vrijeme su župnici iz Prugova posluživali  obližnje Konjsko.

Župa obuhvaća sela Prugovo i Bročanac Veliki.

Župna matica od 1700. do 1704. god. sa župom Konjsko, Gizdavac i Dicmo čuva se u Arhivu sinjskog samostana (knj. 165). Od 1825. matice su u PAZd-u (R. k. 930, V. k. 931, M. k. 932).

Nova župna crkva sv. Ante je građena od 1876. do 1880. godine na zemljištu blizu groblja uz cesto iz Klisa za Muć. To  je kamena građevina s elementima neoromanike. Ulazna vrata imaju pojačani okvir s timpanom a iznad su tri prozora s polukružnim završecima i na vrhu križ. Uz peterokutnu apsidu je kameni zvonik. Sakristija se nalazi iza glavnog oltara. Na crkvenoj lađi su po četiri prozora na luk na svakoj strani. Krov je u lađi na jednoj razini, u prezbiteriju na drugoj i u apsidi na trećoj razini. Glavni oltar od mramora sa svetohraništem pored kojeg su sa strane kipovi sv. Jeronima i sv. Nikole, biskupa. U nišama uz trijumfalni luk nalaze se kipovi Bezgrješne i sv. Ante s djetetom Isusom u naručju. Iznad niša su postavljena  dva medaljona s anđelima. Na lijevoj strani središnjeg prostora nalazi se mramorni oltar sv. Ante Padovanskog sa svečevom slikom od Andrije Jakelića. Na desnoj strani smješten je oltar Blažene Djevice Marije sa slikom Marije Pomoćnice od Vlade Jakelića. Prostor iznad triumfalnog luka ispunjen je s dva prizora, Kristovo rođenje i raspeće, od Petra Jakelića. Strop je g. 1935. oslikao Ljubomir Bašić s likovima sv. Ante i četiriju evanđelista.  Svi spomenuti umjetnici su Prugovljani. U crkvi je staro drveno raspelo i zanimljiv Križni put od Tartaglije. Crkva je više puta obnavljana, pa i u novije vrijeme, a izgrađeno  je i novo pjevalište. God. 2000.  izvršena je rekonstrukcija zvonika koji je 2006. god. pjeskaren kao i pročelje crkve.

Unutar crkvenog dvorišta, uz ogradni zid, podignute su g. 1974. kapelice Križnog puta. Nasuprot zapadnih pokrajnih crkvenih vrata, u dvorištu, izrađen je g. 1978. oltar natkriven nebnicom. U istom je dvorištu g. 1994. podignut kameni spomenik svim poginulim za slobodu Hrvatske koji je umjetnički oblikovao ak. kipar Petar Jakelić.  Taj je spomenik  g. 2006. premješten u groblje.

S druge strane ceste je groblje. U njemu je križ i uz vrata dvije kapelice: sv. Ante (1910.) i sv. Nikole putnika.

Stara župna crkva sv. Ante nalazila se na današnjem groblju. Kada je župu pohodio 1709. god. splitski nadbiskup Stjepan Cupilli zapisao je da je u Prugovu  novosagrađena crkva sv. Ante pokrivena ciglom. Tada je imala  oltarnu sliku sv. Ante s Blaženom Djevicom Marijom i sv. Franjom. Zvono je bilo obješeno na drvetu, izvan crkve. Ona je bila pravokutnog oblika s presvođenom apsidom koja je sačavana. Kad je podignuta nova crkva, apsida je g. 1881. prizidana kao grobljanska kapela sa zvonikom na preslicu. U crkvi su bili grobovi.

Crkva sv. Franje Asiškoga (XVIII. st.) je u Velikom  Bročancu. Crkva ima četvrtastu apsidu. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu od betona i kamena za dva zvona. Apsida ima bačvasti svod. U niši uz prezbiterij s desne strane je kip sv. Franje a s lijeve kip Imena Isusova. Crkva je više puta popravljana, u novije je vrijeme izvana ožbukana.

Oko crkve je groblje opasano zidom. U njemu je g. 1997. podignut križ svim žrtvama koji su pali za Hrvatsku i nova crkvena kuća iz g. 1996.

Župna kuća je, prema predaji,  nekoć bila ispod Bobanovih  Rateljevih kuća. Današnja župna kuća je u blizini župne crkve, po sredini sjeverne strane prostranog dvorišta sa stablima i bunarom. Sagrađena je početkom XIX. stoljeća. Kuća je u II. svjetskom rat bila zapaljena. Temeljito je obnovljena 1961. godine.  Popravljana je i kasnije te je 1997. god. uvedeno centralno grijanje. Uz nju je uređena vjeronaučna dvorana. Na prostoru između crkve i župne kuće postavljen je spomen kip u čast Blažene Djevice Marije kao obilježje vjere na svršetku drugog i početku trećeg tisućljeća, kip sv. Ante i poprsja bl. Alojzija Stepinca, sluge Božjega fra Ante Antića i mučenika fra Rafe Kalinića.

Članova FSR-a 5.

Iz župe je 7 svećenika i 9 redovnica.

Na području župe djeluje jedna područna škola.

Župa pripada Kliškom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U ŽUPI: 215 obitelji, c. 700. vjernika (g. 1939.: 1780 + 340 vjernika, g. 1965.:182 0bitelji, 929 vjernika, g. 1979.: 150 obitelji, 680 vjernika).