ZLOPOLJE

Župa Svih Svetih
Šibenska biskupija

Župni ured
Zlopolje
21206 Ogorje

Župnik: fra Damir Ćiro Čikara


U srednjem vijeku područje koje danas pripada župi Zlopolje pripadao je župi Zmino u splitskoj nadbiskupiji. Na tom su području, u Viseću, iznad potoka Vrbe Nelepići izgradili tvrđavu Brečevo,  koja se prvi put spominje g. 1322., po kojoj je dobilo naziv čitavo selo Bračević. Ugarsko-hrvatski kralj, Ljudevit Anžuvinc,  pokušao je Nelipićima  oteti Brečevo, ali bez uspjeha,  pa je ono, ugovorom u Kninu g. 1345.,  i dalje ostalo u posjedu Nelepića. U tursko vrijeme Bračević se nazivao i Tomina, kao što se još i danas nazivaju bunari u tom selu vjerojatno iskopani u to doba.

Nakon oslobođenja od turske vlasti, sinjski samostan je g. 1693. je pastorizirao  ta sela koja su skupa s Ogorjem sačinjavali istu župu u koju su ramski franjevci doveli izbjeglice.

God. 1882. sela Bračević, Milešina Velika, Pribude, Crivac Ramnjane i Postinje Donje odvojila su se od Ogorja kao samostalna župa pod imenom Zlopolje sa župnom crkvom Svih Svetih u Zlopolju i kapelanijama u Crivacu, Ramljanima i Postinju. Od Drugoga svjetskog rata počinje naglo iseljavanje iz župe tako da su u razdoblju od 1938. do 1968. iselile 1493. osobe. Od župe su g. 1982. odijeljena sela:  Crivac, Ramljane i Postinje Donje od kojih je osnovana posebna župa.

Danas Zlopolju pripadaju sela Milešina Velika, Pribude i Bračević. 

Župna crkva Svih Svetih je u Zlopolju. God. 1720. crkva je bila od drveta, a do g. 1757. sagrađena kamena je, ali nije imala zvonika te je zvono visjelo o stablu. Ona je kasnije produljena, a današnji je oblik dobila 1825. godine. Na pročelju je kamena rozeta na kojoj je uklesana godina 1808. Uz vrata su dva prozorčića. Na vrhu je zvonik na preslicu s jednim zvonom. Uz crkvu je g. 1962. podignut betonski zvonik do polovice a konačno g. 1966. U zvoniku su dva zvona. Crkva i drveni oltar su temeljito obnovljeni 1979. godine.

Crkva ima apsidu s gotički prelomljenim svodom. Glavni oltar je drveni, izrezbaren. Na oltaru je slika Svih Svetih, iz radionice Gaspara Dizianija. U lađi su bila dva pokrajna oltara, uklonjena prilikom obnove crkve. Od njih su ostali slika Uznesenja Marijina i kip sv. Petra. Crkva ima staro drveno raspelo i procesionalno srebrno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća. Crkva je g. 1999. klimatizirana. 

Oko crkve je groblje. Oko njega je g. 1995. sa zapadne strane napravljen kameni zid a uz pristupnu cestu prema crkvi  zasađen drvored.

Stara crkva Svih Svetih se u narodnoj predaji spominje na jugu Bračevića u Viseću, u ogradama zvanim Križi,  gdje se i danas vide ostaci starohrvatskog i ranije starorimskog groblja s dva monumentalna starohrvatska križa, nedaleko ostataka kule starohrvatske tvrđave Brečevo.  Druga predaja smješta staru crkvu, iz predturskog doba, u Ričipolje, na tromeđi Pribude, Crivac i Bračević. Tu su crkvu, koja je,  prema predaji, bila posvećena sv. Luki muslimani porušili. No radi se zapravo samo o drevnoj staroj grobnoj gomili, u kojoj je puk, na temelju starih grobova, zaključio da se radi o porušenoj crkvi.

Kod župne kuće je kapela Sv. Franje iz XVIII. st. s malim zvonikom na preslicu i jednim zvonom.

Stare župne matice su propale za vrijeme Drugoga svjetskog rata.

Župna kuća je izgrađena g. 1906. i to prizemnica. Sa pripadajućom okućnicom izdvojena je g. 1929. iz nadležnosti župnika Ogorja na čijem se području nalazi. Nakon Drugoga svjetskog rata služila je u različite svrhe a g. 1954. vraćena je župniku. God. 1962. nadozidan je drugi kat. Kuća je kasnije dotjerivana kao i g. 1978.

Na području župe nema škole,  djeca idu u Ogorje.

Župa pripada Drniškom dekanatu Šibenske biskupije.