27. nedjelja kroz godinu

Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Biblijska čitanja ove nedjelje odnose se na bračno zajedništvo muža i žene. Farizeji postavljaju Isusu pitanje kojim ga žele uhvatiti u stupicu: Je li dopuštena odluka ili nije, barem kako ju je Mojsije dopustio! Nju su oni formulirali patrijarhalno, dakle sa strane čovjeka koji prema njihovom mišljenju očigledno posjeduje veća prava nego žena: “Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?”

U svom odgovoru Gospodin Isus Krist priznaje, da je Mojsije dopustio napisati otpusno pismo. Ujedno se poziva na božanski autoritet glede same stvari: To se je dogodilo radi okorjelosti čovjekova srca. Prema prvobitnom Božjem planu stvaranja treba biti drukčije: Čovjek i žena su prema volji Božjoj određeni jedno za drugo. Bog ih vodi zajedno, tako da u braku budu “jedno tijelo”. Tako više nisu dvoje nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!”

Zabrana rastave uključuje ponovnu ženidbu i vrijedi prema Isusovim riječima za obje strane: čovjek ne smije otpustiti svoju ženu i oženiti drugu; žena ne smije otpustiti svoga muža i udati se za drugoga. Tu se radi o preljubu, dakle o nečemu, što se duboko suprotstavlja životu i smislu božanskoga plana glede braka između čovjeka i žene, jer je savez ljubavi što ge je Bog sam utemeljio između dvoje supružinika, teško povrijeđen.

Vrijede li Isusove riječi još i danas? Ima li možda iznimaka? Činjenica je da nije malo bračnih parova koji se rastavljaju; ovdje su pogođeni i kršćani katolici. Kako trebamo ophoditi kao kršćani s tom situacijom?

Crkva ne može i ne želi dokinuti i relativizirati Isusove riječi. Mi bismo time pali u tumačenje i praksu, koja dokida okorjelost prema mjeri čovjekovoj a ne volji Božjoj! Radi se o obrani veličine i ljepote bračnoga života, koje treba imati trajno postojanje.To ne čini mogućim ljudska snaga, nego postojanje i blagoslov Božji. Važno je dakako, da par koji se želi oženiti, sebe prije toga dobro ispita i također da oboje grade na Bogu, to znači, da se oni žene “u Gospodinu” i u tom smislu žele voditi svoj brak.

Crkva ne osuđuje one ljude koji su rastavljeni ili koji su možda ušli u novu vezu! Dakako postoje izvjestne granice koje moraju biti priznate: crkveni blagoslov ove druge veze nije moguć, tako dugo dok postoji prvi brak. Što se tiče primanja pričesti, tako je za ove rastavljene pod određenim uvjetima i dalje moguće, ukoliko nema novog seksualnog odnosa da bi i na taj način bio nevjeran pravnom bračnom drugu.

Trebamo biti slobodni od osude prema ljudima koji su se rastavili, i susretati ih u duhu kršćanske ljubavi. Oni se ne smiju isključiti i trebaju sudjelovati u misi Crkve. Prema svojim mogućnostima mogu se na više načina uključiti i davati svjedočanstvo kršćanskoga života.

Upravo u današnje vrijeme treba ljude ohrabriti, da preuzmu odgovornost jedni za druge. Ako oni žele ostati u ljubavi jedni za druge, i otvoreni su za djecu, neće izostati ni blagoslov Božji!

Na kraju bih donio razmišljanje sv. oca pape Franje koje je izrekao u povratku iz SAD-a u zrakoplovu:

“Oni koji misle na ‘katolički razvod’ griješe, – istaknuo je Sveti Otac – jer posljednji je dokument zatvorio vrata razvodu koji se mogao lakše ostvariti administrativno. Međutim, i dalje će to biti sudski postupak” – istaknuo je Papa. “Motu proprij olakšava postupke, ali to nije razvod, jer brak je nerazrješiv kada je on sakrament, i Crkva to ne može promijeniti” – objasnio je Papa.”Pravni postupak postoji kako bi se dokazalo da ono što se činilo sakramentom nije bio sakrament, bilo zbog nedostatka slobode, primjerice, ili zbog nedovoljne zrelosti, ili pak zbog mentalne bolesti…” – objasnio je Sveti Otac.

