BRŠTANOVO

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Šibenska biskupija

Župni ured
Brštanovo
21202 Lećevica

Župnik: fra Miroslav Ančić (poslužuje iz Samostana o. Ante Antića u Splitu)


Župa Brštanovo, na južnim padinama Moseća, pripada Gradu Klisu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osnovana je oko g. 1720., kad su ramski franjevci doveli nove stanovnike u taj kraj. Stoga je donedavna pripadala sinjskom samostanu, a danas splitskom. U XVIII. st. bila je u Trogirskoj biskupiji a od  g. 1830. u Šibenskoj.

Župa obuhvaća sela: Brštanovo, Nisko i Dugobabe.

Župne matice iz g. 173l. izgorjele su skupa sa župnom kućom.

Župna crkva Uznesenja Marijina podignuta je g. 1872. na mjestu stare crkve koja je do polovice XVIII. st. bila posvećena sv. Juri. To je jednostavna građevina s apsidom. U vrijeme Drugoga svjetskog rata bila je oštećena ali je nakon njega popravljena. Na pročelju je g. 1959. podignut zvonik s dva zvona, po nacrtu arhitekta Ante Baraća. U novije vrijeme zvonik je obložen kamenom a kupola je obložena bakrenim limom.

Na glavnom oltaru od šarena mramora je noviji Marijin kip. Uz trijumfalni luk je mramorni oltarić sv. Jure i sv. Križa. U lađi je oltar sv. Roka, rad blizak Bilinićevoj radionici. Crkva je potkraj XX. stoljeća temeljito popravljena. Klimatizirana je i osvijetljena izvana sa šest reflektora.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Ivana  Krstitelja  u Niskom nekoć je bila starokršćanska bazilika. Ona je istražena i nalazi su pohranjeni u samostanskoj zbirci u Sinju. U XVIII. st. dizala se mala crkva od koje su ostali temelji u groblju i stećak s ukrasom a koji je služio kao oltar. Iz te crkve je srebrno procesionalno raspelo (XVIII. st.) i bakreno “mrtvačko” raspelo, jednako iz XVIII. stoljeća.

Nova crkva, jednostavna s apsidom, izgrađena je g. 1912. Obnovljena je g. 1935. i 1962., a g. 2000. temeljito: stavljena je betonska deka, izmijenjen krov i uređena unutrašnjost crkve. Na pročelju je zvonik na preslicu s tri zvona. Unutrašnjost crkve je ukrasio g. 1935. Julije Švabe. Na trijumfalnom luku je naslikao sv. Ćirila i Metoda a na drvenom stropu, kojega danas nema, sv. Ivana Krstitelja i 4 evanđelista. Isti majstor je izradio veliki oltar od gipsa. U lađi je oltar Gospe od Karmela. Crkva je klimatizirana i osvijetljena s četiri reflektora.

Oko crkve je groblje.

Crkva bl. Ivana Trogirskog u Dugobabama posvećena je 1912. godine.  Obnavljana je 1960. i 1976./77. i konačno 2000. godine. Glavni oltar izradio je g. 1959. Ante Frank. Na oltaru je slika Gospe i bl. Ivana Trogirskog, domaći rad XVIII. stoljeća. Crkva je klimatizirana.

Oko crkve je groblje uz koje je  obnovljena kamena ograda. U groblju je stara crkvica i  brončani spomenik žrtvama rata, postavljen 2000. godine.

U župi su kapelice: sv. Ante u Brštanovu kod župne crkve, sv. Josipa na Pometenom brdu, Gospina u Dugobabama kod Sanadera.

Župna kuća je postojala već u XVIII. st. i uz nju se spominje kapelica od koje danas postoje ostaci. God. 1896. podignuta je nova kuća koja je nakon Drugoga svjetskog rata oduzeta i korištena u razne svrhe ali je vraćena i popravljena. Uz nju je kapela sv. Jeronima, nadozidana g. 1924. a popravljena g. 1978. te služi i za vjeronaučnu dvoranu.

Na području župe nalazi se  jedna područna škola (Brštanovo).

Župa povremeno izdaje glasilo Tri zvonika.

Iz župe su 2 svećenika i 5 redovnica.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 250 obitelji, c. 600 vjernika (g. 1939.: 1373 + 15 vjernika, g. 1965.: 255 obitelji, 1600 vjernika, g. 1979.: 200 obitelji, 937 vjernika).