Zagreb: Na VI. hrvatskom socijalnom tjednu predavanje održao fra Petar Klapež

Na poticaj Hrvatske biskupske konferencije (HBK) te u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve 22. i 23. listopada 2021. godine u Zagrebu je održan Šesti hrvatski socijalni tjedan na kojem je dvjestotinjak sudionika iz cijele Hrvatske razmatralo temu Demografija – iseljavanje – migracije te su cjelokupnoj javnosti uputili Deklaraciju u kojoj među ostalim upozoravaju kako je Hrvatska “ušla u demografski slom zbog intenziviranog pada broja živorođenih, pada broja stanovnika te poremećenosti dobne strukture stanovništva”.

Tijekom dva dana održano je 9 plenarnih predavanja i 25 izlaganja u 9 panela koji su pokrili tematske cjeline iz naslova Šestoga hrvatskog socijalnog tjedna te je puno prostora bilo posvećeno raspravama i zajedničkom promišljanju. 34 predavačice i predavača, najvećim dijelom poznatih i priznatih stručnjaka za pojedina područja, dali su svoj doprinos te su temeljito obradili temu koja po svim svojim implikacijama predstavlja jedan od najvažnijih izazova za hrvatsku sadašnjost i budućnost. Time su u potpunosti ispunili želju organizatora, jer su se u predavanjima i raspravama, uz vjerodostojno iznošenje činjenica i dubinskih analiza,  otvoreno i iskreno suočili sa stvarnošću u traženju novih puteva i rješenja.

Zbog aktualne epidemiološke situacije program Tjedna odvijao se kombinirano, dio uživo, a dio na daljinu. Tako su se u prostorima Hrvatske biskupske konferencije okupili predstavnici iz svih hrvatskih nadbiskupija i biskupija. S njima su putem suvremene tehnologije bili povezani sudionici koji su se u isto vrijeme okupili u pojedinim nadbiskupijskim i biskupijskim središtima.

Sva plenarna predavanja u petak 22. listopada i u subotu 23. listopada prije podne bila su prenošena putem YouTube kanala Hrvatske katoličke mreže.

Na panelu Iseljavanje II. održanom u subotu 23. listopada u Zagrebu u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) u sklopu Šestoga hrvatskog socijalnog tjedna bilo je riječi o dušobrižništvu Hrvata u inozemstvu te o životu hrvatskih državljana u Njemačkoj.

Nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. sc. Tomislav Markić i župnik Hrvatske katoličke misije u Münchenu fra Petar Klapež održali su predavanje o pastoralnoj skrbi za iseljenike i životu hrvatskih iseljenika u Njemačkoj.

Dr. sc. Tomislav Markić istaknuo je da je danas dušobrižništvo za Hrvate u inozemstvu aktivno u 20 zemalja u ukupno 189 pastoralnih prisutnosti podijeljenih u deset pastoralnih područja: Slovenija, Austrija, Švicarska, Njemačka, zapadna Europa, Skandinavija, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Južna Amerika s Južnoafričkom Republikom i Oceanija.

„Migracije su važan znak vremena za Crkvu, društvo u Hrvatskoj i cijeli hrvatski narod, a Hrvati su, ako ćemo staviti ruku na srce pa priznati, jedna od migracijama godinama najpodložnijih i najizloženijih europskih nacija te je udio sudionika i njihovih potomaka naših sunarodnjaka iznimno visok. Prema službenim podacima Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ukupan udio Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske veoma je visok”, rekao je dr. sc. Markić.

„Razvoj pastoralne skrbi prati hrvatske migracije i to od konca 19. st. pa sve do naših dana. Počeci pastoralne skrbi sežu u davnu 1894. godinu kada je osnovana prva hrvatska katolička župa u Pittsburghu sve do 2016. i osnivanja Hrvatske katoličke misije u Dublinu”, rekao je dr.sc. Markić te nastavio: „U zadaću Hrvatske inozemne pastve spada i održavanje živim sna o povratku u domovinu. Osjećaj nostalgije, povezanosti sa zemljom svojih predaka još je negdje snažno prisutan, što je vrlo zanimljivo i kod trećeg i četvrtog iseljeničkog naraštaja”.

Župnik Hrvatske katoličke misije u Münchenu fra Petar Klapež naglasio je da je važno poznavati mjesto i ulogu misije i misionara u cjelokupnoj organizaciji selilačkog dušobrižništva, što onda omogućuje pravilan odnos prema svima koji su u Crkvi zaduženi za pastoral selilaca.

„Tema mog predavanja jest hrvatska emigracija i dušobrižnička uloga hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj, to jest uloga koju nam je domovinska i mjesna Crkva povjerila među hrvatskim migrantima u toj zemlji”, naglasio je fra Petar Klapež.

Na pitanje postoji li razlika između onih prijašnjih valova iseljavanja i ovih današnjih, fra Petar Klapež odgovorio je da je velika razlika između prve i druge generacije iseljenika. „Teže je s ovom današnjom generacijom nego prije, jer je prva generacija slušala sve što se kaže i što je propisano, međutim ove današnje generacije traže svoja prava. Stoga, mi u našim misijama uključujemo sve više mladih ljudi kako bi se mogli nositi sa svim izazovima”, istaknuo je.

„Život u Njemačkoj donosi mnogo toga, ali dom je ipak dom”, zaključio je  fra Petar Klapež.

Hrvatski socijalni tjedni utemeljeni su 30- tih godina 20. stoljeća. Tako su prva četiri tjedna održana 1932., 1937. (Obitelj u današnjem društvu), 1938. (Društveni poredak i društveni pokreti), 1940. (Briga za buduća pokoljenja Hrvatske). 5. hrvatski socijalni tjedan održan je 2011. u Zagrebu na temu Kultura rada u Hrvatskoj.