44. Božić: Vidjeti skrivenoga Boga

Što je zapravo učinio sv. Franjo 1223. godine za mještane Grecci-a i za nas? Franjo je zasigunro vidio Boga u prirodi kako nam to zorno prikazuje Pjesma Bratu Suncu. Međutim, moguće je vidjeti Boga u prirodi i bez očiju vjere. Franjo nam je u Greccio-u donio nešto što samo oči vjere mogu nazrijeti – skrivenog Boga. Mojsije je morao ostaviti svoje poznato okruženje i uspeti se na goru Sinaj da u oblaku pronađe Boga. Ilija je morao otići na goru Horeb da nađe Boga; ne u oluji, ni u potresu, ni u požaru nego u šapatu lahora. (1Kr 19, 9-18). Pastirima u Betlehemu rečeno je: “I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama” (Lk 2, 12). I mudraci s Istoka došli su izdaleka da nađu novorođenog kralja židovskog (Mt 2, 1-2). Slično tome, Franjo je poveo mještane Greccio-a iz svojih domova uz planinu da susretnu skrivenog Boga. Znao je da se Bog ne susreće u groznim i spektakularnim očitovanjima koja bi nas prisilila na klanjanje. Ne, nalazimo Ga u bespomoćnom i ovisnom djetetu. Nalazimo ga u čovjeku potpuno u vlasti grješnika, koji se u cijelosti oslanjao na svog nebeskog Oca. Da, za Uskrs slavimo njegovo uskrsnuće, ali i to su vidjeli samo oni koje je Otac odabrao da tome posvjedoče.

Došašće, poput korizme jest vrijeme pokajanja, vrijeme obraćenja. To je vrijeme kada se lišavamo svoje udobnosti i okrećemo se skrivenom Bogu. Na Božić se nažalost često gleda kao na neki događaj kojega se treba sjećati iz udobne daleke prošlosti. Kratica A. D. znači “anno Domini” ili “godine Gospodnje”. To znači da je Krist s nama. Došašće nas podsjeća da u onoj mjeri u kojoj živimo zaokupljeni sami sobom i dostatni sebi, još smo uvijek “prije Krista” a ne u “godini Gospodnjoj”. Dok svjetovni svijet slavi vrijeme prije Božića kupovinama i zabavama, čini se da malo znaju o došašću kao o vremenu pokajanja i obraćenja. Čak i osobe koje omalovažavaju komercijalizaciju Božića često govore o Božiću nekim toplim, veoma neodređenim pojmovima mira i dobre volje. Ne uspijevaju nazrijeti izvor tog mira, odnosno skrivenog Boga.

Sv. Franjo nam je pokazao da je Božić vrijeme kada se valja uputiti i susresti skrivenog Boga koji nam dolazi kao djetešce, slabo i ovisno o Ocu. Nekoliko mjeseci kasnije, sv. Franjo je i sam otišao na brdo La Verna da susretne skrivenog Boga i dobije stigmate. Mir Božića potječe od Boga koji je došao k nama, na skriven način, u obliku bespomoćnog djeteta.

Moramo se upitati, uz koga ćemo se svrstati? Jesmo li s Herodom i Jeruzalemom, s onima koje je zanimala samo udobnost u ovom životu pa nisu mogli prepoznati Njega čak ni onda kada su im ga pokazali mudraci i Sveto pismo? Ili smo možda uz Mariju, Josipa, pastire, Franju? Oni su naime, skrivenog Boga vidjeli očima vjere.