GALA – GLJEV

Žuap Svih Svetih
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Gala
21241 Obrovac Sinjski
Tel/fax. 021/839 999

Župnik: fra Luka Delić


Župa Gala, smještena na sjeveroistočnom dijelu Sinjskoga polja, podijeljena je na dvije općine: Galu, pri polju, koja pripada općini Otok i Gljev, na brdu,  koji pripada Gradu Sinju Splitsko-dalmatinske županije.

Područje današnje župe bilo je naseljeno u srednjem vijeku, što potvrđuje nekropola stećaka nedaleko od groblja na Gljevu. Nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699. god. područje s lijeve strane Cetine u Sinjskom polju i dalje je ostalo pod turskom vlašću, a granica je išla rijekom cetinom. Najveći dio današnjeg stanovništva naselio se is Bosne nakon Malog rata (1714.-1718.). Nakon oslobođenja od Turaka u Malom ratu 1715. god. Gala s Gljevom, te Otok, Udovičić i Ruda sačinjavli su jednu župu, koju su vodili franjevci iz sinjskog samostana.  Župa Gala-Gljev osamostalila se 1830. godine.

Stare župne matice sačuvale su se od g. 1830. do 1853. u HAZu (R. k. 280) a od g. 1932. do 1876. u HASu (MK – 198-199).

Župna crkva Svih Svetih nalazi se na malom brežuljku iznad izvora Krenice. Crkva je mala s apsidom, sagrađena  u današnjem obliku 1830. god. na mjestu starije i manje crkve, podignute između 1720. i 1730. godine. Na pročelju, uz vrata su dva prozorčića a po sredini je okrugli prozor. Na vrhu je zvonik na preslicu s dva zvona. U apsidi je bačvasti svod. Veliki oltar je od šarenog mramora sa slikom Svih Svetih koju je naslikao g. 1893. F. Ludwig. Sa strana oltara su kipovi sv. Franje i sv. Ante. U lađi je Gospin kip s Djetetom Isusom, koji se časti kao Gospa od Zdravlja. Crkva je  1975. god. djelomično obnovljena, a 1997. god. detaljno. Postavljen je Križni put ak. slikarice Nives Jukić. God. 2004. restaurirana je oltarna slika Svih Svetih. Iste god.  u potkrovlju crkve nađen razbijeni stari križ (XVIII. st.) te restauriran i stavljen iznad oltara u crkvi.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Jeronima je u Gljevu, podignuta1907. god. na mjestu stare crkvice iz prve polovice XVIII. stoljeća. To je jednostavna jednobrodna crkva s pravokutnom apsidom i novom preslicom za tri zvona na pročelju. Po sredini pročelja je kamena rozeta a sa strane vrata po jedan uski prozor s polukružnim završetkom. Oltar je od domaćeg kamena, tzv. muljike. Na njemu je kip sv. Jeronima, naslovnika crkve. Uz trijumfalni luk nalazi se  kip sv. Petra, apostola. U crkvi se nalazi staro raspelo. Unutrašnjost crkve je nanovo uređena: uvedena struja, elektrificirana zvona, postavljen razglas, nove klupe, Križni put iz kapele časnih sestara s Lovreta (Split).

Kod crkve je za župnikovanja fra Mile Marovića (1979.-1986.) podignuta prizemna betonska zgrada za vjeronaučnu dvoranu.

Oko crkve je groblje s novim ogradnim zidom (1975.), u kojem se vide ostaci ranijih, vjerojatno kasnosrednjovjekovnih, grobova. Izvan groblja, dvadesetak metara ispred ulaza u groblje prema zapadu, nalazi se manja prapovijesna gomila kasnosrednjovjekovnih stećaka.

Arheološki lokalitet i crkva stavljeni su pod preventivnu zaštitu Ministarstva kulture.

U oba sela (Gala i Gljev) napravljene su g. 2004./05. nove mrtvačnice.

U zaseoku Maleši izgrađena je kapelica sv. Ante Padovanskog.

U Gali ima usputna kapelica  Gospe Sinjske.

Stara župna kuća je napuštena te je ispod nje g. 1965. izgrađena nova po nacrtu arh. Ante Baraća. U njoj je kapela Gospe Fatimske koja služi za vjeronaučnu dvoranu. Kuća i okoliš su nanovo uređeni.

U ŽUPI: 324 obitelji, c. 1300 vjernika (g. 1939.: 1966 + 200 vjernika, g. 1965: 280 obitelji, 1800 vjernika; g. 1978: 341 obitelj, 1478 vjernika). Iz župe je 10 svećenika od čega 9 redovnika, 24 časne sestre i 1 novak.

Na području župe djeluju dvije područne škole, u Gali i na Gljevu.

Župa pripada Cetinskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.