4. korizmena nedjelja

Očeve otvorene ruke

Lk 15,1-3.11-32

Pripovijest četvrte korizmene nedjelje upućena je svima nama. Brzo se može dogoditi da nam se više ne sviđa, jer ako bismo na nju gledali mjerilima ovoga svijeta tada bi ona izgledala drukčije. Na satu vjeronauka zamoljeni su učenici da na svoj način napišu o ovoj prispodobi, a ne kako ju je Isus ispričao. Jedan dječak je napisao: “Otac je vidio kako mu sin dolazi iz daleka. Odmah je zatvorio vrata i prozore svoje kuće. Kad je sin pokucao na vrata, otac je odgovorio: ´Tolike godine nisam ništa čuo o tebi i čekao sam na tebe. Ti si jednostavno uzeo svoju baštinu, otišao si i sve si spiskao. Pogledaj se kako izgledaš! Sada, kad više ništa nemaš vraćaš se k meni. Sada tek misliš na to da je tvoj otac još tu. Idi odavle! Ne želim te više vidjeti. Ne želim imati posla s tobom. Idi, inače ću pustiti psa na tebe.´ I pognute glave otišao je sin od svoga oca i nije znao kamo bi sada trebao ići.”

Da je u našoj pripovijesti tako postupio otac, da se on držao mjerila našega svijeta, to bi bilo samo pravedno. To bi bila pravedna posljedica onoga što je sin učinio. Svatko bi mogao kazati: tako mu je i pravo.

Kod Boga vrijede druga mjerila. To nam Isus želi reći ovom prispodobom. Njemu nije do toga da svatko dobije svoju pravednu nagradu ili pravednu kaznu za dobro ili zlo koje je učinio. Bog se raduje puno više nad svakim čovjekom koji se kaje zbog zla i poštena srca se opet vraća k njemu. On daje svakome novu šansu, jer je dobar i pun milosrđa.

Naš Bog je milosrdni Bog. O tome priča Isus stalno i to pokazuje u svojim činima. Isus ne ide samo pravednim i uglednim ljudima, nego upravo onima koji su odbačeni, onima s kojima više nitko ne želi imati posla, koji su se nasukali, koji su griješili. Jednom je rekao Isus: “Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima” (Mt 9,12). Drugom zgodom govori o velikoj radosti na nebu zbog jednog obraćenog grešnika (usp. Lk 15, 7).

Tradicionalno se ova pripovijest koju je Isus ispričao zove prispodoba o izgubljenom sinu. To nije sasvim ispravno. Prije svega sin nije izgubljen nego je od oca spašen, a drugo, otac je u središtu. To je prispodoba o milosrdnom ocu. On nam naviješta Boga koji tako reći slavi radosno slavlje kada netko uvidi da je na krivom putu i traži ono što je pravedno i dobro i opet je u zajedništvu s njime. Ako se pita nas kršćane kako mi sebi predočujemo Boga, trebali bismo bezuvjetno uzeti tu prispodobu u slici koja nam označava njega: tako misli Bog o nama i o našim slabostima.

Jednom je jedan čovjek koji se želio ispovjediti zbog teškoga grijeha posumnjao u milosrđe Božje i rekao je ispovjedniku: “Ja sam vjedro puno mnogih rupa, tako da se milosrđe Božje ne može zadržati u njemu”. Ispovjednik mu je odgovorio: “Ako vi bacite vaše probušeno vjedro u more božanskog milosrđa, ono će uvijek ostati puno.”

Dobro je da se mi vidimo u sinu koji se vraća k ocu i od oca biva prihvaćen sa svim pravima kao njegovo dijete. Pokora i obraćenje uvijek iznova su potrebni i mogući za nas kršćane. Mi bismo trebali imati u vidu i drugoga sina. Evanđelje nam želi s dvojicom sinova nešto reći:

Ako si pogriješio, nasukao se, skrenuo s pravoga puta, možeš se obratiti, vratiti se natrag u milosrdne ruke nebeskoga Oca. On ti oprašta grijeh makar je velik.

Ako si ostao čestit, i nikakvog velikog grijeha nisi učinio i vjerno si vršio svoju dužnost, tada budi milosrdan prema onima koji takvu sreću nisu imali.

Svatko od nas može promisliti u kojem od ove dvojice sinova vidi sebe. Možda se skrivamo u obojici, iskusili smo oproštenje kao i izgubljeni sin, a osjetili smo i nepomirljivost starijega sina u nama.
Pripovijest o mlađemu u evanđelju ispričana je do kraja. On sebe smatra sretnim i zahvalnim Pripovijest o starijemu ostaje otvorena. Prihvaća li on svoga brata nakon početnog odbijanja ili je i dalje na udaljenosti? Nama je naloženo da ovo evanđelje do kraja pišemo i nađemo “happy end” za brata koji ne može oprostiti. Možda je tu nešto i za nas same da učinimo.

