Hodočašće područnog OFS-a sv. Nikoli Taveliću

Šibenski biskup mons. Tomislav Rogić proglasio je na blagdan sv. Nikole Tavelića 14. studenoga 2019. godinu sv. Nikole Tavelića koja će trajati do svečeva blagdana ove 2020. godine (14. studenog).

Središnja proslava održana je 21. lipnja 2020. u Hrvatskom nacionalnom svetištu prvog kanoniziranog sveca hrvatskog roda u Šibeniku.

Sv. Nikola Tavelić zaštitnik je Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) sa sjedištem u Zadru.

Isto Područno bratstvo OFS-a aktivno je sudjelovalo u središnjoj proslavi 50. obljetnice kanonizacije (1970. – 2020.).

Odlukom Vijeća (2017.) područno bratstvo OFS-a svake godine hodočasti u subotu prije blagdana svog zaštitnika (14. studenoga).

Zbog pandemije koronavirusa u ovoj jubilarnoj godini tradicionalno hodočašće održano je samo s predstavnicima mjesnih bratstava i s manje sudionika u subotu 7. studenoga 2020.

Hodočašću je prisustvovala i Ivana Radan, područna predsjednica Zadarsko-šibenske područne Frame sa sjedištem u Zadru.

Hodočasnike je na početku pozdravio gvardijan i rektor svetišta fra Ivan Bradarić, OFMConv i predočio trogodišnju pripremu (2017. – 2019.) i jubilarnu „Tavelićevu godinu“ (2020.) te iznio sva teološko-pastoralna, liturgijska i kulturna događanja u svetištu. Doista, graniči s čudom koliki su trud i vrijeme uloženi u ostvarivanje tolikih mnogoobličnih programa i sadržaja.

Ante Labor, OFS, područni ministar, pozdravio je sve prisutne i zahvalio franjevcima konventualcima na čelu s fra Ivanom, rektorom svetišta. Pozdravio je i mjesnu ministru OFS-a „Sv. Frane“ Ljiljanu Vidošević, OFS te Ivanu Radan, područnu predsjednicu Frame. Nakon toga iznio je sažeto i zorno stanje i perspektive Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a. Mnogi programi na područnoj razini zbog koronavirusa odgođeni su za početak sljedeće godine. Mjesečne skupštine u svim mjesnim bratstvima održavaju se pridržavajući se propisanih mjera prema uputama mjesne crkve i Nacionalnog stožera Republike Hrvatske. Najavio je održavanje Nacionalnog kongresa OFS-a i Frame na temu: „Produbljivanje i življenje franjevačkoga identiteta OFS-a“. Kongres će se održati u proljeće 2021. godine. Povjerenstvo za formaciju Nacionalnog vijeća već je dostavilo materijale za pripremu. Pripreme i obrađivanje teme za kongres održavaju se i internetskim putem. Područni ministar na kraju je istaknuo da se najviše raduje kanonskom osnivanju dvaju novih bratstava, jednog već osnovanog 25. listopada ove godine (Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ante Padovanski“, Šibenik-Šubićevac“) i drugog (Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin, u osnivanju) u koje će 22. studenog obredom uvođenja biti primljeno 5 novih članova, a 10 članova primit će zavjete na godinu dana.

Prema programu hodočašća, nakon pozdrava, održano je pokorničko bogoslužje koje je predvodio fra Ivan Penava, OFMConv, područni duhovni asistent Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Frame, nakon kojeg su hodočasnici pristupili osobnom sakramentu pokore (ispovijedi). Ispovijedali su fra Teofil Majić, OFMConv, fra Ivan Penava, OFMConv i fra Stipe Nimac, OFM.

Misu je predslavio i propovijedao fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata. U koncelebraciji je bio fra Ivan Penava. Fra Stipe je temeljio svoju prigodnu propovijed na materijalima Povjerenstva za formaciju Nacionalnog vijeća za Nacionalni kongres te istaknuo „Identitet svjetovne franjevke i svjetovnog franjevca“.

Postavio je pitanje: „Što je moj identitet? Naš (osobni) identitet darovan je od Boga. Identitet znači da smo identični Božjem planu. Kada živimo svoj identitet, živimo Božji plan.

Naš identitet je trostruk.

Ponajprije smo ljudsko biće. Božja smo stvorenja, kao i ostalih sedam milijarda ljudi. Imamo tijelo i dušu. Onaj koji nas je stvorio, ljubi nas. Imamo svoj život koji ima smisao. Imamo roditelje, rodbinu, imamo obitelj. Bog  nas je stvorio sa savješću i s iskonskom nakanom da čini dobro u nama.

Potom smo kršćani, djeca Božja. To da smo kršćani, da smo kršteni, dio je Božjeg plana s nama. Pripadamo Crkvi koja je tijelo Kristovo. Dio smo Crkve na putu zemaljskom.

