ZAVOJANE

Župa Porođenja Blažene Djevice Marije
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured Zavojane

Kozica 27
21275 Dragljane
mob.: 097 740 9160

[email protected]

Župnik: fra Darijo Sinković

Raspored euharistijskih slavlja nedjeljom i zapovjednim svetkovinama:
Zavojane u 10 sati / Kozica u 11.30 sati


Zavojane pripadaju Gradu vrgorcu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Župa se prvi put spominje u Kreševskoj povelji g. 1434., a osnovana je 1696. god. kad su franjevci iz Živogošća u taj za vrijeme Kandijskog rata opustjeli kraj doveli narod iz Broćna, ispod Mostara. Od početka župi su pripadala i sela Stilja i Mijaca sve do g. 1847. kad ih je počelo posluživati dijecezanski svećenik, kao zavojanski kapelan. Tek g. 1922. Stilja su zajedno s Mijacama postala samostalna župa. Zavojane su prije pripadale živogoškom samostanu a u novije doba makarskom.

Župa ima ova sela: Zavojane, Dragaljane i Vlaku.

Stare se matice nisu sačuvale, nastradale su za vrijeme požara koji je podmetnut 17. rujna 1956.

Župna crkva Porođenja Marijina (Mala Gospa) izgrađena je g. 1712.  u Zavojanima, poslije više puta popravljana (1751. i 1756.). Popravljena je i polovicom XIX. stoljeća.To je velika kamena građevina s četvrtastom apsidom, presvođenom gotičkim svodom dok je u lađi bačvasti svod. Na pročelju je iznad vrata kamena rozeta. U zidovima crkve vide se dijelovi stećaka. Uz crkvu je zvonik s tri zvona, podignut g. 1795. Piramidalni završetak zvonika obložen je limom. U vrijeme potresa g. 1962. zvonik je oštećen. Uz južni zid crkve podignut je debeli potporni zid s presvođenom nadogradnjom koja služi  kao otvorena  kapela. Crkva je od g. 1977. pod državnom zaštitom (24/20-77, reg. br. 749).

U crkvi su tri drvena izrezbarena oltara. Na glavnom oltaru je slika Bogorodice s Djetetom od Ivana Skvarčine iz g. 1847. Druga dva oltara u lađi, Gospin i sv. Jure, izradio je u drugoj polovici XVIII. st. drvodjelac Stipe Rako iz Imotskog. Na njima su barokne slike Gospina krunjenja i sv. Jure. Ispred slike sv. Jure novi je kip Srca Isusova. Na zidu visi drveno barokno raspelo. Crkvu je g. 1926. oslikao Frano Ferenca iz Trpnja na Pelješcu. God. 1992. nabavljen je novi harmonij i nešto crkvenog inventara, a g. 1996. postavljen je novi pod i oltar prema puku od bračkog kamena. God. 1997. izvršena je rekonstrukcija krovišta i obnovljen je zvonik. God. 2004. crkva je izvana fugirana, uređen je okoliš oko nje, asfaltirana cesta i uređeno parkiralište.

Oko crkve je središnje groblje, ograđeno benkovačkim kamenim zidom, na kojemu je. g. 1961. postavljena  spomen-ploča fra Karlu Ćulumu koji je kao župnik  ubijen 25. svibnja 1943.

Crkva sv. Ante u Dragljanima izgrađena je u XVIII. stoljeću. Makarski je biskup Blašković g. 1779. naredio  da se proširi. Današnji je oblik dobila g. 1821., kako je uklesano na ugaonom kamenu apside. Ulazna vrata nadsvođena su lukom od klesanog kamena. Oltar  sv. Ante izradio je majstor S. Rako. Na glavnom oltaru je slika Gospa od Karmela, rad Ivana Skvarčine. Uz crkvu se g. 1910. počeo graditi kameni zvonik, u novije vrijeme nadograđen s jednim katom za zvona i niskim završetkom na četiri vode. God 1997. postavljen je na crkvu novi  kosi krov i zamijenjena su stara dotrajala vrata.

Crkva Kraljice Mira u Dugim Njivama izgrađena je 1988-1991. godine. Posvetio ju je  pomoćni splitsko-makarski biskup Petar Šolić. Sredstva za crkvu priskrbio je fra Nedjeljko Šabić uz pomoć Erne Apfelbacher i Anne Leitner. To je betonska građevina, samo je pročelje  obloženo kamenom. Iznad pročelja je betonski zvonik na preslicu. U crkvi se nalazi lijepi drveni kip Kraljice Mira, dar fra Joze Zovke.

Stara župna kuća izgrađena je g. 1751. i uz nju crkvica Svih Svetih sa zvonikom na preslicu. Crkvica, koje danas više nema.  Kuća je, unatoč povremenim popravcima, propadala, dok nije g. 1946. zapaljena. Župnik se nakon toga nastanio u staroj kući u Dragljanima. God. 1959. izgorio je krov te kuće i župne knjige. Kuća je g. 1964. obnovljena. Prodana je g. 1966. zajedno s okućnicom. Danas župnik stanuje u novoizgrađenoj kući u Kozici.