U Očenašu molimo: “Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim”. Ako mi ne oprostimo bližnjima, ni Bog nama neće oprostiti.

Drugome oprostiti treba puno snage. Možda si već iskusio da ti je učinjena nepravda. Sigurno je da bi bilo jednostavnije iskaliti bijes na drugome i kazniti ga iako se on želi ispričati. Ipak znamo u biti kako bi bilo čudesno i puno bolje da jedni drugima oprostimo, da se pomirimo i ponovno započnemo dobro činiti.

Otac u prispodobi preko svake mjere bio je radostan kad je mogao ponovno zagrliti svoga izgubljenog sina; zato mu je rado oprostio. Kod Boga je isto tako, tako kaže Isus s ovom pripoviješću. Sa svime što nas opterećuje smijemo uvijek doći k Bogu. On nas želi zagrliti svojim milosrdnim rukama.

Fra Jozo Župić

**********

Pomirenje s Bogom: pravi novi početak

Ako je čovjek puno toga u životu skrivio, možda misli: “Ah, ipak bih mogao ponovno početi!” Na žalost, kako nam se čini, to nije moguće, jer mi unosimo u sva naša kasnija djela također prijašnje odluke i radnje. Možda ipak postoji mogućnost radikalnog novog početka, s kojim doduše iz naše čisto ljudske perspektive ne možemo računati, a tu nam mogućnost omogućava Bog u svojoj milosti? Odgovor glasi: Da – stvarno postoji ta mogućnost! Po Isusu Kristu je moguće, kako piše u drugom čitanju – “da mi budemo pravednost Božja u njemu.”

Ako nam Bog oprašta grijehe, tada je to jedinstveno događanje: Bog nas čini novim stvorom, od njega postajemo sveti i pravedni; u Isus Kristu mi smo pomireni s Bogom. To izražava apostol Pavao u Drugoj poslanici Korinćanima: “Staro uminu, novo, gle, nasta.” Nama je stvarno darovan novi početak od Boga!

Baš je to zorno prikazano u Isusovoj prispodobi o izgubljenom sinu i milosrdnom ocu. Sigurno je većini od nas ta prispodoba poznata od djetinjstva. Nosila je naslov “Prispodoba o izgubljenom sinu”. Taj naslov nije kriv, ali ne pogađa ono o čemu se zapravo radi. Isusova važna želja je, da ljudi ispravno misle o Bogu. Pismoznanci su krivo mislili o Bogu, kada su se ljutili zbog toga što se Isus okreće grješnicima i zbog toga su se uzbuđivali, ako je on slavio s njima njihovo obraćenje. Isusovoj želji s našom prispodobom bolje bi odgovarao naslov “Prispodoba o milosrdnom ocu”.

Riječ “otac” još ne kaže dosta. Ta riječ može biti povezana s različitim predodžbama oca. Slikovna riječ “otac” za Boga, danas se puno puta načelno stavlja u pitanje, jer ljudi nemaju iskustva s ocem. Isus u prispodobi ne priča o bilo kakvom ocu. On priča o Bogu, svome ocu. On priča o čeznutljivom čekanju oca na još uvijek nadajući povratak sina. Ljudski govoreći taj nevjerni sin je nakon svojih stranputica i krivih putova na kraju. Svu je baštinu profućkao, mora obavljati niske poslove, čuvati svinje, probijati se i gladovati. Tu ga dotiče milost obraćenja: sjeća se svoje kuće i svoga oca i ide na put. Samoga sebe više ne vidi kao dostojna, da bude sin svoga oca; htio bi puno više biti njegov nadničar. Događa se odlučujući zaokret: usprkos svakoga očekivanja, usprkos sve nedostojnosti sina koji se vratio, otac mu priznaje sinovstvo. Ide mu ususret i pada mu oko vrata. Sin procjenjuje svoju situaciju ispravno, kad moli za prihvaćanje kao nadničar, da može preživjeti. Otac naprotiv oblači ga svečano i znakom prstena vraća mu dostojanstvo sina. Priređuje za njega gozbu i objašnjava starijem bratu: “Trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!” To nije bio normalan odnos oca u Isusovo vrijeme. Još jednom: Isus priča o Bogu, svome ocu. On priča o tome, kako on postupa u ime svoga Oca, kada se brine za grješnike, i njih zove na obraćenje i s njima slavi njihov novi početak u zajedničkom jelu i piću. U prispodobi priča Isus o Bogu, koji se ne može odreći nijednog čovjeka, i nije udaljen od njega i ne upropaštava njegov život. On priča o Božjoj brizi za putove ljudi. On priča o Božjoj radosti nad svakim čovjekom koji se vraća k njemu. On priča o gozbi koja se slavi u nebu, jer je pronađen izgubljeni. On se odvažio, tako ljudski pričati o Bogu.