Što se pak tiče pozornosti na problem drugoga braka, razvedenih osoba koje ulaze u novu zajednicu, Papa je primijetio “da mu se čini pomalo površno reći da je rješenje za te osobe da mogu pristupiti pričesti. To nije rješenje” – istaknuo je Papa te spomenuvši druge pastoralne probleme, poput mladih koji se ne žele vjenčati, Papa je potaknuo na čitanje dokumenta ‘Instrumentum laboris’, te kazao “da se na sinodi treba dobro razmisliti kako pripremiti mlade za brak. To je jedna od najtežih stvari” – istaknuo je Sveti Otac.

Fra Jozo Župić

***********

SVETA INSTITUCIJA

Mk 10, 2-16

Rastava. Tema je aktualna. Navikli smo na internetskim portalima i naslovnicama novina čitati o rastavama ili bračnim nevjerama osoba iz javnoga života. Čak se pokušava znanstveno dokazati da je nevjera između muškarca i žene nešto prirodno, naše evolucijsko nasljeđe. Isus je protiv rastave braka. To je i službeni stav Crkve. Za mnoge je Isusov stav prezahtjevan. Erotika, pornografija, golotinja, bestidnost na svakomu su koraku. Ljudi su slabi. Kako danas shvatiti Isusov govor o nerazrješivosti ženidbe? Kao obvezujući zakon koji vrijedi za sve, bez izuzetka? Je li Isusova nakana bila da se ove njegove riječi shvate doslovno i radikalno? Oko sebe vidimo da su mnogi kršćanski brakovi nalaze u krizi i da stopa rastava nezaustavljivo raste. Kako povezati današnju Isusovu izjavu i one koju su rastavljeni, a da im se ne nameće osjećaj krivnje ili osude? Mnogi će priznati da su sve pokušali, ali im nije uspjelo sačuvati brak.

Prema nekim tumačima, Isusove izjave o braku ne bi bile usmjerene na juridičko formuliranje neumoljivoga zakona. On zapravo protestira protiv okorjelosti srca njegovih suvremenika. Žene su često bile izložene samovolji muškaraca koji su ih uz pomoć otpusnog pisma ostavljali. Isus se svojom intervencijom zalaže za stvoriteljski poredak po kojemu postoji temeljno dostojanstvo i ravnopravnost između muškarca i žene. Iz evanđelja proizlazi jasno da je Isus bio prijatelj žena i da njegov stav prema ženama bijaše u ono doba gotovo revolucionaran. Zalagao se za dostojanstvo kćeri Božjih. Stoga je i brak za njega bio odnos između dvije ravnopravne osobe.

Drugi opet smatraju da se Isus okomio na hladna srca onih koji su zapali u bezdušni legalizam. Farizeji svojim pitanjem žele Isusa uvući u sitničave rabinske rasprave zbog kojih sve razloga muškarac ima pravo otpustiti ženu. Isus izbjegava takva mudrovanja. Nije mjerodavan čovjek koji hoće zakonski regulirati što je dopušteno ili zabranjeno, nego Bog ljubavi i vjernosti po čijemu su naumu muško i žensko stvoreno da žive u ljubavi i vjernosti. Isus želi ohrabriti i potaknuti na vjernu bračnu ljubav, a ne osuđivati one kojima to nije uspjelo.

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja! Kako su snažne i duboke Kristove riječi o braku. Što Bog združi – to znači da se muškarac i žena nisu ‹slučajno› sreli, upoznali, zavoljeli, osnovali obitelj. Bog tako uređuje životne okolnosti da se u životu dvoje ljudi susretnu i zavole. Ako je Bog dvoje ljudi združio, tada to ima svoj duboki smisao.

