Samobor: 14. nacionalni tečaj za asistente Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži

U Kući susreta Tabor u Samoboru održan je od 9. do 11. ožujka 14. nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) i Franjevačke mladeži o temi „Skrb za očuvanje stvorenja u životu i djelovanju OFS-a i FRAMA-e“. Opširnije: ofs.hr