Frankfurt: Zbornik o digitalnom dobu i pastoralu mladih

U izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u Biblioteci „Diaspora croatica“ objavljen je 21. po redu zbornik pod nazivom „Digitalno doba i pastoral mladih“. U zborniku su predavanja s godišnjega pastoralnog skupa hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz zapadne Europe, koji je održan od 7. do 10. listopada 2019., u Kući za daljnja usavršavanja Nadbiskupije Bamberg u mjestu Vierzehnheiligenu.

Doc. dr. sc. Stanislav Šota s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu prvo je predavanje naslovio „Mladi i poimanje o mladima prema pobudnici ´Christus vivit – Krist živi´“, koju je papa Franjo 2019. uputio mladima. Autor ističe kako mladi i mladost nisu nešto što se može analizirati na apstraktan način. „Mladost kao takva ne postoji, postoje samo mladi s konkretnim životima i iskustvima, mladi koji su u suvremenom svijetu izloženi stalnim i brzim promjenama koje utječu na njihovo (ne)snalaženje. Suvremeni pastoral mladih treba uvijek imati u vidu konkretnu situaciju u kojoj se mladi nalaze, uključujući i njihove probleme, upozorio je dr. Šota. Prof. dr. sc. Danijel Labaš s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u svom predavanju govori o medijskoj pismenosti kao preduvjetu za pastoralni rad s medijima. Medijska pismenost, kao rezultat medijskog obrazovanja, prema različitim autorima, podrazumijeva „pristup, analizu, vrednovanje i stvaranje sadržaja“ u različitim medijima, posebno na internetu na kojemu je svaki dan prisutno oko milijun novih korisnika. Čak 45% svjetske populacije, dakle 3 i pol milijarde ljudi, u doba pripreme predavanja i članka koristilo je društvene mreže, istaknuo je dr. Labaš. Koristeći se porukom pape Franje sudionicima konferencije „Dječje dostojanstvo u digitalnom svijetu“, koja je održana u Vatikanu 2017. godine, podsjetio je da internetski sadržaji mogu pozitivno i negativno utjecati na djecu i mlade, ali i na odrasle. U izlaganju o izloženosti djece i mladih medijima izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu predstavlja novije rezultate istraživanja o odnosu djece i mladih prema medijima i komunikacijskim kanalima. Pojasnio je promjene u izloženosti medijskom sadržaju u kontekstu posljednjih pedeset godina.

„Mladi u digitalnom svijetu prema pobudnici ´Christus vivit´“ drugo je predavanje doc. dr. sc. Stanislava Šote. „Evangelizacija je mladih za Crkvu najveći izazov. Za veliki broj evangelizatora nemoć evangelizacije mladih najsnažnije otežavaju suvremena so sticirana tehnologija i mediji. Mediji imaju posebnu moć u stvaranju virtualne stvarnosti. Ulaskom u svijet virtualnoga, mlad čovjek često gubi realnu sliku svijeta, gubi moć razlučivanja i razlikovanja istine od laži. Današnjem čovjeku nerijetko forma postaje važnija od sadržaja. Mediji su nerijetko u službi osobnog profita manipulatora. Mladi su njihove prve žrtve jer ne posjeduju izgrađenu životnu ljestvicu vrednota.” Prof. dr. sc. Danijel Labaš u svom predavanju „Pedagoški i pastoralni pristup medijskom odgoju“ predstavlja četiri različita pedagoška pristupa tom odgoju, te ističe da je od svih ponajbolji kritički pristup. Važnost crkvenoga nauka na području odgoja za medije izričito naglašavaju i vatikanski pastoralni naputak „Communio et progressio“, kao i dokument Hrvatske biskupske konferencije „Crkva i mediji“, te direktorij o medijima „Mediji i divni Božji darovi u službi evanđelja“ Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U zadnjem prilogu u zborniku o rizičnom ponašanju mladih u digitalnom svijetu i izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj ističe kako posljednjih nekoliko godina ta tema postaje jedna od ključnih tema u raspravama o izloženosti djece i mladih medijima i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Rizično ponašanje danas se ponajprije prepoznaje u elektroničkom nasilju u kojem su mladi nerijetko žrtve, ali i sve češće počinitelji.

„Danas se osjeća potreba za medijskom pismenošću kako bi mogli bolje razumjeti promjene koje se događaju, nove načine komuniciranja i posljedice koje imaju osobito na antropološkom planu. Taj je zahtjev osobito aktualan ako se ima u vidu pastoral mladih budući da su oni ´uronjeni´ u svijet medija. Tekstovi u ovom zborniku osvjetljavaju pojedine važne aspekte pastoralnoga djelovanja koji je osjetljiv na medijske izazove mlađih naraštaja, istaknuo je u recenziji prof. dr. sc. Jerko Valković.

Izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević u svojoj je pak recenziji istaknuo kako u ovom zborniku autori nude osnovni odgojno-obrazovni i pastoralni uvid koji se odnosi na mlade i djecu u digitalnom dobu, u dobi kada mladi i djeca redovito koriste internet i društvene platforme. „Za ispravno, kritičko i odgovorno korištenje digitalnih medija te kontrolu i/ili smanjenje rizičnih posljedica prekomjernog korištenja tih medija kod mladih, a i djece, prijeko je potrebna medijska pismenost koja treba postati integralni dio svih odgojno-obrazovnih i pastoralnih sustava. Stoga preporučam ovaj znanstveno-stručni zbornik radova kako bi bio dostupan znanstvenoj, stručnoj i općoj javnosti, a posebice roditeljima, odgojiteljima i vjeročiteljima koji se koordinirano i sustavno bave odgojem i obrazovanjem te crkvenim pastoralom djece i mladih u digitalnom dobu.“

„Vjerujemo da će predavanja objavljena u ovom zborniku zasigurno pomoći u ovo naše moderno digitalno doba”, istaknuo je u predgovoru zbornika delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina.

Zbornik:

„Digitalno doba i pastoral mladih“, zbornik, (vlč. Ivica Komadina, Hrsg.; dr. sc. Adolf Polegubić, uredio), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 28, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2020., 167 str.

 

Adolf Polegubić