Suvremeni ekumenski pokret – Svjetske konferencije (1910.-2013.)

Fra Ivan Macut, profesor na KBF-u u Splitu, napisao je i objavio novu knjigu pod naslovom Suvremeni ekumenski pokret – Svjetske konferencije (1910.–2013.). Pokret za život i djelovanje – Pokret za vjeru i ustrojstvo Crkve – Ekumensko vijeće crkava.

Knjigu je objavila nakladnička kuća Glas koncila iz Zagreba, a objavljena je u nizu „Pod povećalom“, knjiga br. 3.Urednik knjige je dr. Dinko Aračić, a recenzenti su prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. Niko Ikić te izv. prof. dr. sc. Dušan Moro. Knjiga sadrži 240 stranica.

Sadržaj knjige:

POPIS KRATICA

UVOD

I. poglavlje –RAZVOJ EKUMENSKOG POKRETA DO OSNUTKA EKUMENSKOG VIJEĆA CRKAVA

Uvod

1. Svjetska misijska konferencija u Edinburghu 1910.

2. Međunarodno misijsko vijeće

3. Kršćanski pokret za mir

4. Life andWork – Pokret za život i djelovanje

4.1. Prva svjetska konferencija za praktično kršćanstvo – Stockholm (od 19. do 30. kolovoza 1925. godine)

4.2. Druga svjetska konferencija za praktično kršćanstvo – Oxford (od 12. do 26. srpnja 1937. godine)

5. FaithandOrder – Pokret za vjeru i ustrojstvo Crkve

5.1. Prva svjetska konferencija Vjere i ustrojstva – Lausanne (od 3. do 21. kolovoza 1927. godine)

5.2. Druga svjetska konferencija Vjere i ustrojstva – Edinburgh (od 3. do 18. kolovoza 1937. godine)

5.3. Treća svjetska konferencija Vjere i ustrojstva – Lund (od 15. do 28. kolovoza 1952. godine)

5.4. Četvrta svjetska konferencija Vjere i ustrojstva – Montréal (od 12. do 26. srpnja 1963. godine)

5.5. Peta svjetska konferencija Vjere i ustrojstva – Santiago de Compostela (od 3. do 14. kolovoza 1993.)

II. poglavlje –EKUMENSKI POKRET OD OSNUTKA EKUMENSKOG VIJEĆA CRKAVA

2.1. Prva Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – Amsterdam (od 22. kolovoza do 4. rujna 1948. godine)

2.2. Druga Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – Evanston (od 15. do 30. kolovoza 1954. godine)

2.3. Treća Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – New Delhi (od 19. studenoga do 5. prosinca 1961. godine)

2.4. Četvrta Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – Uppsala (od 4. do 20. srpnja 1968. godine)

2.5. Peta Generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava – Nairobi (od 23. studenoga do 10. prosinca 1975. godine)

2.6. Šesta Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – Vancouver (od 24. srpnja do 10. kolovoza 1983. godine)

2.7. Sedma Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – Canberra (od 7. do 20. veljače 1991. godine)

2.8. Osma Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – Harare (od 8. do 13. prosinca 1998.)

2.9. Deveta Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – Porto Alegre (od 14. do 23. veljače 2006. godine)

2.10. Deseta Generalna skupština Ekumenskog vijeća crkava – Busan (od 30. listopada do 8. studenoga 2013. godine)

ZAKLJUČAK

KAZALO IMENA

KAZALO IMENA, KONTINENATA, DRŽAVA I GRADOVA

KAZALO POJMOVA

BIBLIOGRAFIJA

a) službeni dokumenti:

b) knjige i studije:

c) članci:

DODATAK 1 – PROŠIRENA EKUMENSKA BIBLIOGRAFIJA NA HRVATSKOM JEZIKU

DODATAK 2 – VAŽNIJE MREŽNE STRANICE EKUMENSKIH ORGANIZACIJA, CRKVENIH UDRUŽENJA I SAVEZA, INSTITUTA TE ČASOPISA

DODATAK 3 – CRKVE ČLANICE EKUMENSKOG VIJEĆA CRKAVA PO ABECEDNOM REDU

DODATAK 4 – POPIS GENERALNIH TAJNIKA EKUMENSKOG VIJEĆA CRKAVA OD 1948. GODINE