Split (Franjevački klerikat): Obnova zavjeta

Dana 27. rujna 2020. godine, nakon obavljenih duhovnih vježbi koje je predvodio fra Nikola Kozina (Franjevačka provincija Bosna Srebrena), trenutno na službi župnog vikara u župi i samostanu Guča Gora (BiH), u samostanskoj crkvi na Trsteniku (Split) na ruke mnp.o. provincijala fra Marka Mrše, a za vrijeme svete mise u 9 i 30 sati, obnovili su na godinu dana privremene redovničke zavjte naša sljedeća braća:
 
fra Šime Batur
fra Stipe Buljan
fra Vlaho Jakić
fra Davor Ante Landikušić
fra Oliver Marčinković
fra Ivan Novaković
fra Marko Plejić
fra Marko Pudar
fra Valentino Radaš
fra Šimun Suton
fra Josip Jurić Šolto
 
Svjedoci pri obnovi zavjeta bili su fra Ivan Režić, magistar bogoslova i fra Nikola Kozina, predvoditelj duhovnih vježbi.