Gospi od Anđela u Karinu

Blaženko Juračić, Gospi od Anđela u Karinu, Ravnokotarski cvit, Split, 2023.


Iz Urednikove riječi

“… U tom kontekstu pripremili smo i ovu zbirku marijanske duhovne glazbe, posvećenu Svetoj Mariji – Gospi od Anđela u Karinu. Knjigu smo stoga i naslovili „Gospi od Anđela u Karinu”. Tekst pjesme „Gospi od Anđela” napisao je fra Mirko Filipović, OFM, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene, sa sjedištem u Sarajevu. Na tekst fra Mirka Filipovića Blaženko Juračić, istaknuti hrvatski glazbenik duhovne glazbe, načinio je skladbu u četiri izvorne verzije: 1) verzija za sopran ili tenor solo uz orguljsku pratnju; 2) verzija za mezzosopran solo, ženski ili muški zbor uz orguljsku pratnju; 3) verzija za ženski ili muški zbor uz orguljsku pratnju i 4) verzija za mješoviti zbor uz orguljsku pratnju. Iskreno zahvaljujem autoru glazbe i autoru teksta!

Osim toga Blaženko Juračić je skladao i dvije skladbe posvećene Gospi, na slavni tekst srednjovjekovne Antifone Blaženoj Djevici Mariji „Ave Regina caelorum” („Rajska kruno, rajska slavo”). Ova navedena marijanska antifona, naizmjenično uz „Alma Redemptoris Mater” („Slavna Majko Spasitelja”), „Salve, Regina” („Zdravo Kraljice”), „Sub tuum praesidium'”‘ („Pod obranu se tvoju utječemo”), pjeva se ili moli na završetku Povečerja. Za širenje ovih četiriju antifona Blažene Djevice Marije priznaje se velika zasluga franjevcima, na čijem je generalnom kapitula u Metzu 1249. godine propisano pjevanje ovih antifona poslije Povečerja. Tu vlastitost franjevačkoga časoslova papa Klement VI. 1350. godine uvodi u oficij Rimske kurije, te se ta praksa tako širi po cijeloj Crkvi. (Usp. M. Dančuo, u: Živo vrelo, 12/2019.)

Na tekst ove marijanske antifone „Rajska kruno, rajska slavo” Blaženko Juračić je skladao dvije verzije skladbe posvećene Gospi od Anđela u Karinu: verziju za sopran uz klavirsku pratnju i verziju za ženski ili muški zbor uz klavirsku pratnju. Iskreno mu zahvaljujemo i na tome!

Zahvaljujem također recenzentima: red. prof. art. Vladi Sunku, Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu i red. prof. dr. sc. Ivani Tomić Ferić, Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu.

Zahvaljujem prijatelju izv. prof. dr. sc. Anti Periši (Sveučilište u Zadru) za lekturu i svekoliku pomoć, prijedloge i poticaje.

Zahvaljujem fra Petru Klariću, OFM, gvardijanu franjevačkoga samostana Svete Marije Bezgrješne u Karinu, župniku župe sv. Male Terezije od Djeteta Isusa u Karinu i župe sv. Jurja u Kruševu, te duhovnom asistentu Mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Gospa od Anđela” (Karin). Zahvaljujem također fra Ivanu Nimcu, OFM, ekonomu franjevačkoga samostana u Karinu.

Zahvaljujem i svima ostalima koji su na bilo koji način doprinijeli stvaranju i objavljivanju ovoga izvornoga i izvrsnoga umjetničkoga djela marijanske duhovne glazbe.“…

fra Stipe Nimac