ŠIBENIK – CRNICA

Župa Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije
Šibenska biskupija

Župni ured
Bana Ivana Mažuranića 9
22000 Šibenik
Telefon: 098 902 7717

Župnik: fra Žarko Maretić


Šibenski predio zvan Crnica bio je samostalna župa sv. Ilije proroka od 1610. do 1649. god., kada je gotovo cijelo pučanstvo pomrlo od kuge. Nakon prestanka pohare Crnica je naseljena novim pučanstvom iz Petrova polja, Zagore i Moseća. Tada je župa pripojena varoškoj župi Gospe van Grada u čijem je sastavu ostala sve do 1966. god. kada je ponovno postala zasebna župa. Stare župne matice su skupa s maticama župe Gospe van Grada, a nove se vode od 5. veljače 1967. godine.

Župna crkva Bezgrješnog Začeća B. D. Marije je u groblju pokraj zapadnih gradskih zidina. Narod je još uvijek zove sveta Nediljica. Crkva se spominje još u XV. stoljeću. Obnovljena je 1843. godine. God. 1995. postavljena je nova kamena preslica od bračkog kamena.

U župi djeluje od davnina Marijina bratovština koja je imala kuću koja je pripadala crkvi svete Nediljice. Državne su je vlasti oduzele 1958., a vraćena je župi 1998. god. i prodana iste godine. U blizini crkve je kupljena kuća, ali nije prikladna ni za stanovanje ni za pastoralne aktivnosti. Ulaz dijeli s drugim stanarom.

U župi je jedna osnovna škola.

Župa je u prigodi svoje 40. obljetnice (1966.-2006.) počela dva puta godišnje izdavati župni list Sveta Nediljica.

Župa pripada Šibenskom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 470 obitelji, oko 1320 vjernika.


Župski list