Brak je sveta institucija. Bog je ustanovio brak zato što je to jedini oblik zajedničkog življenja muškarca i žene, koji oboma odgovara. Nažalost, ono što se danas uči, to nije kako stupiti u brak, nego kako ga izbjeći. Muškarac i žena ne mogu živjeti zajedno ako svatko od njih misli samo na svoje interese. Bez suradnje, svaki brak postaje paklom. Tko ima poteškoće, neka se upita: Što je potrebno mojem bračnom partneru? Što ga čini sretnim? Što mogu učiniti da ga razumijem? Brak je ustanova u kojoj se uči otvarati srce, razvijati ljubav i vježbati se u spremnosti na požrtvovnost. Kako bismo vodili dobar brak, potrebno je imati pouzdane predodžbe o vrijednostima. Za to je potrebno znati brinuti se jedno o drugome, suzdržavati svoje agresivne pobude, smiriti svoj egoizam, znati voljeti i opraštati. Ne možemo se boriti protiv rastave braka. Treba se boriti za zdrav i kvalitetan brak.

fra Anđelko Domazet

*************

Brak, rastava i djeca

Očito nikada nije bila jednostavna stvar, da brak uspije. Konflikti su se uvijek morali rješavati. Jedno od mogućih rješenja sigurno je bila rastava. Ne i idealna. Ali ideal ne uspijeva uvijek. Mnogo puta mora se živjeti s raskidima.Tako je bilo u vrijeme Isusovo. Tako je i danas.

Kako je bilo u Isusovo vrijeme? I što je on donio novoga? A kako mi danas ophodimo s time? U Starom zavjetu bila je dopuštena rastava. Muž je mogao svojoj ženi dati otpusno pismo, predati joj u ruke “pismo rastave” i potjerati je iz svoje kuće. Iz kojega razloga? “Ako se ona njemu (više) ne dopada, jer je otkrio na njoj nešto ružno”, tako se kaže u 5. Mojsijevoj knjizi.

Rastava je dakle bila laka i jednostavna. On je mogao “otpustiti” nju. Ona njega ne. Isus u tome vidi nepravdu. Ali ne samo radi jednostranosti, prijevare žena, nego radi rastave same. On u tome vidi vjerolomstvo i to je u sebi zlo. Stoga kaže tako jasno: Mojsije stoga nije dopustio rastavu jer je ona u sebi u redu, nego “jer ste vi tvrda srca”. Stvoritelj nije tako želio. On je s brakom imao drugi smisao. I Isus potsjeća na riječi koje se nalaze na prvim stranicama Biblije: Bog je stvorio čovjeka kao čovjeka i ženu. “Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo”. I Isus objašnjava tu riječ Biblije: “Tako više nisu dvoje nego jedno tijelo.”

Isus odatle izvlači zaključak koji je do danas predstavljen kao temelj za nerazrješivost braka: “Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!”

Je li to strogo Isusovo tumačenje uopće čitljivo? Brak zauvijek? Bez mogućnosti rastave? Ne zahtijeva li se tu previše? Često se predbacuje Crkvi da je ona stroga glede nerazrješivosti braka. Stroga je najprije Isusova riječ. Njegovo nas gledište plaši, ako smo pošteni. Ono je već tada preplašilo učenike. “Ako je to s brakom tako (strogo), nije li bolje ne ženiti se?” Tako oni pitaju njega na drugome mjestu.

Isus još jednom objašnjava: Tko otpusti svoju ženu i oženi se drugom i ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga “čini preljub”. Kako danas možemo živjeti s tim strogim riječima.

U tim riječima prije svega vidimo opomenu: Rastava boli. Gotovo uvijek je to jedno razočaranje nad neodržanim obećanjem. Tu nikome nije lako. Pristalo se na trajnu ljubav, i to boli, ako se ona ne drži. Ne razilaze li se i danas mnogi prebrzo?

Isus kaže: “Pustite dječicu neka dolaze k meni.” Kako su često djeca velike žrtve rastave. Nemojte makar njih učiniti taocima vaših konflikata u odnosima! Dopustite im da iziđu iz vaših bračnih kriza koliko je moguće više na dobro!

Isusove riječi o braku i rastavi su prije svega ohrabrenje. S Božjom pomoći vjernost može uspjeti. A ako i ne uspije, vi u najmanju ruku ne budite tvrda srca jedno drugom!

Fra Jozo Župić