Split (Trstenik): Podjela službi akolita i lektora

U petak 3. studenog 2023. godine u crkvi Presvetog Otkupitelja, u Samostanu o. Ante Antića u Splitu na Trsteniku, održana je svečana podjela službi akolita i lektora četvorici bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Trojica bogoslova druge godine, fra Marin Kujundžić, fra Ante Mijoč i fra Daniel Živković, postavljeni su u službu akolita, koja uključuje ulogu izvanrednog djelitelja pričesti. Bogoslov prve godine, fra Mario Pavić, postavljen je u službu lektora, čitača.

Misno slavlje predvodio je mnp. o. fra Marko Mrše, provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. U koncelebraciji s provincijalom bili su fra Siniša Balajić, magistar bogoslova, fra Anđelko Domazet, domagistar, fra Domagoj Volarević, gvardijan, i fra Domagoj Runje.

Nakon propovijedi, o. provincijal predao je bogoslovu koji je primio službu lektorata Bibliju kao znak čitanja, razumijevanja i naviještanja Riječi Božje. Akolitima je predao pliticu s hostijama, budući da će oni biti pomoćnici prezbiterima i đakonima u vršenju njihove službe te će, kao izvanredni službenici, biti djelitelji svete pričesti.

Misno slavlje na orguljama popratio je fra Oliver Marčinković, svečano zavjetovani bogoslov pete godine, dok su ostala braća bogoslovi sudjelovala u pjevanju.

fra Mate Šakić