Visovac: Oblačenje i zavjetovanje

Ovogodišnje uvođenje u redovnički život postulanata (oblačenje habita i ulazak u novicijat) te polaganje prvih jednostavnih zavjeta novaka koji su proveli godinu dana u novicijatu održat će se na Visovcu 4. srpnja 2020. u 10.30 sati.

Ove godine u novicijat ulaze četvorica postulanata: Kristijan Pisac, Stjepan Raić, Teo Tadić, Marko Udovičić. Prve jednostavne zavjete polažu trojica novaka: fra Josip Brandejs, fra Ante Čavlina, fra Mate Šakić. Obred oblačenja postulanata i zavjetovanja novaka, predvodit će fra Marko Mrše, provincijal naše Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu.

Sve vas pozivamo da u svoje molitve uključite ove mladiće koji su na početku svog redovničkog puta.

Svećenike koji će sudjelovati u slavlju molimo da ponesu albu i bijelu štolu.

Za uzvanike nakon misnog slavlja i obreda bit će ručak na južnoj strani otoka kod porata.