München: Predstavljene knjige i projekt „Herojski Vukovar“ u Münchenu

Dvije knjige „Herojski Vukovar“ te znanstveno-izdavački projekt „Herojski Vukovar – povijest grada i život Vukovaraca tijekom 30 godina (1991. – 2021.)“ predstavljeni su u nedjelju 5. studenog 2023. u kapeli bl. Alojzija Stepinca u Münchenu.

Predstavljanje su organizirali Akademski krug Hrvatske katoličke župe München, u suradnji s udrugama Hrvatska kuća München, Matica hrvatska München te Društvom za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA iz Zagreba.

Prisutne, među kojima je bila i konzulica Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Münchenu Sonja Lovrek Velkov, pozdravio je predsjednik Akademskog kruga Hrvatske katoličke župe München gospodin Ante Moro. Župnik Hrvatske katoličke župe u Münchenu fra Petar Klapež zahvalio je Bogu na daru žrtve i slobode te pozvao prisutne na molitvu za žrtve Vukovara.

Nacionalni projekt predstavili su autor dvaju poglavlja, djelatnik Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Zagreba dr. sc. Natko Martinić Jerčić i zamjenik voditelja projekta te glavni urednik, predsjednik Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA iz Zagreba, prof. Ante Bičanić.

Prva knjiga „Herojski Vukovar“ obrađuje pripremu i provedbu velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine te njezine posljedice. Sastoji se od petnaest autorskih poglavlja. Poglavlja su napisana na temelju izvora, dokumenata i relevantne literature. Nakon autorskih poglavlja slijedi sažetak na engleskom jeziku za svako poglavlje, kazalo osobnih imena, životopisi autora i detaljni sadržaj knjige.

Druga knjiga obrađuje srpsku okupaciju Vukovara od 18. studenoga 1991. do kraja 1995., mirnu reintegraciju u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske od 1996. do 1998., povratak prognanika u Vukovar, saniranje posljedica velikosrpske oružane agresije i obnove grada te gospodarski i društveni razvoj Vukovara od 1998. do 2021.

Projekt je realiziran od 2020. do 2022. godine, a autorski tim projekta sastoji se od 38 znanstvenika i stručnjaka koji su obradili više od 2000 povijesnih izvora dokumenata i napisali 32 autorska rada. Autori dolaze iz mnogih znanstvenih, obrazovnih, kulturnih i ostalih ustanova iz Republike Hrvatske. Dvije tiskane knjige sadrže ukupno 1064 stranice i 650 dokumentarnih fotografija, zemljovida, preslikâ dokumenata i ostalih likovnih priloga.

Tako su prisutni, u riječi i slici, mogli barem nakratko osjetiti u svojim srcima krvavu i bolnu povijest Grada Heroja – Vukovara, sudbinu njegovih prognanih stanovnika, hrabrih branitelja, te napor koji je najvećim dijelom pomogla hrvatska država kako bi Grad Vukovar ponovno oživio kao središte kulturnog i vjerskog života, živeći u nadi da će se konačno pronaći nestali i ubijeni hrvatski branitelji.

fra Jozo Župić