Zlatni jubilej Zbornika “Kačić”

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja pokrenula je 1967. godine izdavanje Zbornika „Kačić“ koji donosi znanstvene rasprave o filozofiji i teologiji, kao i drugim humanističkim i prirodnim znanostima. Jubilarni svezak prikazuje obrađenu tematiku u Zborniku kroz  proteklih 50 godina.

Sadržaj: Uz Proslov i Posvetu istaknuta je i nagrada Splitsko-damatinske županije Provinciji za jubilej Zbornika „Kačić“. Prikazane su sljedeće teme: filozofija i teologija, mariologija, opća i nacionalna hagiografija te redovništvo; povijest i arheologija, prosvjeta i školstvo, jezikoslovlje i književnost, umjetnost, glazba i kulturna baština, prirodoslovlje, hrvatsko iseljeništvo i bibliografija. Posebna je tema prorektorski lanac (Zagreb). Tu je bibliografija svih 50 svezaka Zbornika, popis svih izdanja (oko 90 naslova) i životopisi oko 370 suradnika (iz 17 država – od Izraela, preko europskih zemalja do Amerike) i trojice urednika. Izneseni su mnogi važni podaci o Zborniku, informacije za strance na engleskom jeziku i popis časopisa i knjiga, primljenih na principu zamjene publikacija.

Zbornik »Kačić« L.-LI.