Visovac: Duhovne vježbe

Zadnji ovogodišnji turnus duhovnih vježbi održan je na Visovcu od 5. do 11. studenoga 2023. godine.
Voditelj duhovnih vježbi bio je fra Stipo Kljajić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene, profesor Svetog Pisma na KBF-u u Zagrebu i na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Na duhovnim vježbama sudjelovala su trinaestorica svečanozavjetovane braće kojima su se pridružila i šestorica novaka.