Fra Mate Zoričić

Četvrti svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja bavi se likom i djelom fra Mate Zoričića. Knjigu su napisali doc. dr. dr. sc. fra Ivan Macut i mr. sc. fra Jakov Udovičić. Knjigu su recenzirali doc. dr. sc. Šimun Bilokapić te doc. dr. sc. Marijo Volarević. Knjiga sadrži 132 stranice.

Iz predgovora urednika Biblioteke: Četvrti svezak naše Biblioteke posvećujemo fra Mati Zoričiću, znanstveniku i moralnom teologu koji je živio i djelovao u 18. stoljeću. Općenito govoreći, Zoričić je kod nas donekle poznat u dva područja svoga djelovanja, a to su aritmetika i moralna teologija. U zadnje vrijeme sve se više istražuju njegova objavljena, ali i rukopisna djela. Otežavajuća je okolnost što su, osim teološkog djela Bogoljubni nauk i kratkog rukopisa pod naslovom Različita zabiliženja svru dila čovičiji, većina rukopisa sačuvana u dosta lošem stanju. Prvi dio knjige posvećen je Zoričićevu životu i djelu. U drugom dijelu knjige donosimo prijepis dva Zoričićeva rukopisna djela. Prvo je kratki rukopis s naslovom Različita zabiliženja svru dila čovičiji, a drugo je jedan dio iz njegovog opsežnog djela iz moralne teologije pod naslovom Bogoljubni nauk, tj. šesti dio koji je naslovljen Svrha zapovijedi sv. Majke Crkve.

Sadržaj

Predgovor

I. Mate Zoričić (1721. – 1783.)

1. Život i djela

2. Stvaralaštvo

2.1. Tiskana djela

2.1.1. Osmina dillovanja duhovnoga

2.1.2. Aritmetika u slavni jezik ilirički

2.1.3. Zarczalo razliçiti dogagiai oliti prilika

2.1.4. Uprava mnogo korisna ispovidnika

2.2. Djela u rukopisu

2.2.1. Ogledallo prisvitloga, i ponosnoga vojevagna vlastelina Jure Castriochianina, rečenoga Scanderbegga

2.2.2. Ogledalo svoji velikih mesctara od Jeruzalema

2.2.3. U imme Boga počima aritmetika, to jest nauk od broja

2.2.4. Boggoglubni nahuk (Bogoljubni nauk)

2.2.4.1. Osnovni tehnički podaci o rukopisu

2.2.4.2. Jezik i grafija

2.2.4.3. Teološko-moralna terminologija

2.2.4.4. Izvori u rukopisu

2.2.4.5. Pisci i njihova djela

2.2.4.6. Kratki osvrt na rukopis

2.2.4.7. Sadržaj rukopisa

Nekoliko zaključnih misli o ovom rukopisnom djelu

2.2.5. Različita zabilixegna svarhu dilà Çoviçij

2.3. Prepisivač/zapisivač nekoliko filozofskih djela

Zaključak

3. Zoričićeva bibliografija i bibliografija o njemu

3.1. Tiskana djela

3.2. Djela u rukopisu

3.3. Arhivska građa o Zoričiću

3.4. Bibliografija o Zoričiću

II. Prijepis nekih Zoričićevih rukopisa

Predgovor

Ràzliçita zabilixègna ∫varhu dìlà Çoviçij

Boggogliubni nahuk

Kazalo imena

Ivan Macut

Jakov Udovičić