SVETI ROK

SVETI ROK
Gospićko-senjska biskupija


Sveti Rok je naselje u općini Lovincu Ličko-senjske županije, smješten u jugoistočnom dijelu Ličkoga polja, 4 km jugozapadno od Lovinca. Ime je dobio po svom patronu sv. Roku. U Domovinskom ratu okupiran i razrušen, oslobođen 6. kolovoza 1995. godine.

Župna crkva sv. Roka izgrađena je 1763. god. na mjestu nekadašnje srednjovjekovne crkve  u istoimenoj župi koja je osnovana 1790. godine. Do tada je selo posluživao kapelan iz Gračaca. U XIX. st. crkva je produžena i proširena, a iz tog vremena je i zvonik. To je bila jednobrodna građevina s drvenim krovištem, pokrivena limom. Izvorna kapa zvonika je usljed dotrajalosti pala 50-tih godina XX. stoljeća pa je zamijenjena  novom kapom u obliku niske piramide. Na sastavu lađe i svetišta bio je zanimljiv i u našim krajevima jedinstven trijumfalni luk. Imala je bogat inventar iz vremena gradnje s glavnim i pobočnim oltarom od kamena. Na glavnom oltaru je bio kameni kip sv. Roka, patrona župe, a ispod kipa i kameni tabernakul. Pobočni oltar je bio posvećen Gospi. Sa sjeverne strane naknadno je bila dograđena sakristija na dvije etaže.

Na početku Domovinskog rata, krajem rujna 1991. god., i tu su crkvu  i uz nju župnu kuću pobunjeni Srbi zapalili. Ostali su samo goli zidovi.

Južno od crkve je groblje koje je u Domovinskom ratu znatno devastirano.

Nakon oslobodilačke akcije „Oluja“ Crkva je u obnovljena u izvornom obliku uz pomoć Ministarstva kulture RH, Provincije Presv. Otkupitelja, poduzeća ASTRA-Internacional d.d. iz Zagreba te donacijama vjernika. G. 2005. postavljen je mramorni Gospin oltar.

Obnovljena je i župna kuća.

U Ličkom Cerju, dijelu ove župe, izgrađena je kapela Rođenja BDM  uz pomoć općina Gračac i Lovinac te g. Luke Mašića, sinovca posljednjeg svećenika iz ovih krajeva.

Djeca idu u školu u Lovinac.  U Sv. Roku je izgrađen dom za starije osobe koji je 2005. god. blagoslovio biskup Mile Bogović.

Župa pripada Gospićkom dekanatu Gospićko-senjske biskupije.

U župi:  125 katoličkih obitelji, 300 vjernika, uglavnom starije dobi (g. 1939.: 2593 + 382 vjernika).