ČISTA VELIKA

Župa sv. Ane
Šibenska biskupija

Župni ured
Ulica I/27, Čista Velika
22214 Stankovci
tel: 022/ 489-080

Župnik: fra Marko Đerek


Današnja župa Čista Velika pripada  Gradu Vodicama u Šibensko-kninskoj županiji. U prošlosti je sa zaselkom Gaćalezi pripadala  župi Velim do g. 1747., kad je osnovana župa Dragišić – Čista, ali je župnik nastavio stanovati kod crkve sv. Ane u Čisti. God. 1880. Čista je pripojena Stankovcima s ostalim selima župe Dragišić – Čista. Kako ju je posluživao župnik Piramatovaca, Čista je pridodana Piramatovcima, iako su seljaci izgradili novi župni stan želeći samostalnog župnika. Tek g. 1969. osnovana je župa Čista Velika kojoj su pripali zaseoci: Čista Mala, Gaćeleze, Grabovac, Morpolača i Dragišići.

Župne matice sačuvane su od g. 1797 (HAZ, R. k. 161-165, V. k. 166.167, M. k. 168). Župne matice Čiste-Dragišića iz g. 1624-28. su na Visovcu a pisao ih je don Jakov OrliĆ (Arhiv franjevačkog samostana na Visovcu, knj. 125).

Župna crkva sv. Ane u Čisti Velikoj izgrađena je g. 1968. na temeljima stare, prema nacrtima arh. Ante Barača. Uz crkvu s lijeve strane podignut je betonski zvonik s dva zvona i na nj postaveljen sat. God. 1987.  na betonski krov crkve stavljen je crijep. Crkva je jednostavna pačetvorina sa slikom sv. Ane u apsidi. U crkvi ima procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća. U Domovinskom ratu 1992. god. crkva je do temelja uništena. Zvona, slika sv. Ane i srebreni procesionalni križ su nestali. Župske matice su sačuvane, a datiraju od 1950. god. pa na ovamo. Od 2001. do 2003. godine sagrađena je nova crkva sv. Ane na drugom mjestu, u neposrednoj blizini stare župne kuće. Sagrađen je i zvonik  s četiri zvona odvojen od crkve. Radovi oko uređenja su još u tijeku.

Crkva sv. Ante u Gećelezima bila je po svoj prilici podignuta u XV. stoljeću. Više puta je popravljana i obnavljana. Budući da je bila premalena, odlučeno je da se podigne crkva većih dimenzija. Staru crkvu nisu odmah srušili, već su je (1973.-1974.) ogradili betonskim zidovima nove građevine. koja je završena tek g. 1981. Povrh vanjskih zidova stavljena je betonska deka, zatim krovna konstrukcija i tada je crkva pokrivena crijepom. U isto vrijeme na zapadnom lijevom uglu pročelja crkve podignut je zvonik s dva zvona. Crkva je u Domovinskom ratu oštećena, a zvonik srušen. Danas je osposobljena za liturgiju. Podignut je novi zvonik odvojen od crkve. Zvona i umjetnine su sačuvani.

Crkva sv. Petra u Morpolači je ranoromantička građevina iz XII. st. s polukružnom apsidom, presvođena, i sa zvonikom na zapadnom pročelju. Crkva je g. 1988. restaurirana. U ratu je oštećena i još i danas nosi ožiljke rafala i četničkih grafita po zidovima. Još nije obnovljena, premda je od g. 1962. pod državnom zaštitom (br. 35/7).

Crkvica sv. Ivana Apostola u Grabovcima sa zvonikom na preslicu podignuta je 1998. god. financijskom pomoći grada Vodica.

Ispred crkve je  mjesno groblje.

Crkva sv. Jure u Grabovcima-Dragišiću je grobljanska. Crkva je presvođena a zidovi razgrađeni lukovima. Na pročelju je mali otvor iznad vrata i zvonik na preslicu. Glavni oltar je barokni od drveta, izrezbaren. Danas je dignut i obnavlja se. Stara slika sv. Jure na platnu izvađena je iz okvira i odnesena.

Župna kuća u Čistoj Velikoj je popravljena u novije vrijeme i  izgrađena je uz nju vjeronaučna dvorana. Za vrijeme Domovinskog rata kuća je srušena. Provincija je sagradila novu kuću od 2002. do 2004. godine.

U zaseoku Čista Mala je pravoslavna crkva.

Iz župe su dvije redovnice.

God. 2001. izgrađena je nova osnovna  školu jer su staru u Domovinskom ratu srušili srpski pobunjenici.

Župa pripada Skradinskom dekanatu Šibenske biskupije.

U župi: 200 obitelji, 800 vjernika, (g. 1978: 160 obitelji, 640 vjernika).

Literatura: FRA STANKO BAČIĆ, Visovački franjevci u skradinskoj biskupiji, Šibenik, 1991., 183-202.