41. Mučeništvo, sveti Franjo i mi

Što je to mučenik? Mučenik se obično definira kao netko tko umire za neki vjerski princip, a u kršćanskom smislu, za Krista. Po toj definiciji, prvi franjevački mučenici bili su petorica fratara koje su muslimani okrutno ubili u Maroku 1220. godine. To su bili sv. Berard, Petar, Otto, Akurzije i Adjutus. Franjo ih je poslao da naviještaju evanđelje u Africi. Zato, prema toj definiciji, sâm Franjo nije bio mučenik.

Moramo shvatiti da je “mučenik” u gornjem smislu veoma uska definicija riječi. Riječ “mučenik” potječe od grčke riječi “svjedok”. Ona doista nema nikakve veze s krvavim načinom umiranja. Za kršćanina, umiranje za Krista doista je krajnje svjedočanstvo Njemu, ali to nije jedini oblik svjedočenja. Kada je Petar javno izjavio: “Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga” (Mt 16, 16), već je bio mučenik, premda je konačno pretrpio i mučeničku smrt u užem smislu riječi. Mučenik kao svjedok nije neka anonimna skupina ili odbor. To je osoba koja preuzima odgovornost za svoje svjedočanstvo. To je učinio Petar. Naravno, moguće je i ne uspjeti svjedočiti, kao što se dogodilo Petru kada je zanijekao Gospodina tri puta: “Ne znam toga čovjeka”. Gospodin je Petru dao “drugu priliku” da svjedoči kada ga je upitao nakon svog uskrsnuća pored Tiberijadskog jezera: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” (Iv 21, 15). Tri je puta upitao Petra i tri puta je Petar potvrdno odgovorio. Zatim je Gospodin zamolio Petra tri puta: “Pasi ovce moje.”

Isus je zapravo pitao Petra hoće li svjedočiti drugima o Njemu. Budući da se Petar tri puta odrekao Krista, sada mu je pružena prilika da potvrdi kako će svjedočiti za Gospodina. Od tada nadalje, Petar je postao mučenikom (svjedokom) za Krista a ne samo svojom smrću. Petar je preuzeo osobnu odgovornost za svjedočenje o Kristu.

U punom smislu riječi, Franjo je bio mučenik za Krista, posebice nakon svog obraćenja. Njegovo mučeništvo je s godinama raslo i mnoge je povukao za sobom. Međutim, kako je Franjo živio kao mučenik? Lako je izabrati neke određene primjere kada je Franjo svjedočio za Krista i tako djelovao kao mučenik. Kada je Franjo stajao gol pred svojim ocem, biskupom i mnogim mještanima Assis-a, zasigurno je svjedočio za Gospodina. Drugi dramatični primjer desio se kada je Franjo stajao pred sultanom u Egiptu i propovijedao evanđelje. Potkraj svog života, stigme su zasigurno pokazale Franjinu spremnost da svjedoči o Muci Gospodinovoj. Ali Franjo nije svjedočio samo ovim dramatičnim načinima. Činio je to i svojim stilom oblačenja, siromaštvom, pokorama, i svojim cjelokupnim načinom života; sve je to bilo veoma protivno kulturi onog vremena. Po svemu tome svjedočio je za Krista.

Franjo i drugi sveci bili su sigurno mučenici ili svjedoci za Krista, ali i svi mi smo pozvani činiti isto. Vjerojatno nitko među nama neće biti pozvan svjedočiti tako dramatično poput sv. Franje. Ipak, možemo svjedočiti Kristu svojim pokajničkim stilom življenja, načinom oblačenja, življenjem u miru sa svima. Naše društvo na žalost pati od neuspjeha kršćana da svjedoče o Kristu. Zar ne kažemo s Petrom: “Ne znam toga čovjeka” kada se prema nedjelji odnosimo kao i prema svakom drugom danu da bismo slijedili svoj vlastiti plan življenja? Ne odričemo li Ga se kada se naša seksualna etika, naše donacije za karitas, naše glasovanje, način korištenja našeg novca, i naš opći stil života ne razlikuju od onih u drugih ljudi? Mučeništvo je dakako koštalo sv. Petra, sv. Franju a košta i nas. Jesmo li spremni platiti tu cijenu?