STAŠEVICA

Župa sv. Anastazija
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Jezerska 2
20345 Staševica
Tel.: 020/ 695 200

Župnik: fra Marko Bitanga


Staševica pripada Gradu Pločama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Smještena je na zapadnom dijelu Jezera u srednjoj Dalmaciji, 10 km sjeverno od Ploča. Župa obuhvaća široko područje koje se prije zvalo Pasičina. Kraj je bio naseljen još u dalekoj prošlosti o čemu svjedoče prapovijesne gomile, te ostaci starokršćanske bazilike sv. Anastazija (Staša) iz V. stoljeća, i srednjovjekovni stećci i nadgrobne ploče. U vrijeme turske vladavine kraj su pastorizirali franjevci iz Zaostroga kao župnici Podjezerja, od Umčana do Norinske kule, pokrivajući i cijelu desnu stranu obale Neretve. Uz župnika bio je i kapelan.

Početkom XVIII. st. središte župe bilo je u Bristi. God. 1733. makarski biskup Stjepan Blašković želio je stvoriti novu župu od Briste, Pasičine, Grnčenika i Umčana. To se ostvarilo tek g. 1760. Dosta kasnije, g. 1897., Umčane su pripojene Dusini a Pasičina je dobila selo Crnču.

Danas se stanovništvo iselilo iz zabitnih gorskih krajeva i prešlo prema polju koje je stvoreno isušivanjem Vrgoračkog jezera, za što je najzaslužniji fra Ante Gnječ, župnik od g. 1920. do 1941.

Stare župne matice čuvaju se u arhivu zaostroškog samostana: matica sela Podjezerja, Pline, Briste, Otrića, Miluša, Pasičine i Grnčenika od. g. 1693. do 1730. (Knj. 207), knjiga krštenih i vjenčanih u Podjezerju u godinama. 1695- 1770. i 1720-1722 (Knj. 210. i 211).

Nova župna crkva sv. Anastazija (Staša), solinskog mučenika, u Staševici izgrađena je 1979. godine. Na mramornoj ploči iznad vrata sakristije piše: ”Bogu na slavu, na čast sv. Staša, na korist hrvatskom narodu, crkvu sagradi fra Frano Kamenjarin 1979., zvonik gradi fra Dinko Bošnjak 1990., a zvonik nadogradi, krov napravi i zvona nabavi župnik fra Ivan Jukić s narodom i dobročiniteljima u jubilejskoj godini sv. Staša – 2004.” God 2005./06. preuređeno je svetište s oltarom iza kojeg je postavljen triptih s likovima: sv. Staša, bl. Alojzija Stepinca i sluge Božjega fra Ante Antića, rad ak. slikara Branimira Dorotića.

U Staševici je g. 1968. izgrađeno novo groblje.

Stara župna crkva Svih Svetih u Bristi podignuta je g. 1733. na mjestu srušene kapele posvećene sv. Ivanu.  Crkva je izgrađena u jedinstvenom stilu, ima pojačani luk na pročelju a u udubini su vrata i iznad okrugli prozorčić. Na pročelju je zvonik na preslicu s tri zvona. Glavni oltar je iz g. 1901. Na njemu je slika Gospe od Zdravlja, koja je prema  predaji nabavljena g. 1764. U crkvi je podignut g. 1913. oltar Gospe Lurdske sa špiljom.  Crkva je obnovljena 1997. godine.

Oko crkve je groblje, staro i novo. Na groblju ima dosta starih nadgrobnih ploča (stećaka).

Crkva sv. Jure u Pasičini  izgrađena je  g. 1897.  od lijepo klesanog kamena. Ona je pačetvorina s aspidom. Na pročelju je zvonik na preslicu s tri zvona. U crkvi je na velikom oltaru drveni tabernakul (Tirol) iznad kojega je slika sv. Jure, nabavljena 1900.godine. Crkva je obnovljena 1997. god., a g 2005. obnovljena je na njoj preslica.

Stara crkvica spominje se g. 1773. ali je sigurno podignuta dosta ranije. Služila je sve donedavna kao grobljanska kapela.

Crkva sv. Ante Padovanskog na Pasiki prvi put se spominje g. 1765. Na pročelju je zvonik na preslicu za jedno zvono. U njoj je kip sv. Ante, nabavljen g. 1901. Za vrijeme komunističke vladavine crkva je bila zapuštena tako da je krov bio posve urušen. Crkva je obnovljena 1997./98. i tako spašena od posvemašnjeg propadanja. Oko crkve je staro groblje u koje se ukopavalo do g. 1968.

Dakle, god. 1997. i 1998. obnovljene su sve tri crkve:  Svih Svetih na Bristi, sv. Ante na Pasiki i sv. Jure na Pasičini. Budući da se do njih se ne može doći ni autom ni traktorom, u akciji “Jezerac”, helikopterom hrvatske vojske prevezeno je preko 50 tona građevinskog materijala za sve tri crkve. Crijep je gonjen na mazgama. Tom akcijom crkve su sačuvane od daljnjeg propadanja.

Crkva Duha Svetoga i Gospe Lurdske u naselju Spilice-Crpala (na groblju) počela se graditi 2002. radovi su u tijeku. na crkvi je postavljeno zvono….

U Grnčeniku je bila stara crkva sv. Ivana. God. 1913. izgrađena je tu kapela sv. Ivana. U maticama se spominje crkva sv. Bartula. Njene ruševine su u Miluši oko kojih ima nadgrobnih ploča.

Župna kuća nekada je bila u Bristi. Kada se nakon Drugoga svjetskog rata u Staševici  stvorilo novo naselje, i župnik je g. 1962. napustio staru kuću u Pasičini i prešao u Staševicu. Tu je g. 1963. izgrađena nova župna kuća  u kojoj je prizemlje služilo za župnu kapelu, a danas, nakon izgradnje nove župne crkve, služi za vjeronaučnu dvoranu. Kuća je zajedno s okolišem g. 2004./2005. temeljito obnovljenja.

Fra Gabrijel Jurišić, Svati Staš i župa Staševica, Staševica 2006.


Župski list