Split: Koncert u sklopu devetnice Gospi od Zdravlja

19. studenog 2022. u sklopu devetnice Gospi od Zdravlja održan je koncert:

PROGRAM:

  1. Anonymus (Tabulatury Loffelholtza, 1565.): Ein guter polnischer Tanz
  2. Anonymus (arhiv franjevačkog samostana, Klanjec): Menuet
  3. Claude Gervaise: Branle de Champagne
  4. Johann Sebastian Bach: Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 599
  5. Johann Sebastian Bach: Dorska toccata, BWV 538
  6. Andro Čalo: improvizacija (talijanski concerto)

Orgulje: Andro Čalo
Truba: Ivan Vučković

Zbor majki Gospe od Zdravlja

  1. Ljubomir Galetić: Zdravo Marijo
  2. Bruno Stein: Hvalite ime Gospodnje
  3. Stipica Grgat: O blažena

Orgulje: s. Zorislava Radić
Dirigent: fra Stipica Grgat

  1. Tomaso Albinoni: Koncert u Es-duru

I. Grave
II. Allegro
III. Andante
IV,
Allegro

   11. Oskar Lindberg: Gammal fabodpsalm
   12. Johann Sebastian Bach: Jesus bleibet meine Freude, BWV 147
   13. Andro Čalo: improvizacija (sortie)

Ivan Vučković, truba: 3, 10, 12
Andro Čalo, orgulje


Andro Čalo školovao se na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu (glazbena pedagogija) i na Akademiji za glasbo Sveučilišta u Ljubljani (zborsko dirigiranje, u klasi prof. Sebastjana Vrhovnika). Usavršavao se pohađajući seminare orguljske improvizacije (Anđelko Igrec, Ante Knešaurek, Dalibor Miklavčič), orgulja (Ljerka Očić, Pavao Mašić), povijesno osviještene interpretacije rane glazbe (Egon Mihajlović, Gilbert Martinez, Paul van Nevel) i zborskog dirigiranja (Ragnar Rasmussen, Urša Lah, Volker Hempfling, Ambrož Čopi). Kao orguljaš, korepetitor i dirigent nastupao je u domovini i inozemstvu (Njemačka, BiH, Mađarska, Slovenija) i snimao za HRT (dramski program). Od 2021. pozivan je i kao predavač na seminarima (orguljska improvizacija, Split; zborska radionica Unteralpfen, Njemačka). Zaposlen je kao profesor glazbene umjetnosti i voditelj mješovitog zbora Franjevačke klasične gimnazije u Sinju (od 2015.). Vodio je scholu cantorum franjevačkog sjemeništa u Sinju (2016. – 2019.). Od 2014. godine umjetnički je voditelj i dirigent HPD Bijaćka vila – Kaštela te prvi voditelj novoosnovanog Gradskog dječjeg zbora Kaštelanski tići. U župi Presvetog Srca Isusova na Visokoj u Splitu vodi mješoviti župni zbor (od 2020.), a u listopadu 2019. pokrenuo je festival klasične glazbe pod nazivom Glazbene večeri na Visokoj.


Ivan Vučković počeo je učiti trubu u osnovnoj glazbenoj školi Jakova Gotovca u Sinju u klasi prof. Lenka Markusovića. Potom upisuje srednju glazbenu školu Josipa Hatzea u Splitu, gdje završava dva razreda u klasi prof. Ive Jerkunice. Paralelno s glazbenom školom pohađa i Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju (jezični odjel). Glazbeno školovanje nastavlja u srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca u Sinju u klasi prof. Ante Soče gdje je trenutno u trećem razredu. Pohađao je seminare trubačke tehnike i interpretacije kod uglednog hrvatskog pedagoga i koncertanta prof. Daria Teskere. Član je Gradske glazbe Sinj i Gradske glazbe Split.


Zbor majki Gospe od Zdravlja ženski je zbor sastavljen od tridesetak pjevačica, majki članova dječjeg zbora i Mješovitog zbora mladih Gospe od Zdravlja. Zbor je osnovala 2014. godine i vodi ga s. Zorislava Radić, orguljašica crkve Gospe od Zdravlja u Splitu. Prvotna je zadaće zbora  glazbeno oblikovati pučke pobožnosti koje se obavljaju u crkvi na Dobromu, a odnedavno i pjevanje na večernjoj nedjeljnoj misi u istoj crkvi. Zbog takvog usmjerenja zbor poseže isključivo za liturgijskom pučkom pjesmom obrađenom za dvoglasni, katkada i troglasni ženski zbor. Kako su pjevačice u svome radu s vremenom pokazale vidan napredak, u zadnje se vrijeme pojavljuju u javnosti na koncertima ponajprije u matičnoj crkvi, ali i župama izvan Splita.