CRIVAC

Župa sv. Franje Asiškog
Šibenska biskupija

Župni ured
Novo Selo 16
21229 Crivac
tel.: 021/810 077

Župnik: fra Damir Ćiro Čikara


Župa Crivac je u općini Muću Splitsko-dalmatinske županije, smještena na južnim padinama Crivac brda. Župa je osnovana g. 1982. odlukom biskupskog ordinarijata u Šibeniku (Br. 1020/82.). U dogovoru s upravom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu župa je sastavljena od nekadašnje župe Zlopolje, prvotno Ogorje, tj. od sela: Crivac, Ramljane i Postinje Donje. U sklopu župne kuće izgrađena je u vrijeme osnivanja župna kapela sv. Franje Asiškga. Crivac se spominje, koliko je poznato, prvi put 1470. i potom u defteru Kliškog sandžaka iz g. 1604. pod nazivom Crivče sa svega 13 obitelji. U prvom mletačkom katastru iz g. 1711. stanovništvo se navodi pod nazivom sela Pribude.

Ramljane se spominju još ranije od Crivaca u defteru  Bosanskog sandžaka iz g. 1528. kao naselje u džematu kneza Dragoja Grubišića a brojilo je 17 obitelji. Nakon oslobađanja od Turaka selo je imalo 204 vjernika. Potkraj prve austrijske vladavine g. 1806. Postinjani i Ramljanci zatražili su da bi se odijelili od Ogorja i osnovali vlastitu župu. Sinjski gvardijan Josip Glunčević uspio je izbjeći razdiobu. Poslije pobune protiv francuske vlasti u Ogorju 1806. god., selo je postalo središte okruga ili općine (arrondissement). Nakon diobe župe Ogorje g. 1882. pripalo je župi Zlopolje. Nakon Drugoga svjetskog rata, kada je župna kuća župe Zlopolje u Raduniću s imanjem bila dodijeljena Popljoprivrednoj zadruzi, župnici Ogorja i Zlopolja nastanili su se g. 1949. u privatnoj kući u Ramljanima.  Ramljane su g. 1958. postale izložena kapelanija i od tada ju je do osnivanja nove župe g. 1982. posluživao župnik Ogorja.  

Crkva sv. Marka evanđeliste u Crivacu izgrađena je 1893. god. kako je istaknuto na natpisu nad crkvenim vratima: Na slavu Božju, Blažene Djevice Marije i svetog Marka sagradiše Crivačani pomoću i upravom Ivana Danila god. 1893.  Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu s dva zvona. God. 1964. i 1988. izmijenjen je krov koji zahtijeva već novu obnovu.

Glavni oltar je od mramora i završen je 1916. godine. Na njemu je kip sv. Marka (tirolski rad). Dva pokrajnja oltarića na kojima su bili kipovi Gospe Ružarice i sv. Ante uklonjeni su pri obnovi 1964. i kipovi stavljeni u niše na stalke uz pobočne zidove lađe.. Crkva ima dva drvena i jedno srebrno procesionalno raspelo.

Oko crkve je groblje.

Stara crkva sv. Marka evanđeliste bila je nešto istočnije od današnje. Bila je izgrađena poslije oslobođenja od Turaka, ali bez zvonika, te je 1721. god. već bila trošna. Proširena je 1757. god. i podignut je zvonik ali je i tada bila građena loše. 

Uz cestu je izgrađena  kapelica sv. Ante.

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Ramljanima vjerojatno je izgrađena odmah poslije oslobođenja od Turaka. Biskup Cupilli g. 1708. spominje kako je izgrađena crkva u Vrbi, što se možda odnosi na Ramljane. Crkva je međutim bila malena, kako je to naglašeno g. 1757., pa su vjernici molili biskupa da je mogu proširiti što im je on i dopustio. U vrijeme sljedećeg kanonskog biskupskog pohoda g. 1760. već je bila proširena. Crkva je bila usred stećaka a uza zid je imala osam sjedala za ispovjednike za blagdan sv. Ivana. Na pročelju je g. 1788. podignut zvonik s dva zvona, kako piše na natpisu što ga drži lik u rukama. Iznad njega je kamena 5-latična rozeta. Piramida zvonika je popravljena g. 1976. Glavni oltar je kameni a podignut je g. 1954. Na njemu je stari kip sv. Ivana. U lađi je mramorna niša s likom Gospe od Karmela a s druge strane kamena niša s likom sv. Jakova apostola. Na zidu je goblen Uskrsli Krist s Magdalenom, darovan g. 1978. U crkvi su dva drvena stara raspela i procesionalno srebreno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća. Crkva je obnovljena 1976. godine.

Oko crkve je groblje. U kutu groblja ispred crkve je vjeronaučna dvorana i s druge strane mrtvačnica.

Crkva Gospe snježne u Postinju Donjem izgrađena je od drva nakon oslobođenja od Turaka, ali je ubrzo propala pa je g. 1739. podignuta  kamena. Budući da je i ta bila  nevješto građena, izgrađena je nova, dvadesetak koraka prema brdu. Kako crkva nije imala zvonika, rog je služio za pozivanje vjernika na službu Božju. God. 1770. podignut je na vrhu pročelja zvonik na preslicu. Današnji oblik crkva je dobila je g. 1885.  Na pročelju  je 4-latična rozeta. Uz vrata su dva prozorčića. Glavni oltar je u apsidi i na njemu je Gospin kip (tirolski rad). U lađi je mali mramorni oltar sa slikom Gospe od Zdravlja na platnu te mali oltarić Srca Isusova. U crkvi ima staro drveno raspelo i procesionalno srebrno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća.

Oko crkve je groblje.

Iz župe su 2 svećenika redovnika i 1 redovnica.

Župa pripada Drniškom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 250 obitelji, 600 vjernika (g. 1928.: 291 obitelj, 2973 vjernika, g. 1991.: 842 vjernika).