Vrijedi li to i za nas? Kakav odnos ima ova Isusova prispodoba za naš život? Većina će kazati: “Ne, ja nisam tako grub. Ja doduše ne činim sve ispravno u mome životu, ali ja nisam izgubljeni sin ili izgubljena kćer!” Prije bismo se mogli identificirati sa sinom koji je ostao kod kuće. Taj kaže o samome sebi svome ocu: “Evo, toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed.” Ako je to tako, tada bismo ovoga sina uistinu odmah mogli proglasiti svetim! Jesmo li svi bili takvi kao on! Ili ipak ne?

Isus radikalno postavlja našu shemu suda u pitanje: taj sin koji je ostao kod kuće, doduše nije izvršio zla djela – a ipak u svome srcu nije pomiren sa samim sobom, sa svojim ocem i sa Bogom. On mrmlja o tome, da je njegov otac ponovno prihvatio sina koji se vratio kući. On je u biti zavidan izgubljenom sinu; njemu nedostaje dobrohotnost, blagonaklonost. Nije li to također grijeh? Da, je li moguće, da njegov grijeh bude teži nego mnogi naizvan vidljivi grijesi sad već ponovno nađenoga sina?

Za nas stoga vrijedi: mi trebamo biti oprezni pred uvjerenošću u vlastitu nepogrešivost i umišljenost, pred osudom drugih ljudi. Stavimo pred Boga sve što nam je u srcu: dobro i zlo; on nam daruje ponovno svoju milost i milosrđe, ako se potpuno povjerimo njemu, takvi kakvi jesmo. On nam daje vlastiti sakrament, koji nas pomiruje s Bogom i omogućava nam novi početak: svetu ispovijed, sakrament pomirenja. Ako bismo to ponovno mogli otkriti, tada bismo imali udjela u radosti, koju nitko ne može nadmašiti, jer to je radost nad novim životom kojega nam daruje Bog.

Fra Jozo Župić

***********

Lk 15, 1-3. 11-32

Razmišljanje

Prispodobi o razmetnom sinu kao da uopće ne treba tumačenja. Ta, ona je sama po sebi tumačenje. Uz prispodobu o izgubljenoj i nađenoj ovci (Lk 15,3-7) te o izgubljenoj i nađenoj drahmi (Lk 15,8-10), i ovom prispodobom Isus odgovara na mrmljanje farizeja i pismoznanaca koji mu predbacuju zašto prima grešnike i s njima blaguje. Temeljna je poruka prispodobe jasna: Grešnike ne smijemo ignorirati. Trebamo ih primiti i s njima podijeliti kruh. Pogotovo ako su to grešnici koji se žele vratiti na pravi put.

Ipak, uza svu svoju jednostavnost ova prispodoba nije bez otvorenih pitanja koja ukazuju na kompleksnost povratka očevoj kući.

Pokušat ćemo uočiti neka od tih pitanja.

Mlađi sin

Tipičan je primjer ‘osviještenoga’ mladića. On zna svoja prava i želi svoj život uzeti u svoje ruke. Zato odrješito traži ono što mu pripada i odlazi iz očeve kuće. Međutim, inzistirajući na nekim drugim pravima nesvjesno se odriče svoga prava na oca. Tako bez životnoga vodstva brzo upada u ponižavajuću situaciju u kojoj su mu kao jedino društvo preostale svinje kojima još zavidi jer su sitije od njega. U takvom stanju dolazi do novoga osviještenja:

“’Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: ‘Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.'”

Donio je novu odluku. Vraća se kući. Obratio se! No, jesu li njegovi motivi čisti? Je li njegovo obraćenje iskreno? Jesu li njegovi grijesi isprani suzama, ili se želi vratiti kući samo zato jer zna da će mu ondje biti bolje, a njegove pokajničke riječi „Oče, sagriješih protiv neba i pred tobom…“ samo su fraza kojom se želi umiljeti ocu?

Prispodoba na to pitanje ne odgovara. Ne istražuje dublje motive. Samo evidentira činjenicu da se izgubljeni sin vraća kući i da mu otac ganut trči u susret, grli ga i ljubi.

Stariji sin

Tipičan je primjer dobroga i pokornog, ali ne baš osobito sretnog sina. On je mlađemu bratu zapravo zavidan, a u odnosu prema ocu neispunjen.

Kad se mlađi brat vratio, on ne želi ući u kuću gdje su se već počeli gostiti, svirati i igrati. Kao i pred mlađega sina otac izlazi i preda nj te ga nagovara da uđe u kuću i da se i on s drugima raduje. Međutim, to ne ide lako. Stariji je sin ogorčen što se njegov mlađi brat na kraju još ‘nagrađuje’ za sve što je učinio, a njemu, dobrom i poslušnom, otac nikad nije dao ni jareta da se proveseli sa svojim prijateljima.

