Kačić 52.-53.

KAČIĆ,  Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split,  LII-LIII/2019.-2020., str. 360. Sadržaj: Predgovor; Prvi nicejski koncil (Ž. Tolić); Sveci i Božji ugodnici Zadarske nadbiskupije (H. G. Jurišić); Pučko propovijedanje u djelu Pripovidagnie nauka karstjanskoga (A. Pranjić); Isprika cara Ferdinanda V. banu Josipu Jelačiću (I. Pederin); Jadran u očima novije talijanske znanosti (I. Pederin); Jadransko pitanje i Rapalski ugovor u listu „Novo doba“ (F. Bilić); Dr. fra Karlo Jurišić poslije smrti – 1918.-2017. (H. G. Jurišić); S. Marija Alojzija Caratan – 1905.-1995. (M. Beroš); Izričaji na latinskom jeziku za preminuće u mrtvarima Provincije Presvetoga Otkupitelja (M. Modrić); Terence Irwinovo shvaćanje Aristotelovih metafizičkih počela (D. Radoš); Uredništvo je primilo i preporučuje, Suradnici u ovom svesku Zbornika „Kačić“, Izdanja Zbornika  „Kačić“  i Sadržaj. 

Narudžbe: „Kačić“  Šetalište kard. Alojzija Stepinca 1  21230 Sinj.