ZMIJAVCI

Župa Svih Svetih
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Ivana Pavla II. 56
21 266 Zmijavci
tel./fax. 021/840-148

Župnik: fra Frano Laco

www.zmijavci.hr


Zmijavci, uz Cistu Provo, najmlađa župa Imotskog dekanata, nalaze se u istoimenoj općini Splitsko-dalmatinske županije na jugozapadnom rubu Imotskog polja. Od davnine su pripadali prostranoj župi Podbablje, a crkva sv. Luke na Kamenu Mostu bila je matična crkva svih sela na južnom dijelu Imotskoga polja.

Zmijavci su nastanjeni već od ilirskih vremena, a arheološki nalazi na Dikovači govore i o naseljenosti u vrijeme Rimljana. Na lokalitetu Crkvina otkrivena je starokrgšćanska bazilika iz V. st. koja svjedoči da je tu kršćanstvo zaživjelo već od najstarijih vremena. To je bazilika koja je u sklopu imala i zgradu krstionice sa krsnim zdencem u obliku križa. U samoj bazilici nađen je još jedan zdenac manjih dimenzija, što ovu crkvu svrstava među rijetke primjere bazilika sa dvije krstionice.

Župa je pripadala župi Podbablje sve do 1748. god., kada su se Runovići odcijepili od podbabske župe. Biskupskim dekretom novoj župi Runovići pripalo je cijelo selo Zmijavci. No za vrijeme župnika fra Ciprijana Bušića zapadni dio Zmijavaca 8. srpnja 1798. god. odvaja se od novonastale župe i ponovno priključuje svojoj bivšoj župi Podbablje. Tako je bilo sve do 1982. g. kad je na molbu vjernika s područja runovićke župe nadbiskup dr. Frane Franić osnovao novu župu Svih Svetih u Zmijavcima i povjerio je »in perpetuum« franjevcima Provincije Presvetog Otkupitelja. Drugi dio župe, koji je pripadao župi Podbablje, g. 1988. pripojen je današnjoj župi Zmijavci.

Stare župne matice vodile su se zajedno s maticama Runovića i Podbablja, a nove se vode od osamostaljenja župe 1982. godine.

Župna crkva Svih Svetih izgrađena je 1895. godine na temeljima starije crkve sv. Ante iz 1821. godine. Radove je izveo Marko Rako iz Imotskoga. Crkva je jednobrodna građevina, na sredini pročelja je okrugli prozor, a sa svake strane po jedan uzdužni prozor s polukružnim završetkom. Iznad pročelja je zvonik na preslicu s tri zvona. Crkva je obnovljena i svetište uređeno prema novim liturgijskim propisima od 1976. do 1978. godine. Glavni drveni oltar (1904. – tirolski rad) obnovljen je 1999. god., kada je postavljeno 11 vitraja, rad ak. slikara Branimira Dorotića. Te iste godine  uz crkvu je podignut i novi zvonik, prema nacrtu ing. arh. Ante Gamulina i Ive Vojnovića. U blizini crkve, na predjelu Okrugljača, g. 1974. sagrađeno je novo groblje.

Crkva sv. Josipa podignuta je na istočnoj strani novoga groblja na Suvači, prema nacrtu ing. arh. Ante Tonkovića Ćapina. Kamen temeljac postavljen je g. 1990., a crkva je dovršena i blagoslovljena 2003. godine. To je moderna betonska građevina sa zvonikom visokim 17 metara.  U crkvi je brončani kip sv. josipa i dječaka Isusa, rad ak. kipara Krune Bošnjaka, i 13  (7) vitraja, rad ak. slikara Branimira Dorotića.

Na području župe ima upa ima nekoliko usputnih kapelica: Gospe Lurdske, sv. Ante, sv. Mihovila u starih Šabića (1998.), Gospe Snježne uz Vrljiku, sv. Jure na Šarića brigu (2001.) te Srca Isusova (2002.) u Šuta. Na Todorića gradini g. 1998. podignut je veliki zavjetni križ s kameom oltarnom menzom. Na groblju, na Okrugljači, izgrađena je g. 2004. mrtvačnica s kapelom Uskrsnuća Kristova u kojoj je od 2005. god. freska Uskrsnuća, rad ak. slikara Ante Ljubičića,  te kameni oltar, rad ak. kipara Vene Jerkovića.

Župna kuća izgrađena je (1979. – 1983.) sa sjeverne strane župne crkve, a okoliš je uređen 1996. godine.

Na području župe je jedna osnovna i jedna područna škola.

Iz župe su 4 svećenika, od kojih 2 redovnika te 9 redovnica, 1 bogoslov i 3 sjemeništarca. Franjevački svjetovni red broji 30 članova, a FRAMA, osnovana g. 1996., 35 članova. 

Literatura: Zmijavci, Zbornik radova u prigodi 100. godišnjice crkve, Zmijavci 1995.

  1. Zmijavci selo s dvije crkve i dvije škole…Stoljećima Zmijavci bijahu podijeljeni između Podbablja i Runovića. Godine 1982. ujediniše se u jednu župu.
  2. Najstarija, ranokršćanska bazilika pod Dikovačom, tisuću godina bila pod zemljom. Ukazala se fra Ivanu Tonkoviću, na pragu dvadesetog stoljeća, a on je otkopao i pokazao svijetu. ostali joj samo temelji, čvrsti i duboki. Kao što su čvrsti i duboki temelji imijavačkoga i imotskoga kršćanstva. (180)
  3. Crkvu Svih Svetih na Tonkića glavici, pokraj prapovijesne gomile, 1821. sagradi fra Andrija Šabić. Današnju izli od kamena fra Ante Rako 1895.
  4. Podosoje je pod Osojom…. raspeto između krša i polja: u Slivnu oltar, u Runovićima greb. Tek 1964. Podosoje pripojeno runovićkoj župi: sastavljena duša s tijelom. (183)