STUDENCI

Župa sv. Ilije proroka
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Podgreda 5
21 265 STUDENCI
tel/fax. 021/725 506

Župnik: fra Tomislav Brekalo

www.studenci.hr


Studenci se nalaze u općini Lovreću Splitsko-dalmatinske županije na krševitoj visoravni od oko 600 metara nadmorske visine. Prvi poznati stanovnici toga kraja bili su ilirski stočari, čije gradine i gomile nalazimo na Velikoj i Maloj gradini. Neki stručnjaci smatraju da je upravo na tom prostoru bila Setovija, ilirska utvrda koju je osvojio rimski vojskovođa i kasniji car Oktavijan. Na Studencima je pronađen i rimski novac, a srednjovjekovne nekropole na šest lokaliteta svjedoče da je prostor bio naseljen odmah nakon dolaska Hrvata. Za vrijeme turske vladavine Studence su pastorizirali franjevci iz samostana na Prološkom blatu. Do 1733. godine Studenci su bili u sastavu župe Opanci, a od tada su samostalna župa.

Stare župne matice od g. 1787. nalaze se u PAZ ( R. k. 1193-1194, V. k. 1195-1197, M. k. 1198). Matica krštenih od 1849. do g. 1861. i matica umrlih  od 1825. do 1860. su u HAS ( MK. 222-223), a matice do 1949. su u Matičnom uredu u Imotskom.

Župna crkva sv. Ilije izgrađena je (1872. – 1789.)  na mjestu stare crkve iz 1758. god. za župnika fra Kleme Šarića. Crkva je pravokutnog oblika s četvrtastom apsidom iza koje je sakristija. Na pročelju je crkve portal s timpanom, velika rozeta  i zvonik na preslicu. Uz pročelje crkve je 1965. god., prema nacrtu Ante Barača, podignut zvonik od armiranog betona s dva zvona, koji je naknadno  (1997.) obložen kamenom i u koji su tom prilikom iz preslice prenesena još tri zvona. Na glavnom drvenom oltaru je tabernakul iz stare imotske crkve, a sa strane su kipovi Uznesenja Marijina i sv. Ilije. Na zidu apside je velika uljana slika Uzlaska sv. Ilije u nebo, rad ak. slikara Vlade Marijanovića.

Crkve je više puta obnavljana (1950., 1962, 1978, 1987.), osobito 1998. god., kada su na prozore crkve postavljeni vitraji ak. slikara Josipa Biffela  s prizorima iz Isusova života. Oko crkve je groblje ograđeno kamenim zidom. Ispred ulaza u crkveno dvorište podignuta je 1986. g. nova kuća s vjeronaučnom dvoranom, ispred koje je g. 1998. uređen Franjevački trg s brončanim kipom mještanina fra Anđela Udiljka, rad ak. kipara Stipe Sikirice.

Kapela sv. Roka nalazi se kod župne kuće Pod gredom i služi za svakodnevne potrebe župnika i vjernika. Izgrađena je 1910. godine za župnika fra Rajnera Šumana na mjestu starije kapele iz 1860. godine. Na pročelju je zvonik na preslicu s jednim zvonom. Obnovljena je i prilagođena novim liturgijskim propisima 1966. god., a posljednja temeljita obnova bila je 1999. god., kada su postavljeni  vitraji  i uređen okoliš.

Na području župi ima nekoliko usputnih kapelica: Gospina na jugoistočnom grobljanskom zidu, Male Gospe kod Dujmovića kuća, Gospe Fatimske (1988.) kod Džaltine kuće, Kraljice Mira u Cikojevićima (1990.), Kraljica Hrvata u Gutićima, sv. Nikole putnika na Dvorinama (1998.).

Župna kuća Današnja Pod gredom sagrađena je 1891. god. na temeljima starije iz 1829. godine. Više puta je popravljana, osobito od 1979. do 1983. godine. 

  1. „Studenčani su narod bistar, doskočit i ponosit. Najviše se ponose lipom pameti i dičnom nošnjom. Više ljube svaki zanat nego težački. Najviše ljube butige, trgovinu i galanteriju. Inače, lipo i skladno govore, još lipše pivaju i pripovidaju.“ – veli fra Silvestar Kutleša na usta Stipana Bilića pok. Joke, 1934. godine.
  2. Studenčani prvi u Imoti, 1871., dobiše državnu pučku školu i dadoše prvog svjetovnog učitelja, Ivana Udiljka. On je prvi imotski prosvjetni djelatnik koji je zbog hrvatskog domoljublja prognan iz službe.
  3. Fra Anđeo Udiljak, Ikin stric, bio župnik i učitelj po imotskim selima. Veliki narodni dobrotvor, godine 1847 godine dade za žito sve što imade: nahrani studenačku sirotinju. Zato od valde dobi veliki zlatni križ, što se još čuva u imotskom samsotanu, a od naroda nadimak „Ljubav“.

Literatura: Moji Studenci. Monografija, Studenci, 2003.


Župski list