Sinj: Uz početak nove nastavne godine 2021./2022.

Kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj, 6. rujna 2021. započeta je nova nastavna godina i u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju. Događaj je to koji nas uvijek iznova razveseli, jer lijepo je vidjeti naše učenice i učenike nakon ljetnog odmora ponovno na okupu, a posebno ovogodišnje prvaše!

U skladu s našim običajima, nakon službenog fotografiranja, prvi nastavni dan imali smo skraćene sate, susrete učenica i učenika s razrednicima, nakon čega je upriličeno slavlje sv. mise sa zazivom Duha Svetoga u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske, koju je predvodio mnp. o. provincijal dr.sc. fra Marko Mrše. Naši sjemeništarci ministrirali su za vrijeme sv. mise, dok je evanđeoski odlomak navijestio fra Jurica Hrgović, profesor klasičnih jezika u Gimnaziji. Sv. misi nazočili su gotovo svi nastavnici i nastavnice, kao i ostale djelatnice i djelatnici te naravno učenice i učenici Gimnazije. Fra Antonio Mravak, duhovnik Gimnazije, ravnao je i nadzirao cijelo događanje.

O. Provincijal obratio nam se upečatljivim i nadahnutim riječima. Između ostalog istaknuo je važnost ljudskog zajedništva i sloge kao osnovne pretpostavke uspjeha bilo kojega ljudskog kolektiva. Pozvao je sve nazočne da svojim osobnim zalaganjima doprinesu općem boljitku i napretku naše odgojno-obrazovne ustanove na koju je Provincija s razlogom ponosna, posebno kada se ima u vidu njezina duga povijest i opće zasluge na duhovnom i kulturnom planu. Naglašena je franjevačka i katolička dimenzija odgojno-obrazovnog projekta koji nam, uz one općevažeće odgojno-obrazovne standarde, želi usaditi dimenziju kršćanske ljubavi, kao pokretačke snage u postizanju zacrtanih ciljeva, ljudskih i profesionalnih.

Misno slavlje glazbeno je animirao na crkvenim orguljama mo. Andro Čalo, profesor glazbene umjetnosti u Gimnaziji.

Po završetku sv. mise riječ je uzeo ravnatelj fra Joško Kodžoman te zahvalio prije svega mnp. o. provincijalu na riječima podrške i svemu što uime Provincije čini na dobrobit Gimnazije. Zahvalna riječ upućena je i svim kolegicama i kolegama nastavnicima, posebno onima koji su čitavo vrijeme priprema za početak nove nastavne godine bili na usluzi i raspoloživi za sve moguće poslove. Ravnatelj je zaželio dobar i sretan početak nove nastavne godine. Potom je pozvao nastavnike i sve ostale djelatnike na prigodni domjenak u prostorijama samostana.

Fra Joško Kodžoman