Na trećem mjestu, mi smo svjetovni franjevci. Ipak, to nije jednostavno obznaniti. To nije očito i navodi nas da ispitamo našu savjest o tome koliko to osjećamo i koliko živimo u skladu s time. Pogledajmo malo izbliže ovaj svjetovni franjevački identitet. Naš identitet je u biti, a ne u činiti. Mojsije je pitao Boga što će reći narodu tko je on. Bog je rekao: Ja sam koji jesam. Bit Boga je ovo jesam, a ne njegovo činjenje. Prije toga je rekao: Ja sam Bog tvojih otaca, ja sam Bog Abrahamov… Ono što određuje naš identitet je naše biti.

Na isti način, naša bratstva i naš Red definirani su po našemu biti: po tomu tko smo, a ne po tomu što činimo. Stvoreni smo da budemo, da budemo slobodna djeca Božja, a ne da budemo strojevi“ (Nacionalno vijeće, Povjerenstvo za formaciju, Važnost i potreba produbljivanja franjevačkog identiteta bratstava OFS-a, Zagreb, 7. rujna 2020.).

Naglasio je da boravak u svetištu sv. Nikole Tavelića za svjetovne franjevke i franjevce znači mogućnost usredotočenja na tri molitvena stava: molitveni stav kajanja, molitveni stav prošnje i molitveni stav zahvaljivanja, na poseban način istaknuvši upravo molitveni stav zahvaljivanja. Zahvalimo danas Bogu po zagovoru sv. Nikole Tavelića za „dar zavjetovanja“, „dar mjesnog bratstva“ i „dar sadašnjeg trenutka“.

„Postavimo u svetištu našega zaštitnika sv. Nikole Tavelića ova pitanja i utecimo se Bogu molitvom:

  1. Koji je identitet Franjevačkoga svjetovnog reda? Što je za tebe najvažnije za njegov identitet?
  2. Što znači pripadati Franjevačkom svjetovnom redu u pogledu osobne slobode?
  3. Koji je moj identitet u okviru Franjevačkoga svjetovnog reda? Što je najvažnije za moj identitet kao svjetovnog franjevca? Kako ga mogu (svakodnevno) produbljivati?
  4. Koji je Božji plan za mene? Možeš li podijeliti svoje razmišljanje o tomu s braćom i sestrama?

Gospodine, hvala Ti što možemo kao bratstvo promišljati o našemu franjevačkom identitetu. Pomozi nam da ustrajno opslužujemo evanđelje Gospodina našega Isusa Krista slijedeći primjer sv. Franje Asiškog koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svog života u odnosu prema Bogu i ljudima.

Potakni nas iznova svojim Duhom da postignemo savršenstvo ljubavi u svome svjetovnom staležu.

Molimo te, blagoslovi pripremu za naš III. nacionalni kongres OFS-a i Frame. Neka nam on bude prilika da obnovimo naše zajedništvo, osnažimo naša bratstva i prigrlimo naše Pravilo kako bismo mogli biti ‘sol zemlje i svjetlo svijeta’.“

Nakon popričesne molitve članovi OFS-a obnovili su zavjetovanja/obećanja evanđeoskog života (Obrednik OFS-a, br. 49. i 50.). Potom su pred slikom svog zaštitnika izmolili zagovornu molitvu.

Na kraju je bio agape koje su pripremili franjevci konventualci samostana sv. Frane i članovi mjesnog bratstva OFS-a „Sv. Frane“.

Za vrijeme hodočašća predstavnici Područnog OFS-a posjetili su u njegovoj samostanskoj sobi poznatog franjevca konventualca fra Augustina Kordića, OFMConv, koji je mjesni i područni duhovni asistent, ali nije mogao sudjelovati u programu hodočašća zbog zdravstvenih razloga. Inače, fra Augustin je jedan od najvećih zaslužnika u vremenu procesa preustroja i promidžbi OFS-a u Hrvatskoj poslije odobrenja novoga Pravila OFS-a (Pavao VI., 24. lipnja 1978.).

Fra Ivan, rektor svetišta, darovao je svim članovima područnog OFS-a glasnik svetišta sv. Nikole Tavelića u Šibeniku „Svetac“, 5 (2020.), br.7. Sadržajno je posvećen proslavi jubileja 50. obljetnice kanonizacije sv. Nikole. Posebno je aktualan razgovor u Glasilu s akademikom Josipom Bratulićem („Tavelićeva kanonizacija bila je znak priznanja ukorijenjenosti kršćanstva u narodu“, str. 14.-17). Vodeća poruka akademika Bratulića u razgovoru je ova: „U košnici ljudske zajednice svatko može naći svoje mjesto, ako procijeni svoje darove, mogućnosti i volju da u punini izvrši svoje ljudsko poslanje, u vremenu (koliko mu je odmjereno) i poslu (koliko mu se zdušno posvećuje). Po tome je svaki život dragocjen“ (str.17).

Bratstvu franjevaca konventualaca u Samostanu sv. Frane na čelu s fra Ivanom, rektorom svetišta, područni OFS darovao je dvije knjige koje su objavljene u nizu biblioteke „Ravnokotarski Cvit“: Branka Mlinar, Vukovar istini pripada, Lepuri 2015. i Tri duhovne skladbe sv. Elizabeti (ur. Stipe Nimac), Split-Trstenik, 2020.