No, on zaboravlja da je otac i njemu već dao njegov dio i to onoga istoga dana kada i mlađemu. „I razdijeli im imanje“ (r. 12) kaže pripovjedač. I stariji je sin sa svojim dijelom mogao činiti što je htio. Zašto je ostao s ocem? Samo zato što je stariji? Možda ni tu motivi nisu čisti.

U svakom slučaju, otac mu ništa ne predbacuje. Samo ga poziva da se raduje zajedno s njime i bratom. I time prispodoba završava. Na koncu ne znamo je li stariji sin ušao u kuću ili ne. Priča je nedovršena i ta je nedovršenost očigledno namjerna.

Otac

Posljednju riječ u prispodobi ima otac. No, ovo nije prispodoba o posljednjem sudu, niti je gozba u očevoj kući vječno nebesko veselje. Sve se događa usred životnog vijeka dvojice braće, i ostaje pitanje: što sutra?

Kao što ne znamo hoće li se stariji brat pridružiti slavlju, tako ne znamo ni kako će se sutra, nakon što slavlje prođe, ponašati mlađi. No, jedno znamo. Znamo što trebamo činiti danas. To nas uči otac koji i jednomu i drugomu sinu daje novu priliku. On je dobrohotno izišao u susret i mlađemu i starijemu. On je otac i danas i uvijek i obojici.

***

U svome djelu „Poučavanje neupućenih“ sveti Augustin odgovara na pismo kartaškog đakona Deogracija koji mu se tuži na poteškoće u poučavanju ljudi koji se žele krstiti, a među njima ima i onih čiji motivi nisu potpuno čisti.

Sveti mu Augustin piše:

„Nama nije poznato kada s dušom dolazi onaj koga vidimo već nazočna tijelom. Uza sve to, moramo s njime tako postupati kao da je u njemu ta volja iako je nema….“

Jer: „nema većega poziva na ljubav nego da nekoga presretnemo ljubavlju.“

Tako je postupao Isus kada je primao grešnike i s njima blagovao.

(za citate vidi AUGUSTIN, Poučavanje neupućenih, [preveo: M. Mandac], Makarska 1988., str. 137, 134.)

dr. fra Domagoj Runje

***********

Povratak ocu

Prispodoba o “izgubljenom sinu” spada među najpoznatije i najobljubljenije Isusove prispodobe. U prvom su planu tri osobe: otac i dvojica njegovih sinova. Iako smo je često slušali ona nas uvijek iznova potiče na razmišljanje. Mogli bismo se uživjeti u svakoj od tih triju osoba. U svakoj možemo naći barem dio sebe.

Najprije mlađi sin. On želi pobjeći, traži život na veliko. Uživa u avanturi i želi poći u svijet svakidašnjice. Prispodoba zorno ocrtava kako avantura završava jadno, kukavno, tužno.

Tu je stariji brat. Ostao je kod kuće. Čovjek dužnosti, koji iz dana u dan obavlja svoju službu, i vjerno izvršava svoj posao. Možemo samo predstaviti kako je bijesan na mlađega brata.

Da, tu je i otac. On je centralna figura u ovoj drami. Zašto nije bio strog sa svojim mlađim sinom? I zašto je on tako popustljiv s njime, kad se ovaj vratio kući gladan, blatan, uprljan, nakon što je svu baštinu potrošio? Zašto ga on ponovno prima kao baštinika? Prima ga potpuno kao sina a ne samo kao slugu. I sada još, stariji mora svoju baštinu dijeliti s mlađim!

O čemu se radi u toj drami? Što Isus želi time kazati? Što on kaže meni? U toj prispodobi prije svega vidimo poruku: ako sebe vidiš kao mlađeg sina, da si zalutao, ako je tvoj život išao ukrivo, možeš “ući u sebe” i sjetiti se: ja imam oca! Mogu se vratiti kući! Ima jedna kuća, iako sam od nje pobjegao!

Sretan je tko zna, imam oca! Sretan je tko se sjeća: ja sam ipak imao dom! Kako je tragično, ako ljudi nemaju to znanje. Isus nas podsjeća na to: dragi otac čeka na tebe. Ti se možeš vratiti kući. On ti neće zatvoriti vrata, ako se vratiš kući. Naprotiv: Bog, tvoj otac čezne za tobom!

Žalosno je, tko se kao stariji brat ne raduje povratku izgubljenog brata. On se ne može radovati, jer prije nije suosjećao sa vlastitim bratom. On je vidio samo njegove pogreške i bio je pun prezira prema njemu. Drukčiji je otac: Njega je boljela stranputica njegovog mlađeg sina. Isus želi da mi suosjećamo s izgubljenima. Samo tada postoji velika radost nad “tvojim bratom”, koji se ponovno našao.

Fra Jozo Župić